naar Verkort Overzicht naar Verkort Overzicht
Archief onderscheidingen
Created by P.L. Last update 06-09-2022
Koninklijke onderscheidingen
René te Bogt is sinds 1975 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor zijn inzet bij Wagenbouwgroep De Blenke in Beltrum als bouwer/constructeur en verbouwer dahlia's; bij Stichting Jongerenwerk Beltrum (SJB) als begeleider van werkgroep hobbyclub Palet en het jeugdkamp; bij de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) afdeling Beltrum; bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) afdeling Beltrum als penningmeester; vij voetbalvereniging VIOS Beltrum als jeugdleider en jeugdtrainer C-jeugd en vrijwilliger voor de jeugdkampen; bij de Sint Paulus Parochie OLV Tenhemelopneming in Beltrum; bij het Beltrums Mannenkoor (BMK) als vrijwilliger, vice-voorzitter en lid muziekcommissie; bij Zanggroep Rhumtas Beltrum als chauffeur bij oudpapieracties
2019-04-26 René te Bogt Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Kok is sinds 1954 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor zijn inzet bij voetbalvereniging VIOS Beltrum als jeugdleider; bij muziekvereniging De Flamingo's Beltrum als decorbouwer, medeorganisator van feestavonden en voorzitter; bij wagenbouwgroep Auste; bij carnavalsvereniging De Belhamels; bij werkgroep Boerderij- en Veldnamen onderzoek in de gemeente Eibergen; bij Beltrumse Historische Werkgroep; bij de Sint Paulus Parochie OLV Tenhemelopneming in Beltrum.
2019-04-26 Jan Kok Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Joop Ribbers is sinds 1972 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor zijn inzet bij de EHBO afdeling Beltrum; bij de Aartsdiocesane Boeren en Tuinders Bond Beltrum; bij de Raad van Toezicht Achterhoek Oost (voorheen Raad van Toezicht Rabobank Beltrum); bij de Landinrichtingsdienst Beltrum Eibergen/Ruilverkaveling met Administratief Karakter (RAK); bij de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel en Slinge; bij de Sint Paulus Parochie OLV Tenhemelopneming in Beltrum; bij de Stichting Vrienden van De Hassinkhof en bij de Stichting Kerkepaden Beltrum.
2019-04-26 Joop Ribbers Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mariet Hulzink-Bouwmeesters is sinds 1980 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit zij de volgende vrijwillige activiteiten: mantelzorger/ondersteuner van diverse personen (1980 tot heden), vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Beltrum (1993 tot heden) en vrijwilliger bij de St. Paulusparochie, locatie Beltrum (1995-2016).
2017-04-26 Mariet Hulzink-Bouwmeesters Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Harry Geverinck uit Beltrum is sinds 1975 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij onder meer activiteiten voor de Katholieke Plattelandsjongeren, de Sint Paulusparochie in Beltrum en is hij actief als opleidingsondersteuner en praktijkassessor van het Agrarisch Opleidingscentrum Oost. Verder biedt Geverinck de mogelijkheid aan studenten aan om een bedrijfsstudie uit te voeren. Ook neemt hij sinds zijn bedrijf in 2004 examenbedrijf werd de proeve van bekwaamheid af. Daarnaast was hij voorzitter van de plaatselijke CDA, bestuurslid en voorzitter van de Raad van Overleg Beltrum en is hij sinds 2004 actief bij de Stichting Volksfeest Beltrum. Binnenkort treedt hij af als voorzitter van deze stichting.
2016-04-26 Harry Geverinck Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Bennie te Veluwe uit Beltrum was van 1972 tot 1994 actief voor voetbalvereniging VIOS Beltrum als lid van de jubileumcommissie, bestuurslid en voorzitter. Sinds 2010 is hij opnieuw actief voor de voetbalclub. Hij is spreekbuis en vrijwilliger van de 'Ondergrondse' en sinds 2013 bestuurslid van de Stichting Accommodatie VIOS Beltrum. Vanuit de voetbalvereniging was hij bestuurslid van de Sportcentrale VIOS. Voor deze centrale was hij ook actief als bardienstmedewerker. Te Veluwe is sinds 1991 actief voor de Stichting Volksfeest Beltrum. Van 1991 tot 2004 als bestuurslid en sinds 2004 als vice- voorzitter. Binnenkort neemt hij afscheid van de Stichting Volksfeest Beltrum. Verder is hij sinds 2010 voorzitter van de Stichting Beltrumse Evenementen.
2016-04-26 Bennie te Veluwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Frans Hoitink uit Beltrum is sinds 1973 actief voor de samenleving. Hij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: voorzitter van het Herenkoor, grafdelver en vrijwilliger bij de Sint Paulusparochie in Beltrum, vrijwilliger bij de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé in Groenlo, penningmeester van de Vereniging harmonicaclub De Trekzakken en vrijwilliger voor de Stichting Kerkepaden Beltrum. Voor deze stichting was hij vanaf het begin betrokken bij de aanleg van het 21 kilometer lange kerkepadentraject. De stichting is ook verantwoordelijk voor het onderhoud rondom de kerk. Sinds 2011 verzorgt de Beltrumer het vegen en harken rondom de kerk.
2016-04-26 Frans Hoitink Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Fien Scharenborg-Jolij uit Beltrum (85) is sinds 1994 actief voor de samenleving en dan met name voor de Beltrumse kerk. Ze bracht jarenlang het blad Kerkbalans rond en is al decennia actief als penningmeester voor verschillende besturen.
2018-04-26 Fien Scharenborg-Jolij Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Bij hun afscheid als Berkellands raadslid kregen dinsdagavond vier raadsleden een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Joost van Oostrum. Het viertal werd in de laatste raadsvergadering van de periode 2014- 2018 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Beltrumer Bouwmeesters was, met enkele onderbrekingen, sinds 1994 raadslid voor het CDA in de opgeheven gemeente Eibergen en daarna de fusiegemeente Berkelland. In Eibergen was hij ook enige jaren wethouder. Zijn vertrek had te maken met het voorschrift dat de christendemocraten hanteren: een raadslid mag maximaal drie periodes actief zijn voor de partij. Martin Bouwmeesters werd wel de koning van de voorkeurstemmen genoemd. Hij stond eens bij de raadsverkiezingen in Eibergen op een onverkiesbare vijftiende plaats, maar wist toch een dermate grote achterban naar de stembureaus dat hij alsnog de raadsbanken haalde. In het dorp Beltrum, waar hij geboren en getogen is, mocht hij ook altijd de gemeentesleutel overhandigen aan de nieuwe prins carnaval. Alleen de afgelopen keer stak burgemeester Van Oostrum daar toch maar een stokje voor en reikte hij zelf de sleutel uit. „Maar dat was ook logisch”, zei Van Oostrum dinsdag, „want je was zelf uitverkoren tot prins carnaval van de Beltrumer senioren. Prins Martin de Eerste.”
2018-03-27 Martin Bouwmeesters Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Stef Smit ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Smit is sinds 1966 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende activiteiten: lid van de heemraad (1980-1996), waarnemend watergraaf (1992-1997), lid Algemeen Bestuur (sinds 1997), lid van het dagelijks bestuur (1998-2003) van Waterschap Rijn en IJssel (voorheen Waterschap van de Berkel). Namens het Waterschap van de Berkel nam de heer Smit zitting in het bestuur van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland (1991- 1996). De heer Smit was medeoprichter van de Tennisclub Beltrum. Hij verricht sinds 1988 hand- en spandiensten voor deze tennisclub. Ook betekent hij als vrijwilliger veel voor het kerkelijk leven. Hij was lid van het bestuur Katholieke Plattelandsjongeren en vice-voorzitter van de diocesane afdeling van het Bisdom Utrecht (1966-1972). Lid van het parochiebestuur (2001-2002), vice-voorzitter van het parochiebestuur (2002- 2010), lid stuurgroep Noach (2004-2010), lid communicatiecommissie binnen de stuurgroep Noach (2006-2010) bij de St. Paulusparochie Beltrum. Verder was hij van 2010 tot en met 2014 beheerder van de portefeuille begraafplaatsen van de zeven parochies behorende bij de St. Paulusparochie. Ook was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van het Kulturhus en de fusie tussen de kerken. Verder was hij ondersteuner van initiatieven van het Steunfonds van de zeven parochies. Dit fonds is bedoeld om de katholieke geloofsgemeenschap méér missionair en vitaal te maken, zoals momenteel de combinatie tussen kerk, school en kulturhus (2006- 2014). Als lid van de Landinrichtingscommissie heeft hij veel overleg gepleegd met omwonenden om de ruilverkaveling rond te kunnen krijgen (1992-2005). Als mede redacteur heeft de heer Smit twee boeken over Beltrum uitgegeven “Het verhaal van Beltrum en ”175 jaar onderwijs in Beltrum”. Voor de Ruilverkaveling met administratief karakter (RAK) was hij bemiddelaar om agrariërs zo ver te krijgen dat ze grond beschikbaar stelden om als kerkenpad in te richten. De heer Smit zat ook in de voorbereidingscommissie om tot daadwerkelijke aanleg van de kerkenpaden te komen (2002-2010). Daarnaast is hij sinds 2002 actief als bestuurslid van de St.3e Berkelcompagnie en steunt hij de Vereniging Vrienden van de Derde Berkelcompagnie met allerlei hand- en spandiensten. Ook is hij sinds 2010 lid van de Stuurgroep Kulturhus Beltrum. Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Smit worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer Smit de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
2015-04-24 Stef Smit Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Leo te Woerd ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer te Woerd maakt zich sinds 1990 verdienstelijk voor de samenleving. Van 1990 tot 2014 voor de Wildbeheereenheid. Van 1990 tot 2000 als voorzitter van de Wildbeheereenheid Beltrum en na de fusie van 2000 tot maart 2012 als voorzitter van de Wildbeheereenheid De Berkelstreek. Na zijn afreden als voorzitter is hij als algemeen bestuurslid tot 2014 aangebleven. Verder was hij van 2002 tot eind vorig jaar voorzitter van de Raad van Overleg Beltrum. Zaken die onder zijn leiding zijn gerealiseerd, zijn onder andere de Dorpsplannen in 2002 en 2010/2011, de Ruimtelijke visie, Realisatie woningbouw op het ABCTA-terrein, Oprichting Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. en aanleg, Voorbereiding bouw Kulturhus, Pilot Zorg, Project Levend Landschap: Trots op Beltrum/Beltrum in het groen. Daarnaast is de heer te Woerd vrijwilliger bij de Voetbalvereniging VIOS Beltrum. Hij is lid van de “Ondergrondse”. In het verleden was hij ook jeugdtrainer en begeleider van een jeugdelftal. Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer te Woerd worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer te Woerd de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
2015-04-24 Leo te Woerd Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Helmers maakt zich sinds 1976 verdienstelijk voor de samenleving. Zo ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten: sinds 1976 oprichter van en vrijwilliger bij de vereniging Losse Flodders. De vereniging heeft zich destijds gedistantieerd van de Sportcentrale VIOS en bestond uit twee recreatieve voetbalclubs. Maandelijks organiseerde de vereniging een aantal activiteiten. Ook nam de vereniging jaarlijks deel aan het bloemencorso in Beltrum. Dit is intussen nog de enige activiteit van Losse Flodders. Sinds 1985 penningmeester (1985 tot 1993) van en vrijwilliger bij de Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Beltrum, nu deel uitmakend van de Sint Paulus Parochie. Sinds 2003 is hij collectant voor de parochie. Vrijwilliger bij, van 1994 tot 2012 penningmeester en in 2012 waarnemend penningmeester van de voetbalvereniging VIOS in Beltrum. Van 1988 tot 2005 was hij elftalleider. Medeoprichter en penningmeester (1989 tot 2002) van en vrijwilliger bij de Stichting Survival Beltrum. Jaarlijks organiseert de stichting een landelijke survival (1000+ deelnemers). Sinds 2002 is hij betrokken bij de op- en afbouw en bij de bewegwijzering van de fiets- en autoroute voor de bezoekers en is hij jury-medewerker. Bestuurslid (van 1994 tot 2013) van de Sportcentrale VIOS Beltrum, als afgevaardigde van de voetbalafdeling. Verder was hij bestuurslid van de Wielerronde in Beltrum (enkele jaren begin jaren 80), was hij organisator van de eerste Boerendag in Beltrum op 28 juli 1985, was hij lid van de commissie tot oprichting sporthal in Beltrum (begin jaren 80), is hij sinds 2009 organisator van de fietssterrit tijdens het jaarlijkse volksfeest in Voor-Beltrum, is hij vrijwilliger van de jaarlijkse veldtoertocht ‘Lus van Beltrum’ en is hij lid van de Kerkhofcommissie. Voor zijn activiteiten voor de samenleving vooral op het gebied van sport en kerkelijk leven kan de heer Helmers worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.
2014-04-25 Anton Helmers Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Reijerink is sinds 1966 als vrijwilliger voor de samenleving actief. Zo ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten: sinds 1966 vrijwilliger bij en van 1975 tot 1990 bestuurslid van de Voetbalvereniging VIOS Beltrum. Hij was/is gedurende 10 jaar elftalleider, 15 jaar gastheer, vele jaren scheidsrechter en grensrechter bij de jeugd en de lagere elftallen, trainer van de jeugdelftallen, hulp tijdens de bouwactiviteiten/renovaties en sinds 2009 lid van de zogenaamde “Ondergrondse”, een groep mensen die het onderhoud van de accommodatie op zich hebben genomen. Voor zijn verdiensten voor de Voetbalvereniging VIOS Beltrum is hij in 1990 onderscheiden met de benoeming Lid van verdienste. In 1973 medeorganisator van de dropping, van 1974 tot 1983 secretaris en vanaf 1983 voorzitter van de FNV Bouw, afdeling Beltrum. Van 1996 tot 2004 was hij voorzitter van het cluster Beltrum-Zieuwent. Verder was hij van 1982 tot 1 september 2012 kantinemedewerker en vanaf 2007 ook voorzitter van de Sportcentrale VIOS Beltrum. Van 1993 tot 2003 was hij voorzitter van de Stichting Volksfeest Beltrum. Daarnaast heeft de heer Reijerink zich ingezet voor verschillende bouw- projecten in Beltrum, zoals de Witte Olifant, de muur met nostalgische uit Beltrum afkomstige gevelstenen en de bouw van een berging met urnenwand op de Algemene Begraafplaats. Op basis van zijn (bestuurlijke) activiteiten sinds 1966 voor de samenleving op het terrein van sport, belangenbehartiging en cultuur kan de heer Reijerink worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.
2013-04-26 Harry Reijerink Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Bouwmeesters maakt zich sinds 1965 verdienstelijk voor Vios. Hij is clubarbiter, was van 1965 tot 1981 leider van het jeugdkamp, zat van 1969 tot 1982 in de jeugdcommissie, is vanaf 1972 bestuurslid, was van 1982 tot 2005 wedstrijdsecretaris zaalvoetbal en is vanaf 1997 consul. Hij schildert, doet de ledenadministratie, coördineert collectes, benadert sponsors en doet de kasadministratie van de kantine. Hij is KNVB-arbiter en zit in de jeugdstraf- en pupillencommissie. Hij zat in het het bestuur van FNV Bouw en is actief voor Stichting Volksfeest Beltrum en Stichting Survival Beltrum. 'Iemand die zich geruime tijd voor de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd', aldus het Kroonbesluit.
2007-03-21 Jan Bouwmeesters Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Klein Nijenhuis ontving zijn onderscheiding tijdens de algemene ledenvergadering van de Sportcentrale VIOS in Beltrum. De 62-jarige Klein Nijenhuis nam woensdag officieel afscheid van de vereniging als secretaris en kantinemedewerker. Bijna veertig jaar was hij actief voor de Sportcentrale. Hij vervulde in die tijd onder meer alle bestuursfuncties. Naast zijn inzet voor de Sportcentrale maakte hij zich ook verdienstelijk voor de Bouw- en Houtbond NKV (later FNV) afdeling Beltrum. Hij was onder meer voorzitter. Verder was hij initiatiefnemer van een jongerenafdeling. Daarmee was zijn tijd nog lang niet vol: sinds eind jaren zestig maakt hij zich, eveneens als bestuurslid, sterk voor Vios Gym. Dat zette hij door met bestuurswerk voor het Rayon Achterhoek en de Regio Gelderland Oost van de gymnastiekbond KNGU. Ook buiten de sportwereld stak hij de handen uit de mouwen. Voor het Rode Kruis maakte hij zich jarenlang verdienstelijk en bovendien was hij in de gemeente Eibergen raadslid voor het CDA. Binnen Beltrum hielp hij bij de bouw van de Witte Olifant. Naast dat alles had Klein Nijenhuis ook nog een gewone baan: hij is sinds 1972 leraar in het beroepsonderwijs bij het Graafschap College.
2009-03-25 Jan Klein Nijenhuis Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer H.J.M. Heutinck (68) uit Beltrum bekleedde sinds 1993 provinciale en landelijke bestuursfuncties bij de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen. Van 1996 2005 was hij allround concourscommissaris. Sinds 1957 is hij (bestuurs)lid van harmonie-orkest Concordia; hij speelt zelf klarinet. Heutinck is ook actief voor de rooms-katholieke parochie in Beltrum, onder meer als secretaris en collectant.
2006-04-28 Henk Heutinck Lid in de Orde van Oranje-Nassau
2006-04-28 Paulien Ribbers-Hanselman Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Wethouder gemeente Eibergen
2002-04-09 Theo Groot Zevert Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Jan te Vogt kreeg de onderscheiding niet alleen vanwege zijn veertigjarig dienstverband bij de gemeente. Hij was ook veertig jaar bij de EHBO, lid van Stichting oud Beltrum, lid van de revuegezelschap De Flamingo’s en speelde toneel van 1968 tot 1990. In 1973 was hij prins Carnaval en trad wel eens op als buutreedner. Jan begon (op verzoek van Ria Dute) in 1974 een volksdansgroep. De eerste lessen gaf hij, totdat er een dansleidster kwam, samen met zijn vrouw Ellie en bleef tot 1990 bij de dansgroep. Jarenlang was hij collectant voor vele goede doelen en verenigingen. Ook gaf Jan zijn medewerking aan de reeks boeken in het dialect onder de titel het WALD (Woordenboeken van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten).
2002-04-26 Jan te Vogt Lid in de orde van Oranje-Nassau
Op vrijdag 8 februari is om 20.30 uur door loco-burgemeester Leo Scharenborg, aan de heer M.J. Hoevenaars (70 jaar) uit Beltrum de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Dit gebeurde bij café Dute. Op deze avond nam de heer Hoevenaars als bestuurslid afscheid van de Tennis Club Beltrum. De heer Hoevenaars was medeoprichter van de tennisclub en maakt vanaf de oprichting in 1980 als penningmeester deel uit van het bestuur. Ook is hij lid van de Clubhuiscommissie. Voor deze commissie blijft hij zich overigens inzetten. Verder was de heer Hoevenaars actief voor de Stichting Volksfeest Beltrum. Van 1969 tot 1975 als jurylid en van 1975 tot 1990 als contactpersoon voor de juryleden van het jaarlijkse bloemencorso. In de periode van 1971 tot 1990 was hij betrokken bij de organisatie en het uitzetten van sterritten voor deze Stichting. Voor de Raad van Overleg Beltrum was hij van 1975 tot 1985 voorzitter. Ook is hij sinds 2010 als chauffeur actief voor Buurtbusplus Neede. Naast al deze verdiensten was de heer Hoevenaars onder andere ook voorzitter van de enquêtecommissie van het Dorpshuis De Wanne.
2013-02-08 Mari Hoevenaars Lid in de Orde van Oranje-Nassau
T.J.B. Stapelbroek uit Beltrum is verheven tot lid in de Orde van Oranje Nassau, vanwege zijn verdiensten voor de Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. Stapelbroek heeft in 35 jaar tijd diverse functies binnen de parochie vervuld en hield zich bezig met onder meer de parochieraad, de liturgie, het vrijwilligersbeleid, de avondwake, de Mariakapel, het koor en het tuinonderhoud. Met dat laatste is hij in het afgelopen weekeinde gestopt. Het onderhoud wordt overgenomen door de Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. Ook daarbij was en is Stapelbroek nauw betrokken. Net als bij NKV/FNV Beltrum.
2009-06-27 Theo Stapelbroek Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Beunk is Lid in de Orde van Oranje-Nassau, onder meer omdat hij 33 jaar penningmeester was van de dodenakker achter de rooms-katholieke kerk. De kerkhofcommissie die namens de Beltrumse parochie de begraafplaats beheert zag in 1969 het levenslicht. Niet alleen zorgde de commissie dat het kerkhof er weer netjes uizag, ook werd de administratie op orde gebracht. Beunk vooral nam dat al die 33 jaren op zich. Hij beheerde bijvoorbeeld de financiën, waaronder het innen van de begraafrechten en betalen van de grafdelver. Ook maakte Beunk de grafaktes op naam. Voor de vele verdiensten voor de kerkgemeenschap heeft Jan in 2002 de bisdommelijke onderscheiding ‘de Willibrordplaquette’ ontvangen. Jan is ook al jaren actief als vrijwilliger voor de KBO.
2003-04-29 Jan Beunk Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Pasman uit Beltrum (68 jaar) is sinds 1975 actief voor de samenleving bij activiteitenvereniging Losse Flodders in Beltrum als medeoprichter, bestuurslid (1975-1980, 1989-1991), penningmeester (1980-1983) en voorzitter (1991- 2002); bij Voetbalvereniging VIOS Beltrum als elftalleider (2002-2009), wedstrijdsecretaris (2007-2009) en lid kledingfonds (2009-2011); bij Stichting Paklack in Beltrum als oprichter en organisator (1982-2002), secretaris (2002- 2004) en penningmeester (2014-heden); bij Stichting Halfweg in Beltrum als oprichter en redactielid van Halfweg Ni'js (2002-heden); bij Stichting Vrienden van de Hassinkhof in Beltrum als penningmeester (2010-2017); bij Sint Paulusparochie Beltrum als commissielid Actie Kerkbalans (2012-heden) en als mede-uitzetter van fiets- en autosterritten voor het Beltrums Volksfeestcomité.
2020-04-24 Jan Pasman Lid in de Orde van Oranje-Nassau  (Door Corona op 03-07-2020 in ontvangst genomen)
Marietje Stegers-te Focht uit Beltrum (78 jaar) is sinds 1966 actief voor de samenleving bij Wit Gele Kruis Beltrum als vrijwilliger (1966-1971); bij Katholieke Plattelands Vrouwen als voorzitter (1971-1978); bij Stichting Dorpshuis De Wanne in Beltrum als voorzitter (1984-1996), bij Gemeente Eibergen als raadslid en penningmeester van haar fractie (1998-2005); bij Raad van Overleg Beltrum als afgevaardigde van de Sint Paulusparochie locatie Beltrum (2004-heden); bij ZijActief Gelderland als bestuurslid (2007-2015), vicevoorzitter (2015-heden) en afgevaardigde in bestuur van Zijactief Nederland (2007-2015); bij Sint Paulus-parochie locatie Beltrum als vrijwilliger (2012- heden); bij Stichting Kulturhus De Wanne in Beltrum als vrijwilliger (2014- heden).
2020-04-24 Marietje Stegers-te Focht Lid in de Orde van Oranje-Nassau  (Door Corona op 03-07-2020 in ontvangst genomen)
Marcel Helmers is al ruim dertig jaar actief voor het algemeen belang in Beltrum en de leefbaarheid! Hij begon in de functie van secretaris bij Tafeltennisvereniging VIOS (1986-1990). Vervolgens was/is hij actief als vrijwilliger voor Wagenbouwgroep De Slinge (1989-heden), penningmeester van de Raad van Overleg (1995-2007), secretaris (1997-2006), penningmeester (2007 tot 5 juni 2019) van Sportcentrale VIOS, secretaris van de lokale Parochiële Caritas Instelling (2002-heden), penningmeester van de Parochiële Caritas Instelling van de Sint Paulus Parochie (2011-heden) en secretaris van de Stichting Oud-Beltrum (2015-heden). Zijn inzet was en is van grote waarde voor de samenleving. Dat is ook onze Koning niet ontgaan. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, heeft het Koning Willem Alexander behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ik ben niet alleen trots dat ik u deze mededeling mag doen maar dat ik u ook de bijbehorende versierselen op mag spelden. U bent een op-en-top-vrijwilliger. We hopen met elkaar dat u nog een tijdje doorgaat, want Beltrum heeft mensen als u nodig.
2019-06-05 Marcel Helmers Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Carla Klein Breteler-Bleumink (57 jaar) is sinds 1989 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten: Bij omni-vereniging Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum als secretaris afdeling handbal (1989-1993) Bij Basisschool ‘Ludger’ in Beltrum als voorzitter ouderraad, contactpersoon medezeggenschapsraad en betrokken bij fusie met Jenaplanschool (2004-2010) – Bij de Raad van Overleg Beltrum als bestuurslid (2011- heden) Bij Stichting SKB4Gambia als oprichter, voorzitter en coördinator missies naar Gambia (2011-heden) – Bij Festunique als bestuurslid (2013-heden).
2021-04-26 Carla Klein Breteler-Bleumink Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Anton Groot Kormelink (78 jaar) is sinds 1974 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten: Bij Hobbyclub Het Palet/Stichting Jongerenwerk Beltrum als medeoprichter en begeleider (1974-2008) Bij Wagenbouwgroep Dynamite in Beltrum als ontwerper, bouwer, constructeur en lid bollenlandgroep (1975-heden) Bij Tennisclub Beltrum als lid van de baancommissie en als klusser (1984- heden).
2021-04-26 Anton Groot Kormelink Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Tonny Starte (74) uit Groenlo is al meer dan vijftig jaar als vrijwilliger actief in zowel Berkelland als Oost Gelre. Onder meer was hij vanaf 1970 tot 2002 bestuurlijk betrokken bij Volksvereniging Voor-Beltrum, de vereniging achter de jaarlijkse Voor-Beltrumse Kermis die dit jaar voor de 75ste keer werd gehouden. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de uitreiking door burgemeester Joost van Oostrum het lintje juist op dit festijn plaatsvond. Na zijn periode als penningmeester ging hij verder als mede-initiatiefnemer en organisator van de buurtspelen die de maandag tot een van de drukste dagen van de kermis maakten. Hij was ook betrokken bij de oprichting van de Stichting Halfweg in 2002, de beheerder van het voormalige Café Halfweg, een drietal sportterreinen, evenemententerrein en het Millennium Kunstwerk, en van 2005-2017 bestuurslid van de Belangenvereniging voor Beltrum/Avest. Daarnaast zette hij zich ook in de gemeente Oost Gelre in, waar hij sinds 2006 actief is voor de Vincentius vereniging Groenlo. Het ontlokte Van Oostrum de uitspraak dat hij 'een groot hart had voor mensen in nood.' Daarnaast beheerde hij de financiën vande buurtvereniging Rubensstraat in Groenlo. Als gevolg van zijn werkzaamheden voor beide gemeenten, reikte Van Oostrum de Koninklijke Onderscheiding mede namens de gemeente Oost Gelre uit.
2021-08-02 Tonny Starte Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Marco Heutinck is reeds 36 jaar actief voor de Beltrumse samenleving. Hij begon als vrijwilliger bij Wagenbouwgroep De Slinge en Klunt (1985 tot 2010), waar hij vaak in werd gezet voor uitdagende en specifieke klusjes, maar Marco is nog op veel meer fronten actief in het Beltrumse. Zo is hij ook vrijwilliger bij voetbalvereniging VIOS, waar hij de post secretaris bekleedde van 1994-2012 en aansluitend bestuurslid bleef tot en met 2019. Binnen VIOS doet hij nog veel meer. Zo zit hij onder meer ook nog in de pr-commissie, is hij initiator van voetbal voor 50-plussers bij VIOS. Daarnaast is hij sinds 2007 onbezoldigd fotograaf voor diverse organisaties, waarbij hij de kunst verstaat toch vooral ook de niet zo opvallende vrijwilligers en stille krachten in beeld te brengen”, somt Van Oostrum op. Verder was hij secretaris-penningmeester (2013- 2019)/secretaris (sinds 2019) van de Stichting Accommodatie VIOS Voetbal en is hij nu ook op het politieke vlak actief en is hij sinds 2020 penningmeester van CDA Berkelland.
2021-12-11 Marco Heutinck Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In het stadhuis van Groenlo heeft burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre aan Eddie te Woerd uit Lichtenvoorde, mede voor zijn verdiensten voor Beltrum, een koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De 66-jarige in Beltrum geboren Eddie te Woerd is van 1980 -1988 voorzitter en vicevoorzitter geweest van de vereniging Losse Flodders. Deze vereniging organiseerde allerlei evenementen zoals een veldloop, trekkertrek, dropping en zeskamp. Ook was Te Woerd betrokken bij de Wielerronde van Beltrum en medeoprichter van de zaalvoetbalcompetitie Paklack. Sinds 1989 is hij oprichter, voorzitter, speaker en vrijwilliger van de Stichting Survivalrun Beltrum. “Vanaf het begin bent u betrokken bij het organiseren van de survivalsport in Beltrum. De sport werd een van de snelst groeiende sporten van Nederland”, vertelt de burgemeester. “Mede door uw inzet kon Beltrum uitgroeien tot de bakermat van de survivalrunsport in Nederland.” Te Woerd is sinds 1991 oprichter en voorzitter van de Survivalrunbond Nederland. “U opereert landelijk als vrijwilliger voor de Survivalrunbond Nederland (SBN). In de loop van de jaren is de SBN gegroeid tot een bond met meer dan 13.000 leden en 100 aangesloten organisaties in 2021.” Dat sport een belangrijk deel is van zijn leven is wel duidelijk. Te Woerd is van 2006 tot 2013 actief geweest voor de sponsorcommissie ZPC Livo/actie behoud zwembad Meekenesch en heeft zich jarenlang ingezet voor de sponsorcommissie van zwem- en poloclub Livo. Met name de periode tussen 2010 en 2013 (strijd om behoud van het zwembad Meekenesch Lichtenvoorde) was een intensieve periode. “Met ludieke acties en inspreeksessies bij de raad is het zwembad behouden voor de gemeente.” Te Woerd is ook actief als secretaris voor de Werkgroep Wonen en Werken Oost Gelre.
2022-04-26 Eddie te Woerd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
naar Verkort Overzicht naar Verkort Overzicht
Archief onderscheidingen
Created by P.L. Last update 06-09-2022
Koninklijke onderscheidingen
René te Bogt is sinds 1975 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor zijn inzet bij Wagenbouwgroep De Blenke in Beltrum als bouwer/constructeur en verbouwer dahlia's; bij Stichting Jongerenwerk Beltrum (SJB) als begeleider van werkgroep hobbyclub Palet en het jeugdkamp; bij de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) afdeling Beltrum; bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) afdeling Beltrum als penningmeester; vij voetbalvereniging VIOS Beltrum als jeugdleider en jeugdtrainer C-jeugd en vrijwilliger voor de jeugdkampen; bij de Sint Paulus Parochie OLV Tenhemelopneming in Beltrum; bij het Beltrums Mannenkoor (BMK) als vrijwilliger, vice-voorzitter en lid muziekcommissie; bij Zanggroep Rhumtas Beltrum als chauffeur bij oudpapieracties
2019-04-26 René te Bogt Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Kok is sinds 1954 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor zijn inzet bij voetbalvereniging VIOS Beltrum als jeugdleider; bij muziekvereniging De Flamingo's Beltrum als decorbouwer, medeorganisator van feestavonden en voorzitter; bij wagenbouwgroep Auste; bij carnavalsvereniging De Belhamels; bij werkgroep Boerderij- en Veldnamen onderzoek in de gemeente Eibergen; bij Beltrumse Historische Werkgroep; bij de Sint Paulus Parochie OLV Tenhemelopneming in Beltrum.
2019-04-26 Jan Kok Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Joop Ribbers is sinds 1972 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor zijn inzet bij de EHBO afdeling Beltrum; bij de Aartsdiocesane Boeren en Tuinders Bond Beltrum; bij de Raad van Toezicht Achterhoek Oost (voorheen Raad van Toezicht Rabobank Beltrum); bij de Landinrichtingsdienst Beltrum Eibergen/Ruilverkaveling met Administratief Karakter (RAK); bij de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel en Slinge; bij de Sint Paulus Parochie OLV Tenhemelopneming in Beltrum; bij de Stichting Vrienden van De Hassinkhof en bij de Stichting Kerkepaden Beltrum.
2019-04-26 Joop Ribbers Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mariet Hulzink-Bouwmeesters is sinds 1980 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit zij de volgende vrijwillige activiteiten: mantelzorger/ondersteuner van diverse personen (1980 tot heden), vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Beltrum (1993 tot heden) en vrijwilliger bij de St. Paulusparochie, locatie Beltrum (1995- 2016).
2017-04-26 Mariet Hulzink-Bouwmeesters Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Harry Geverinck uit Beltrum is sinds 1975 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij onder meer activiteiten voor de Katholieke Plattelandsjongeren, de Sint Paulusparochie in Beltrum en is hij actief als opleidingsondersteuner en praktijkassessor van het Agrarisch Opleidingscentrum Oost. Verder biedt Geverinck de mogelijkheid aan studenten aan om een bedrijfsstudie uit te voeren. Ook neemt hij sinds zijn bedrijf in 2004 examenbedrijf werd de proeve van bekwaamheid af. Daarnaast was hij voorzitter van de plaatselijke CDA, bestuurslid en voorzitter van de Raad van Overleg Beltrum en is hij sinds 2004 actief bij de Stichting Volksfeest Beltrum. Binnenkort treedt hij af als voorzitter van deze stichting.
2016-04-26 Harry Geverinck Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Bennie te Veluwe uit Beltrum was van 1972 tot 1994 actief voor voetbalvereniging VIOS Beltrum als lid van de jubileumcommissie, bestuurslid en voorzitter. Sinds 2010 is hij opnieuw actief voor de voetbalclub. Hij is spreekbuis en vrijwilliger van de 'Ondergrondse' en sinds 2013 bestuurslid van de Stichting Accommodatie VIOS Beltrum. Vanuit de voetbalvereniging was hij bestuurslid van de Sportcentrale VIOS. Voor deze centrale was hij ook actief als bardienstmedewerker. Te Veluwe is sinds 1991 actief voor de Stichting Volksfeest Beltrum. Van 1991 tot 2004 als bestuurslid en sinds 2004 als vice- voorzitter. Binnenkort neemt hij afscheid van de Stichting Volksfeest Beltrum. Verder is hij sinds 2010 voorzitter van de Stichting Beltrumse Evenementen.
2016-04-26 Bennie te Veluwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Frans Hoitink uit Beltrum is sinds 1973 actief voor de samenleving. Hij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: voorzitter van het Herenkoor, grafdelver en vrijwilliger bij de Sint Paulusparochie in Beltrum, vrijwilliger bij de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé in Groenlo, penningmeester van de Vereniging harmonicaclub De Trekzakken en vrijwilliger voor de Stichting Kerkepaden Beltrum. Voor deze stichting was hij vanaf het begin betrokken bij de aanleg van het 21 kilometer lange kerkepadentraject. De stichting is ook verantwoordelijk voor het onderhoud rondom de kerk. Sinds 2011 verzorgt de Beltrumer het vegen en harken rondom de kerk.
2016-04-26 Frans Hoitink Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Fien Scharenborg-Jolij uit Beltrum (85) is sinds 1994 actief voor de samenleving en dan met name voor de Beltrumse kerk. Ze bracht jarenlang het blad Kerkbalans rond en is al decennia actief als penningmeester voor verschillende besturen.
2018-04-26 Fien Scharenborg-Jolij Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Bij hun afscheid als Berkellands raadslid kregen dinsdagavond vier raadsleden een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Joost van Oostrum. Het viertal werd in de laatste raadsvergadering van de periode 2014- 2018 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Beltrumer Bouwmeesters was, met enkele onderbrekingen, sinds 1994 raadslid voor het CDA in de opgeheven gemeente Eibergen en daarna de fusiegemeente Berkelland. In Eibergen was hij ook enige jaren wethouder. Zijn vertrek had te maken met het voorschrift dat de christendemocraten hanteren: een raadslid mag maximaal drie periodes actief zijn voor de partij. Martin Bouwmeesters werd wel de koning van de voorkeurstemmen genoemd. Hij stond eens bij de raadsverkiezingen in Eibergen op een onverkiesbare vijftiende plaats, maar wist toch een dermate grote achterban naar de stembureaus dat hij alsnog de raadsbanken haalde. In het dorp Beltrum, waar hij geboren en getogen is, mocht hij ook altijd de gemeentesleutel overhandigen aan de nieuwe prins carnaval. Alleen de afgelopen keer stak burgemeester Van Oostrum daar toch maar een stokje voor en reikte hij zelf de sleutel uit. „Maar dat was ook logisch”, zei Van Oostrum dinsdag, „want je was zelf uitverkoren tot prins carnaval van de Beltrumer senioren. Prins Martin de Eerste.”
2018-03-27 Martin Bouwmeesters Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Stef Smit ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Smit is sinds 1966 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende activiteiten: lid van de heemraad (1980-1996), waarnemend watergraaf (1992-1997), lid Algemeen Bestuur (sinds 1997), lid van het dagelijks bestuur (1998-2003) van Waterschap Rijn en IJssel (voorheen Waterschap van de Berkel). Namens het Waterschap van de Berkel nam de heer Smit zitting in het bestuur van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland (1991-1996). De heer Smit was medeoprichter van de Tennisclub Beltrum. Hij verricht sinds 1988 hand- en spandiensten voor deze tennisclub. Ook betekent hij als vrijwilliger veel voor het kerkelijk leven. Hij was lid van het bestuur Katholieke Plattelandsjongeren en vice-voorzitter van de diocesane afdeling van het Bisdom Utrecht (1966-1972). Lid van het parochiebestuur (2001-2002), vice-voorzitter van het parochiebestuur (2002-2010), lid stuurgroep Noach (2004-2010), lid communicatiecommissie binnen de stuurgroep Noach (2006-2010) bij de St. Paulusparochie Beltrum. Verder was hij van 2010 tot en met 2014 beheerder van de portefeuille begraafplaatsen van de zeven parochies behorende bij de St. Paulusparochie. Ook was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van het Kulturhus en de fusie tussen de kerken. Verder was hij ondersteuner van initiatieven van het Steunfonds van de zeven parochies. Dit fonds is bedoeld om de katholieke geloofsgemeenschap méér missionair en vitaal te maken, zoals momenteel de combinatie tussen kerk, school en kulturhus (2006- 2014). Als lid van de Landinrichtingscommissie heeft hij veel overleg gepleegd met omwonenden om de ruilverkaveling rond te kunnen krijgen (1992-2005). Als mede redacteur heeft de heer Smit twee boeken over Beltrum uitgegeven “Het verhaal van Beltrum en ”175 jaar onderwijs in Beltrum”. Voor de Ruilverkaveling met administratief karakter (RAK) was hij bemiddelaar om agrariërs zo ver te krijgen dat ze grond beschikbaar stelden om als kerkenpad in te richten. De heer Smit zat ook in de voorbereidingscommissie om tot daadwerkelijke aanleg van de kerkenpaden te komen (2002-2010). Daarnaast is hij sinds 2002 actief als bestuurslid van de St.3e Berkelcompagnie en steunt hij de Vereniging Vrienden van de Derde Berkelcompagnie met allerlei hand- en spandiensten. Ook is hij sinds 2010 lid van de Stuurgroep Kulturhus Beltrum. Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Smit worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer Smit de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
2015-04-24 Stef Smit Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Leo te Woerd ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer te Woerd maakt zich sinds 1990 verdienstelijk voor de samenleving. Van 1990 tot 2014 voor de Wildbeheereenheid. Van 1990 tot 2000 als voorzitter van de Wildbeheereenheid Beltrum en na de fusie van 2000 tot maart 2012 als voorzitter van de Wildbeheereenheid De Berkelstreek. Na zijn afreden als voorzitter is hij als algemeen bestuurslid tot 2014 aangebleven. Verder was hij van 2002 tot eind vorig jaar voorzitter van de Raad van Overleg Beltrum. Zaken die onder zijn leiding zijn gerealiseerd, zijn onder andere de Dorpsplannen in 2002 en 2010/2011, de Ruimtelijke visie, Realisatie woningbouw op het ABCTA-terrein, Oprichting Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. en aanleg, Voorbereiding bouw Kulturhus, Pilot Zorg, Project Levend Landschap: Trots op Beltrum/Beltrum in het groen. Daarnaast is de heer te Woerd vrijwilliger bij de Voetbalvereniging VIOS Beltrum. Hij is lid van de “Ondergrondse”. In het verleden was hij ook jeugdtrainer en begeleider van een jeugdelftal. Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer te Woerd worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer te Woerd de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
2015-04-24 Leo te Woerd Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Helmers maakt zich sinds 1976 verdienstelijk voor de samenleving. Zo ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten: sinds 1976 oprichter van en vrijwilliger bij de vereniging Losse Flodders. De vereniging heeft zich destijds gedistantieerd van de Sportcentrale VIOS en bestond uit twee recreatieve voetbalclubs. Maandelijks organiseerde de vereniging een aantal activiteiten. Ook nam de vereniging jaarlijks deel aan het bloemencorso in Beltrum. Dit is intussen nog de enige activiteit van Losse Flodders. Sinds 1985 penningmeester (1985 tot 1993) van en vrijwilliger bij de Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Beltrum, nu deel uitmakend van de Sint Paulus Parochie. Sinds 2003 is hij collectant voor de parochie. Vrijwilliger bij, van 1994 tot 2012 penningmeester en in 2012 waarnemend penningmeester van de voetbalvereniging VIOS in Beltrum. Van 1988 tot 2005 was hij elftalleider. Medeoprichter en penningmeester (1989 tot 2002) van en vrijwilliger bij de Stichting Survival Beltrum. Jaarlijks organiseert de stichting een landelijke survival (1000+ deelnemers). Sinds 2002 is hij betrokken bij de op- en afbouw en bij de bewegwijzering van de fiets- en autoroute voor de bezoekers en is hij jury-medewerker. Bestuurslid (van 1994 tot 2013) van de Sportcentrale VIOS Beltrum, als afgevaardigde van de voetbalafdeling. Verder was hij bestuurslid van de Wielerronde in Beltrum (enkele jaren begin jaren 80), was hij organisator van de eerste Boerendag in Beltrum op 28 juli 1985, was hij lid van de commissie tot oprichting sporthal in Beltrum (begin jaren 80), is hij sinds 2009 organisator van de fietssterrit tijdens het jaarlijkse volksfeest in Voor-Beltrum, is hij vrijwilliger van de jaarlijkse veldtoertocht ‘Lus van Beltrum’ en is hij lid van de Kerkhofcommissie. Voor zijn activiteiten voor de samenleving vooral op het gebied van sport en kerkelijk leven kan de heer Helmers worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.
De heer Reijerink is sinds 1966 als vrijwilliger voor de samenleving actief. Zo ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten: sinds 1966 vrijwilliger bij en van 1975 tot 1990 bestuurslid van de Voetbalvereniging VIOS Beltrum. Hij was/is gedurende 10 jaar elftalleider, 15 jaar gastheer, vele jaren scheidsrechter en grensrechter bij de jeugd en de lagere elftallen, trainer van de jeugdelftallen, hulp tijdens de bouwactiviteiten/renovaties en sinds 2009 lid van de zogenaamde “Ondergrondse”, een groep mensen die het onderhoud van de accommodatie op zich hebben genomen. Voor zijn verdiensten voor de Voetbalvereniging VIOS Beltrum is hij in 1990 onderscheiden met de benoeming Lid van verdienste. In 1973 medeorganisator van de dropping, van 1974 tot 1983 secretaris en vanaf 1983 voorzitter van de FNV Bouw, afdeling Beltrum. Van 1996 tot 2004 was hij voorzitter van het cluster Beltrum-Zieuwent. Verder was hij van 1982 tot 1 september 2012 kantinemedewerker en vanaf 2007 ook voorzitter van de Sportcentrale VIOS Beltrum. Van 1993 tot 2003 was hij voorzitter van de Stichting Volksfeest Beltrum. Daarnaast heeft de heer Reijerink zich ingezet voor verschillende bouw- projecten in Beltrum, zoals de Witte Olifant, de muur met nostalgische uit Beltrum afkomstige gevelstenen en de bouw van een berging met urnenwand op de Algemene Begraafplaats. Op basis van zijn (bestuurlijke) activiteiten sinds 1966 voor de samenleving op het terrein van sport, belangenbehartiging en cultuur kan de heer Reijerink worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.
2013-04-26 Harry Reijerink Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Bouwmeesters maakt zich sinds 1965 verdienstelijk voor Vios. Hij is clubarbiter, was van 1965 tot 1981 leider van het jeugdkamp, zat van 1969 tot 1982 in de jeugdcommissie, is vanaf 1972 bestuurslid, was van 1982 tot 2005 wedstrijdsecretaris zaalvoetbal en is vanaf 1997 consul. Hij schildert, doet de ledenadministratie, coördineert collectes, benadert sponsors en doet de kasadministratie van de kantine. Hij is KNVB-arbiter en zit in de jeugdstraf- en pupillencommissie. Hij zat in het het bestuur van FNV Bouw en is actief voor Stichting Volksfeest Beltrum en Stichting Survival Beltrum. 'Iemand die zich geruime tijd voor de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd', aldus het Kroonbesluit.
2007-03-21 Jan Bouwmeesters Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Klein Nijenhuis ontving zijn onderscheiding tijdens de algemene ledenvergadering van de Sportcentrale VIOS in Beltrum. De 62-jarige Klein Nijenhuis nam woensdag officieel afscheid van de vereniging als secretaris en kantinemedewerker. Bijna veertig jaar was hij actief voor de Sportcentrale. Hij vervulde in die tijd onder meer alle bestuursfuncties. Naast zijn inzet voor de Sportcentrale maakte hij zich ook verdienstelijk voor de Bouw- en Houtbond NKV (later FNV) afdeling Beltrum. Hij was onder meer voorzitter. Verder was hij initiatiefnemer van een jongerenafdeling. Daarmee was zijn tijd nog lang niet vol: sinds eind jaren zestig maakt hij zich, eveneens als bestuurslid, sterk voor Vios Gym. Dat zette hij door met bestuurswerk voor het Rayon Achterhoek en de Regio Gelderland Oost van de gymnastiekbond KNGU. Ook buiten de sportwereld stak hij de handen uit de mouwen. Voor het Rode Kruis maakte hij zich jarenlang verdienstelijk en bovendien was hij in de gemeente Eibergen raadslid voor het CDA. Binnen Beltrum hielp hij bij de bouw van de Witte Olifant. Naast dat alles had Klein Nijenhuis ook nog een gewone baan: hij is sinds 1972 leraar in het beroepsonderwijs bij het Graafschap College.
2009-03-25 Jan Klein Nijenhuis Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer H.J.M. Heutinck (68) uit Beltrum bekleedde sinds 1993 provinciale en landelijke bestuursfuncties bij de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen. Van 1996 2005 was hij allround concourscommissaris. Sinds 1957 is hij (bestuurs)lid van harmonie-orkest Concordia; hij speelt zelf klarinet. Heutinck is ook actief voor de rooms-katholieke parochie in Beltrum, onder meer als secretaris en collectant.
2006-04-28 Henk Heutinck Lid in de Orde van Oranje-Nassau
2006-04-28 Paulien Ribbers-Hanselman Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Wethouder gemeente Eibergen
2002-04-09 Theo Groot Zevert Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Jan te Vogt kreeg de onderscheiding niet alleen vanwege zijn veertigjarig dienstverband bij de gemeente. Hij was ook veertig jaar bij de EHBO, lid van Stichting oud Beltrum, lid van de revuegezelschap De Flamingo’s en speelde toneel van 1968 tot 1990. In 1973 was hij prins Carnaval en trad wel eens op als buutreedner. Jan begon (op verzoek van Ria Dute) in 1974 een volksdansgroep. De eerste lessen gaf hij, totdat er een dansleidster kwam, samen met zijn vrouw Ellie en bleef tot 1990 bij de dansgroep. Jarenlang was hij collectant voor vele goede doelen en verenigingen. Ook gaf Jan zijn medewerking aan de reeks boeken in het dialect onder de titel het WALD (Woordenboeken van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten).
2002-04-26 Jan te Vogt Lid in de orde van Oranje-Nassau 2014-04-25 Anton Helmers Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Op vrijdag 8 februari is om 20.30 uur door loco-burgemeester Leo Scharenborg, aan de heer M.J. Hoevenaars (70 jaar) uit Beltrum de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Dit gebeurde bij café Dute. Op deze avond nam de heer Hoevenaars als bestuurslid afscheid van de Tennis Club Beltrum. De heer Hoevenaars was medeoprichter van de tennisclub en maakt vanaf de oprichting in 1980 als penningmeester deel uit van het bestuur. Ook is hij lid van de Clubhuiscommissie. Voor deze commissie blijft hij zich overigens inzetten. Verder was de heer Hoevenaars actief voor de Stichting Volksfeest Beltrum. Van 1969 tot 1975 als jurylid en van 1975 tot 1990 als contactpersoon voor de juryleden van het jaarlijkse bloemencorso. In de periode van 1971 tot 1990 was hij betrokken bij de organisatie en het uitzetten van sterritten voor deze Stichting. Voor de Raad van Overleg Beltrum was hij van 1975 tot 1985 voorzitter. Ook is hij sinds 2010 als chauffeur actief voor Buurtbusplus Neede. Naast al deze verdiensten was de heer Hoevenaars onder andere ook voorzitter van de enquêtecommissie van het Dorpshuis De Wanne.
2013-02-08 Mari Hoevenaars Lid in de Orde van Oranje-Nassau
T.J.B. Stapelbroek uit Beltrum is verheven tot lid in de Orde van Oranje Nassau, vanwege zijn verdiensten voor de Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. Stapelbroek heeft in 35 jaar tijd diverse functies binnen de parochie vervuld en hield zich bezig met onder meer de parochieraad, de liturgie, het vrijwilligersbeleid, de avondwake, de Mariakapel, het koor en het tuinonderhoud. Met dat laatste is hij in het afgelopen weekeinde gestopt. Het onderhoud wordt overgenomen door de Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. Ook daarbij was en is Stapelbroek nauw betrokken. Net als bij NKV/FNV Beltrum.
2009-06-27 Theo Stapelbroek Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Beunk is Lid in de Orde van Oranje- Nassau, onder meer omdat hij 33 jaar penningmeester was van de dodenakker achter de rooms-katholieke kerk. De kerkhofcommissie die namens de Beltrumse parochie de begraafplaats beheert zag in 1969 het levenslicht. Niet alleen zorgde de commissie dat het kerkhof er weer netjes uizag, ook werd de administratie op orde gebracht. Beunk vooral nam dat al die 33 jaren op zich. Hij beheerde bijvoorbeeld de financiën, waaronder het innen van de begraafrechten en betalen van de grafdelver. Ook maakte Beunk de grafaktes op naam. Voor de vele verdiensten voor de kerkgemeenschap heeft Jan in 2002 de bisdommelijke onderscheiding ‘de Willibrordplaquette’ ontvangen. Jan is ook al jaren actief als vrijwilliger voor de KBO.
2003-04-29 Jan Beunk Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Pasman uit Beltrum (68 jaar) is sinds 1975 actief voor de samenleving bij activiteitenvereniging Losse Flodders in Beltrum als medeoprichter, bestuurslid (1975-1980, 1989-1991), penningmeester (1980-1983) en voorzitter (1991-2002); bij Voetbalvereniging VIOS Beltrum als elftalleider (2002-2009), wedstrijdsecretaris (2007-2009) en lid kledingfonds (2009-2011); bij Stichting Paklack in Beltrum als oprichter en organisator (1982-2002), secretaris (2002- 2004) en penningmeester (2014-heden); bij Stichting Halfweg in Beltrum als oprichter en redactielid van Halfweg Ni'js (2002-heden); bij Stichting Vrienden van de Hassinkhof in Beltrum als penningmeester (2010-2017); bij Sint Paulusparochie Beltrum als commissielid Actie Kerkbalans (2012-heden) en als mede-uitzetter van fiets- en autosterritten voor het Beltrums Volksfeestcomité.
2020-04-24 Jan Pasman Lid in de Orde van Oranje-Nassau  (Door Corona op 03-07-2020 in ontvangst genomen)
Marcel Helmers is al ruim dertig jaar actief voor het algemeen belang in Beltrum en de leefbaarheid! Hij begon in de functie van secretaris bij Tafeltennisvereniging VIOS (1986-1990). Vervolgens was/is hij actief als vrijwilliger voor Wagenbouwgroep De Slinge (1989- heden), penningmeester van de Raad van Overleg (1995-2007), secretaris (1997- 2006), penningmeester (2007 tot 5 juni 2019) van Sportcentrale VIOS, secretaris van de lokale Parochiële Caritas Instelling (2002-heden), penningmeester van de Parochiële Caritas Instelling van de Sint Paulus Parochie (2011-heden) en secretaris van de Stichting Oud-Beltrum (2015-heden). Zijn inzet was en is van grote waarde voor de samenleving. Dat is ook onze Koning niet ontgaan. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, heeft het Koning Willem Alexander behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ik ben niet alleen trots dat ik u deze mededeling mag doen maar dat ik u ook de bijbehorende versierselen op mag spelden. U bent een op-en-top- vrijwilliger. We hopen met elkaar dat u nog een tijdje doorgaat, want Beltrum heeft mensen als u nodig.
2019-06-05 Marcel Helmers Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Marietje Stegers-te Focht uit Beltrum (78 jaar) is sinds 1966 actief voor de samenleving bij Wit Gele Kruis Beltrum als vrijwilliger (1966-1971); bij Katholieke Plattelands Vrouwen als voorzitter (1971- 1978); bij Stichting Dorpshuis De Wanne in Beltrum als voorzitter (1984-1996), bij Gemeente Eibergen als raadslid en penningmeester van haar fractie (1998- 2005); bij Raad van Overleg Beltrum als afgevaardigde van de Sint Paulusparochie locatie Beltrum (2004-heden); bij ZijActief Gelderland als bestuurslid (2007-2015), vicevoorzitter (2015-heden) en afgevaardigde in bestuur van Zijactief Nederland (2007-2015); bij Sint Paulus- parochie locatie Beltrum als vrijwilliger (2012-heden); bij Stichting Kulturhus De Wanne in Beltrum als vrijwilliger (2014- heden).
2020-04-24 Marietje Stegers-te Focht Lid in de Orde van Oranje-Nassau  (Door Corona op 03-07-2020 in ontvangst genomen)
Mevrouw Carla Klein Breteler-Bleumink (57 jaar) is sinds 1989 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten: Bij omni-vereniging Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum als secretaris afdeling handbal (1989-1993) Bij Basisschool ‘Ludger’ in Beltrum als voorzitter ouderraad, contactpersoon medezeggenschapsraad en betrokken bij fusie met Jenaplanschool (2004-2010) Bij de Raad van Overleg Beltrum als bestuurslid (2011- heden) Bij Stichting SKB4Gambia als oprichter, voorzitter en coördinator missies naar Gambia (2011-heden) Bij Festunique als bestuurslid (2013- heden).
2021-04-26 Carla Klein Breteler-Bleumink Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Anton Groot Kormelink (78 jaar) is sinds 1974 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten: Bij Hobbyclub Het Palet/Stichting Jongerenwerk Beltrum als medeoprichter en begeleider (1974-2008) Bij Wagenbouwgroep Dynamite in Beltrum als ontwerper, bouwer, constructeur en lid bollenlandgroep (1975-heden) Bij Tennisclub Beltrum als lid van de baancommissie en als klusser (1984- heden).
2021-04-26 Anton Groot Kormelink Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Tonny Starte (74) uit Groenlo is al meer dan vijftig jaar als vrijwilliger actief in zowel Berkelland als Oost Gelre. Onder meer was hij vanaf 1970 tot 2002 bestuurlijk betrokken bij Volksvereniging Voor-Beltrum, de vereniging achter de jaarlijkse Voor-Beltrumse Kermis die dit jaar voor de 75ste keer werd gehouden. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de uitreiking door burgemeester Joost van Oostrum het lintje juist op dit festijn plaatsvond. Na zijn periode als penningmeester ging hij verder als mede- initiatiefnemer en organisator van de buurtspelen die de maandag tot een van de drukste dagen van de kermis maakten. Hij was ook betrokken bij de oprichting van de Stichting Halfweg in 2002, de beheerder van het voormalige Café Halfweg, een drietal sportterreinen, evenemententerrein en het Millennium Kunstwerk, en van 2005- 2017 bestuurslid van de Belangenvereniging voor Beltrum/Avest. Daarnaast zette hij zich ook in de gemeente Oost Gelre in, waar hij sinds 2006 actief is voor de Vincentius vereniging Groenlo. Het ontlokte Van Oostrum de uitspraak dat hij 'een groot hart had voor mensen in nood.' Daarnaast beheerde hij de financiën vande buurtvereniging Rubensstraat in Groenlo. Als gevolg van zijn werkzaamheden voor beide gemeenten, reikte Van Oostrum de Koninklijke Onderscheiding mede namens de gemeente Oost Gelre uit.
2021-08-02 Tonny Starte Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Marco Heutinck is reeds 36 jaar actief voor de Beltrumse samenleving. Hij begon als vrijwilliger bij Wagenbouwgroep De Slinge en Klunt (1985 tot 2010), waar hij vaak in werd gezet voor uitdagende en specifieke klusjes, maar Marco is nog op veel meer fronten actief in het Beltrumse. Zo is hij ook vrijwilliger bij voetbalvereniging VIOS, waar hij de post secretaris bekleedde van 1994-2012 en aansluitend bestuurslid bleef tot en met 2019. Binnen VIOS doet hij nog veel meer. Zo zit hij onder meer ook nog in de pr- commissie, is hij initiator van voetbal voor 50-plussers bij VIOS. Daarnaast is hij sinds 2007 onbezoldigd fotograaf voor diverse organisaties, waarbij hij de kunst verstaat toch vooral ook de niet zo opvallende vrijwilligers en stille krachten in beeld te brengen”, somt Van Oostrum op. Verder was hij secretaris-penningmeester (2013-2019)/secretaris (sinds 2019) van de Stichting Accommodatie VIOS Voetbal en is hij nu ook op het politieke vlak actief en is hij sinds 2020 penningmeester van CDA Berkelland.
2021-12-11 Marco Heutinck Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In het stadhuis van Groenlo heeft burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre aan Eddie te Woerd uit Lichtenvoorde, mede voor zijn verdiensten voor Beltrum, een koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De 66-jarige in Beltrum geboren Eddie te Woerd is van 1980 -1988 voorzitter en vicevoorzitter geweest van de vereniging Losse Flodders. Deze vereniging organiseerde allerlei evenementen zoals een veldloop, trekkertrek, dropping en zeskamp. Ook was Te Woerd betrokken bij de Wielerronde van Beltrum en medeoprichter van de zaalvoetbalcompetitie Paklack. Sinds 1989 is hij oprichter, voorzitter, speaker en vrijwilliger van de Stichting Survivalrun Beltrum. “Vanaf het begin bent u betrokken bij het organiseren van de survivalsport in Beltrum. De sport werd een van de snelst groeiende sporten van Nederland”, vertelt de burgemeester. “Mede door uw inzet kon Beltrum uitgroeien tot de bakermat van de survivalrunsport in Nederland.” Te Woerd is sinds 1991 oprichter en voorzitter van de Survivalrunbond Nederland. “U opereert landelijk als vrijwilliger voor de Survivalrunbond Nederland (SBN). In de loop van de jaren is de SBN gegroeid tot een bond met meer dan 13.000 leden en 100 aangesloten organisaties in 2021.” Dat sport een belangrijk deel is van zijn leven is wel duidelijk. Te Woerd is van 2006 tot 2013 actief geweest voor de sponsorcommissie ZPC Livo/actie behoud zwembad Meekenesch en heeft zich jarenlang ingezet voor de sponsorcommissie van zwem- en poloclub Livo. Met name de periode tussen 2010 en 2013 (strijd om behoud van het zwembad Meekenesch Lichtenvoorde) was een intensieve periode. “Met ludieke acties en inspreeksessies bij de raad is het zwembad behouden voor de gemeente.” Te Woerd is ook actief als secretaris voor de Werkgroep Wonen en Werken Oost Gelre.
2022-04-26 Eddie te Woerd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
naar Verkort Overzicht naar Verkort Overzicht
Created by P.L Last update 06-09-2022
Archief onderscheidingen Koninklijke onderscheidingen
René te Bogt is sinds 1975 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor zijn inzet bij Wagenbouwgroep De Blenke in Beltrum als bouwer/constructeur en verbouwer dahlia's; bij Stichting Jongerenwerk Beltrum (SJB) als begeleider van werkgroep hobbyclub Palet en het jeugdkamp; bij de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) afdeling Beltrum; bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) afdeling Beltrum als penningmeester; vij voetbalvereniging VIOS Beltrum als jeugdleider en jeugdtrainer C-jeugd en vrijwilliger voor de jeugdkampen; bij de Sint Paulus Parochie OLV Tenhemelopneming in Beltrum; bij het Beltrums Mannenkoor (BMK) als vrijwilliger, vice-voorzitter en lid muziekcommissie; bij Zanggroep Rhumtas Beltrum als chauffeur bij oudpapieracties
2019-04-26 René te Bogt Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Kok is sinds 1954 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor zijn inzet bij voetbalvereniging VIOS Beltrum als jeugdleider; bij muziekvereniging De Flamingo's Beltrum als decorbouwer, medeorganisator van feestavonden en voorzitter; bij wagenbouwgroep Auste; bij carnavalsvereniging De Belhamels; bij werkgroep Boerderij- en Veldnamen onderzoek in de gemeente Eibergen; bij Beltrumse Historische Werkgroep; bij de Sint Paulus Parochie OLV Tenhemelopneming in Beltrum.
2019-04-26 Jan Kok Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Joop Ribbers is sinds 1972 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor zijn inzet bij de EHBO afdeling Beltrum; bij de Aartsdiocesane Boeren en Tuinders Bond Beltrum; bij de Raad van Toezicht Achterhoek Oost (voorheen Raad van Toezicht Rabobank Beltrum); bij de Landinrichtingsdienst Beltrum Eibergen/Ruilverkaveling met Administratief Karakter (RAK); bij de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel en Slinge; bij de Sint Paulus Parochie OLV Tenhemelopneming in Beltrum; bij de Stichting Vrienden van De Hassinkhof en bij de Stichting Kerkepaden Beltrum.
2019-04-26 Joop Ribbers Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mariet Hulzink-Bouwmeesters is sinds 1980 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit zij de volgende vrijwillige activiteiten: mantelzorger/ondersteuner van diverse personen (1980 tot heden), vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Beltrum (1993 tot heden) en vrijwilliger bij de St. Paulusparochie, locatie Beltrum (1995- 2016).
2017-04-26 Mariet Hulzink-Bouwmeesters Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Harry Geverinck uit Beltrum is sinds 1975 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij onder meer activiteiten voor de Katholieke Plattelandsjongeren, de Sint Paulusparochie in Beltrum en is hij actief als opleidingsondersteuner en praktijkassessor van het Agrarisch Opleidingscentrum Oost. Verder biedt Geverinck de mogelijkheid aan studenten aan om een bedrijfsstudie uit te voeren. Ook neemt hij sinds zijn bedrijf in 2004 examenbedrijf werd de proeve van bekwaamheid af. Daarnaast was hij voorzitter van de plaatselijke CDA, bestuurslid en voorzitter van de Raad van Overleg Beltrum en is hij sinds 2004 actief bij de Stichting Volksfeest Beltrum. Binnenkort treedt hij af als voorzitter van deze stichting.
2016-04-26 Harry Geverinck Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Bennie te Veluwe uit Beltrum was van 1972 tot 1994 actief voor voetbalvereniging VIOS Beltrum als lid van de jubileumcommissie, bestuurslid en voorzitter. Sinds 2010 is hij opnieuw actief voor de voetbalclub. Hij is spreekbuis en vrijwilliger van de 'Ondergrondse' en sinds 2013 bestuurslid van de Stichting Accommodatie VIOS Beltrum. Vanuit de voetbalvereniging was hij bestuurslid van de Sportcentrale VIOS. Voor deze centrale was hij ook actief als bardienstmedewerker. Te Veluwe is sinds 1991 actief voor de Stichting Volksfeest Beltrum. Van 1991 tot 2004 als bestuurslid en sinds 2004 als vice-voorzitter. Binnenkort neemt hij afscheid van de Stichting Volksfeest Beltrum. Verder is hij sinds 2010 voorzitter van de Stichting Beltrumse Evenementen.
2016-04-26 Bennie te Veluwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Frans Hoitink uit Beltrum is sinds 1973 actief voor de samenleving. Hij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: voorzitter van het Herenkoor, grafdelver en vrijwilliger bij de Sint Paulusparochie in Beltrum, vrijwilliger bij de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé in Groenlo, penningmeester van de Vereniging harmonicaclub De Trekzakken en vrijwilliger voor de Stichting Kerkepaden Beltrum. Voor deze stichting was hij vanaf het begin betrokken bij de aanleg van het 21 kilometer lange kerkepadentraject. De stichting is ook verantwoordelijk voor het onderhoud rondom de kerk. Sinds 2011 verzorgt de Beltrumer het vegen en harken rondom de kerk.
2016-04-26 Frans Hoitink Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Fien Scharenborg-Jolij uit Beltrum (85) is sinds 1994 actief voor de samenleving en dan met name voor de Beltrumse kerk. Ze bracht jarenlang het blad Kerkbalans rond en is al decennia actief als penningmeester voor verschillende besturen.
2018-04-26 Fien Scharenborg-Jolij Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Bij hun afscheid als Berkellands raadslid kregen dinsdagavond vier raadsleden een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Joost van Oostrum. Het viertal werd in de laatste raadsvergadering van de periode 2014-2018 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Beltrumer Bouwmeesters was, met enkele onderbrekingen, sinds 1994 raadslid voor het CDA in de opgeheven gemeente Eibergen en daarna de fusiegemeente Berkelland. In Eibergen was hij ook enige jaren wethouder. Zijn vertrek had te maken met het voorschrift dat de christendemocraten hanteren: een raadslid mag maximaal drie periodes actief zijn voor de partij. Martin Bouwmeesters werd wel de koning van de voorkeurstemmen genoemd. Hij stond eens bij de raadsverkiezingen in Eibergen op een onverkiesbare vijftiende plaats, maar wist toch een dermate grote achterban naar de stembureaus dat hij alsnog de raadsbanken haalde. In het dorp Beltrum, waar hij geboren en getogen is, mocht hij ook altijd de gemeentesleutel overhandigen aan de nieuwe prins carnaval. Alleen de afgelopen keer stak burgemeester Van Oostrum daar toch maar een stokje voor en reikte hij zelf de sleutel uit. „Maar dat was ook logisch”, zei Van Oostrum dinsdag, „want je was zelf uitverkoren tot prins carnaval van de Beltrumer senioren. Prins Martin de Eerste.”
2018-03-27 Martin Bouwmeesters Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Stef Smit ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Smit is sinds 1966 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende activiteiten: lid van de heemraad (1980-1996), waarnemend watergraaf (1992- 1997), lid Algemeen Bestuur (sinds 1997), lid van het dagelijks bestuur (1998-2003) van Waterschap Rijn en IJssel (voorheen Waterschap van de Berkel). Namens het Waterschap van de Berkel nam de heer Smit zitting in het bestuur van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland (1991- 1996). De heer Smit was medeoprichter van de Tennisclub Beltrum. Hij verricht sinds 1988 hand- en spandiensten voor deze tennisclub. Ook betekent hij als vrijwilliger veel voor het kerkelijk leven. Hij was lid van het bestuur Katholieke Plattelandsjongeren en vice-voorzitter van de diocesane afdeling van het Bisdom Utrecht (1966-1972). Lid van het parochiebestuur (2001- 2002), vice-voorzitter van het parochiebestuur (2002-2010), lid stuurgroep Noach (2004-2010), lid communicatiecommissie binnen de stuurgroep Noach (2006-2010) bij de St. Paulusparochie Beltrum. Verder was hij van 2010 tot en met 2014 beheerder van de portefeuille begraafplaatsen van de zeven parochies behorende bij de St. Paulusparochie. Ook was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van het Kulturhus en de fusie tussen de kerken. Verder was hij ondersteuner van initiatieven van het Steunfonds van de zeven parochies. Dit fonds is bedoeld om de katholieke geloofsgemeenschap méér missionair en vitaal te maken, zoals momenteel de combinatie tussen kerk, school en kulturhus (2006-2014). Als lid van de Landinrichtingscommissie heeft hij veel overleg gepleegd met omwonenden om de ruilverkaveling rond te kunnen krijgen (1992-2005). Als mede redacteur heeft de heer Smit twee boeken over Beltrum uitgegeven “Het verhaal van Beltrum en ”175 jaar onderwijs in Beltrum”. Voor de Ruilverkaveling met administratief karakter (RAK) was hij bemiddelaar om agrariërs zo ver te krijgen dat ze grond beschikbaar stelden om als kerkenpad in te richten. De heer Smit zat ook in de voorbereidingscommissie om tot daadwerkelijke aanleg van de kerkenpaden te komen (2002- 2010). Daarnaast is hij sinds 2002 actief als bestuurslid van de St.3e Berkelcompagnie en steunt hij de Vereniging Vrienden van de Derde Berkelcompagnie met allerlei hand- en spandiensten. Ook is hij sinds 2010 lid van de Stuurgroep Kulturhus Beltrum. Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Smit worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer Smit de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
2015-04-24 Stef Smit Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Leo te Woerd ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer te Woerd maakt zich sinds 1990 verdienstelijk voor de samenleving. Van 1990 tot 2014 voor de Wildbeheereenheid. Van 1990 tot 2000 als voorzitter van de Wildbeheereenheid Beltrum en na de fusie van 2000 tot maart 2012 als voorzitter van de Wildbeheereenheid De Berkelstreek. Na zijn afreden als voorzitter is hij als algemeen bestuurslid tot 2014 aangebleven. Verder was hij van 2002 tot eind vorig jaar voorzitter van de Raad van Overleg Beltrum. Zaken die onder zijn leiding zijn gerealiseerd, zijn onder andere de Dorpsplannen in 2002 en 2010/2011, de Ruimtelijke visie, Realisatie woningbouw op het ABCTA-terrein, Oprichting Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. en aanleg, Voorbereiding bouw Kulturhus, Pilot Zorg, Project Levend Landschap: Trots op Beltrum/Beltrum in het groen. Daarnaast is de heer te Woerd vrijwilliger bij de Voetbalvereniging VIOS Beltrum. Hij is lid van de “Ondergrondse”. In het verleden was hij ook jeugdtrainer en begeleider van een jeugdelftal. Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer te Woerd worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer te Woerd de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
2015-04-24 Leo te Woerd Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Helmers maakt zich sinds 1976 verdienstelijk voor de samenleving. Zo ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten: sinds 1976 oprichter van en vrijwilliger bij de vereniging Losse Flodders. De vereniging heeft zich destijds gedistantieerd van de Sportcentrale VIOS en bestond uit twee recreatieve voetbalclubs. Maandelijks organiseerde de vereniging een aantal activiteiten. Ook nam de vereniging jaarlijks deel aan het bloemencorso in Beltrum. Dit is intussen nog de enige activiteit van Losse Flodders. Sinds 1985 penningmeester (1985 tot 1993) van en vrijwilliger bij de Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Beltrum, nu deel uitmakend van de Sint Paulus Parochie. Sinds 2003 is hij collectant voor de parochie. Vrijwilliger bij, van 1994 tot 2012 penningmeester en in 2012 waarnemend penningmeester van de voetbalvereniging VIOS in Beltrum. Van 1988 tot 2005 was hij elftalleider. Medeoprichter en penningmeester (1989 tot 2002) van en vrijwilliger bij de Stichting Survival Beltrum. Jaarlijks organiseert de stichting een landelijke survival (1000+ deelnemers). Sinds 2002 is hij betrokken bij de op- en afbouw en bij de bewegwijzering van de fiets- en autoroute voor de bezoekers en is hij jury- medewerker. Bestuurslid (van 1994 tot 2013) van de Sportcentrale VIOS Beltrum, als afgevaardigde van de voetbalafdeling. Verder was hij bestuurslid van de Wielerronde in Beltrum (enkele jaren begin jaren 80), was hij organisator van de eerste Boerendag in Beltrum op 28 juli 1985, was hij lid van de commissie tot oprichting sporthal in Beltrum (begin jaren 80), is hij sinds 2009 organisator van de fietssterrit tijdens het jaarlijkse volksfeest in Voor-Beltrum, is hij vrijwilliger van de jaarlijkse veldtoertocht ‘Lus van Beltrum’ en is hij lid van de Kerkhofcommissie. Voor zijn activiteiten voor de samenleving vooral op het gebied van sport en kerkelijk leven kan de heer Helmers worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.
2014-04-25 Anton Helmers Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Reijerink is sinds 1966 als vrijwilliger voor de samenleving actief. Zo ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten: sinds 1966 vrijwilliger bij en van 1975 tot 1990 bestuurslid van de Voetbalvereniging VIOS Beltrum. Hij was/is gedurende 10 jaar elftalleider, 15 jaar gastheer, vele jaren scheidsrechter en grensrechter bij de jeugd en de lagere elftallen, trainer van de jeugdelftallen, hulp tijdens de bouwactiviteiten/renovaties en sinds 2009 lid van de zogenaamde “Ondergrondse”, een groep mensen die het onderhoud van de accommodatie op zich hebben genomen. Voor zijn verdiensten voor de Voetbalvereniging VIOS Beltrum is hij in 1990 onderscheiden met de benoeming Lid van verdienste. In 1973 medeorganisator van de dropping, van 1974 tot 1983 secretaris en vanaf 1983 voorzitter van de FNV Bouw, afdeling Beltrum. Van 1996 tot 2004 was hij voorzitter van het cluster Beltrum-Zieuwent. Verder was hij van 1982 tot 1 september 2012 kantinemedewerker en vanaf 2007 ook voorzitter van de Sportcentrale VIOS Beltrum. Van 1993 tot 2003 was hij voorzitter van de Stichting Volksfeest Beltrum. Daarnaast heeft de heer Reijerink zich ingezet voor verschillende bouw- projecten in Beltrum, zoals de Witte Olifant, de muur met nostalgische uit Beltrum afkomstige gevelstenen en de bouw van een berging met urnenwand op de Algemene Begraafplaats. Op basis van zijn (bestuurlijke) activiteiten sinds 1966 voor de samenleving op het terrein van sport, belangenbehartiging en cultuur kan de heer Reijerink worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.
2013-04-26 Harry Reijerink Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Bouwmeesters maakt zich sinds 1965 verdienstelijk voor Vios. Hij is clubarbiter, was van 1965 tot 1981 leider van het jeugdkamp, zat van 1969 tot 1982 in de jeugdcommissie, is vanaf 1972 bestuurslid, was van 1982 tot 2005 wedstrijdsecretaris zaalvoetbal en is vanaf 1997 consul. Hij schildert, doet de ledenadministratie, coördineert collectes, benadert sponsors en doet de kasadministratie van de kantine. Hij is KNVB-arbiter en zit in de jeugdstraf- en pupillencommissie. Hij zat in het het bestuur van FNV Bouw en is actief voor Stichting Volksfeest Beltrum en Stichting Survival Beltrum. 'Iemand die zich geruime tijd voor de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd', aldus het Kroonbesluit.
2007-03-21 Jan Bouwmeesters Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Klein Nijenhuis ontving zijn onderscheiding tijdens de algemene ledenvergadering van de Sportcentrale VIOS in Beltrum. De 62-jarige Klein Nijenhuis nam woensdag officieel afscheid van de vereniging als secretaris en kantinemedewerker. Bijna veertig jaar was hij actief voor de Sportcentrale. Hij vervulde in die tijd onder meer alle bestuursfuncties. Naast zijn inzet voor de Sportcentrale maakte hij zich ook verdienstelijk voor de Bouw- en Houtbond NKV (later FNV) afdeling Beltrum. Hij was onder meer voorzitter. Verder was hij initiatiefnemer van een jongerenafdeling. Daarmee was zijn tijd nog lang niet vol: sinds eind jaren zestig maakt hij zich, eveneens als bestuurslid, sterk voor Vios Gym. Dat zette hij door met bestuurswerk voor het Rayon Achterhoek en de Regio Gelderland Oost van de gymnastiekbond KNGU. Ook buiten de sportwereld stak hij de handen uit de mouwen. Voor het Rode Kruis maakte hij zich jarenlang verdienstelijk en bovendien was hij in de gemeente Eibergen raadslid voor het CDA. Binnen Beltrum hielp hij bij de bouw van de Witte Olifant. Naast dat alles had Klein Nijenhuis ook nog een gewone baan: hij is sinds 1972 leraar in het beroepsonderwijs bij het Graafschap College.
2009-03-25 Jan Klein Nijenhuis Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer H.J.M. Heutinck (68) uit Beltrum bekleedde sinds 1993 provinciale en landelijke bestuursfuncties bij de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen. Van 1996 2005 was hij allround concourscommissaris. Sinds 1957 is hij (bestuurs)lid van harmonie-orkest Concordia; hij speelt zelf klarinet. Heutinck is ook actief voor de rooms-katholieke parochie in Beltrum, onder meer als secretaris en collectant.
2006-04-28 Henk Heutinck Lid in de Orde van Oranje-Nassau
2006-04-28 Paulien Ribbers-Hanselman Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Wethouder gemeente Eibergen
2002-04-09 Theo Groot Zevert Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Jan te Vogt kreeg de onderscheiding niet alleen vanwege zijn veertigjarig dienstverband bij de gemeente. Hij was ook veertig jaar bij de EHBO, lid van Stichting oud Beltrum, lid van de revuegezelschap De Flamingo’s en speelde toneel van 1968 tot 1990. In 1973 was hij prins Carnaval en trad wel eens op als buutreedner. Jan begon (op verzoek van Ria Dute) in 1974 een volksdansgroep. De eerste lessen gaf hij, totdat er een dansleidster kwam, samen met zijn vrouw Ellie en bleef tot 1990 bij de dansgroep. Jarenlang was hij collectant voor vele goede doelen en verenigingen. Ook gaf Jan zijn medewerking aan de reeks boeken in het dialect onder de titel het WALD (Woordenboeken van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten).
2002-04-26 Jan te Vogt Lid in de orde van Oranje-Nassau
Op vrijdag 8 februari is om 20.30 uur door loco- burgemeester Leo Scharenborg, aan de heer M.J. Hoevenaars (70 jaar) uit Beltrum de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Dit gebeurde bij café Dute. Op deze avond nam de heer Hoevenaars als bestuurslid afscheid van de Tennis Club Beltrum. De heer Hoevenaars was medeoprichter van de tennisclub en maakt vanaf de oprichting in 1980 als penningmeester deel uit van het bestuur. Ook is hij lid van de Clubhuiscommissie. Voor deze commissie blijft hij zich overigens inzetten. Verder was de heer Hoevenaars actief voor de Stichting Volksfeest Beltrum. Van 1969 tot 1975 als jurylid en van 1975 tot 1990 als contactpersoon voor de juryleden van het jaarlijkse bloemencorso. In de periode van 1971 tot 1990 was hij betrokken bij de organisatie en het uitzetten van sterritten voor deze Stichting. Voor de Raad van Overleg Beltrum was hij van 1975 tot 1985 voorzitter. Ook is hij sinds 2010 als chauffeur actief voor Buurtbusplus Neede. Naast al deze verdiensten was de heer Hoevenaars onder andere ook voorzitter van de enquêtecommissie van het Dorpshuis De Wanne.
2013-02-08 Mari Hoevenaars Lid in de Orde van Oranje-Nassau
T.J.B. Stapelbroek uit Beltrum is verheven tot lid in de Orde van Oranje Nassau, vanwege zijn verdiensten voor de Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. Stapelbroek heeft in 35 jaar tijd diverse functies binnen de parochie vervuld en hield zich bezig met onder meer de parochieraad, de liturgie, het vrijwilligersbeleid, de avondwake, de Mariakapel, het koor en het tuinonderhoud. Met dat laatste is hij in het afgelopen weekeinde gestopt. Het onderhoud wordt overgenomen door de Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. Ook daarbij was en is Stapelbroek nauw betrokken. Net als bij NKV/FNV Beltrum.
2009-06-27 Theo Stapelbroek Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Beunk is Lid in de Orde van Oranje-Nassau, onder meer omdat hij 33 jaar penningmeester was van de dodenakker achter de rooms-katholieke kerk. De kerkhofcommissie die namens de Beltrumse parochie de begraafplaats beheert zag in 1969 het levenslicht. Niet alleen zorgde de commissie dat het kerkhof er weer netjes uizag, ook werd de administratie op orde gebracht. Beunk vooral nam dat al die 33 jaren op zich. Hij beheerde bijvoorbeeld de financiën, waaronder het innen van de begraafrechten en betalen van de grafdelver. Ook maakte Beunk de grafaktes op naam. Voor de vele verdiensten voor de kerkgemeenschap heeft Jan in 2002 de bisdommelijke onderscheiding ‘de Willibrordplaquette’ ontvangen. Jan is ook al jaren actief als vrijwilliger voor de KBO.
2003-04-29 Jan Beunk Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Pasman uit Beltrum (68 jaar) is sinds 1975 actief voor de samenleving bij activiteitenvereniging Losse Flodders in Beltrum als medeoprichter, bestuurslid (1975-1980, 1989- 1991), penningmeester (1980-1983) en voorzitter (1991- 2002); bij Voetbalvereniging VIOS Beltrum als elftalleider (2002-2009), wedstrijdsecretaris (2007-2009) en lid kledingfonds (2009-2011); bij Stichting Paklack in Beltrum als oprichter en organisator (1982-2002), secretaris (2002- 2004) en penningmeester (2014-heden); bij Stichting Halfweg in Beltrum als oprichter en redactielid van Halfweg Ni'js (2002-heden); bij Stichting Vrienden van de Hassinkhof in Beltrum als penningmeester (2010-2017); bij Sint Paulusparochie Beltrum als commissielid Actie Kerkbalans (2012-heden) en als mede-uitzetter van fiets- en autosterritten voor het Beltrums Volksfeestcomité.
2020-04-24 Jan Pasman Lid in de Orde van Oranje-Nassau  (Door Corona op 03-07-2020 in ontvangst genomen)
Marcel Helmers is al ruim dertig jaar actief voor het algemeen belang in Beltrum en de leefbaarheid! Hij begon in de functie van secretaris bij Tafeltennisvereniging VIOS (1986-1990). Vervolgens was/is hij actief als vrijwilliger voor Wagenbouwgroep De Slinge (1989-heden), penningmeester van de Raad van Overleg (1995-2007), secretaris (1997- 2006), penningmeester (2007 tot 5 juni 2019) van Sportcentrale VIOS, secretaris van de lokale Parochiële Caritas Instelling (2002-heden), penningmeester van de Parochiële Caritas Instelling van de Sint Paulus Parochie (2011-heden) en secretaris van de Stichting Oud-Beltrum (2015-heden). Zijn inzet was en is van grote waarde voor de samenleving. Dat is ook onze Koning niet ontgaan. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, heeft het Koning Willem Alexander behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ik ben niet alleen trots dat ik u deze mededeling mag doen maar dat ik u ook de bijbehorende versierselen op mag spelden. U bent een op-en-top-vrijwilliger. We hopen met elkaar dat u nog een tijdje doorgaat, want Beltrum heeft mensen als u nodig.
2019-06-05 Marcel Helmers Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Marietje Stegers-te Focht uit Beltrum (78 jaar) is sinds 1966 actief voor de samenleving bij Wit Gele Kruis Beltrum als vrijwilliger (1966-1971); bij Katholieke Plattelands Vrouwen als voorzitter (1971-1978); bij Stichting Dorpshuis De Wanne in Beltrum als voorzitter (1984-1996), bij Gemeente Eibergen als raadslid en penningmeester van haar fractie (1998-2005); bij Raad van Overleg Beltrum als afgevaardigde van de Sint Paulusparochie locatie Beltrum (2004-heden); bij ZijActief Gelderland als bestuurslid (2007- 2015), vicevoorzitter (2015-heden) en afgevaardigde in bestuur van Zijactief Nederland (2007-2015); bij Sint Paulus- parochie locatie Beltrum als vrijwilliger (2012-heden); bij Stichting Kulturhus De Wanne in Beltrum als vrijwilliger (2014-heden).
2020-04-24 Marietje Stegers-te Focht Lid in de Orde van Oranje-Nassau  (Door Corona op 03-07-2020 in ontvangst genomen)
Mevrouw Carla Klein Breteler-Bleumink (57 jaar) is sinds 1989 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten: Bij omni-vereniging Sportcentrale V.I.O.S. Beltrum als secretaris afdeling handbal (1989-1993) Bij Basisschool ‘Ludger’ in Beltrum als voorzitter ouderraad, contactpersoon medezeggenschapsraad en betrokken bij fusie met Jenaplanschool (2004-2010) Bij de Raad van Overleg Beltrum als bestuurslid (2011- heden) Bij Stichting SKB4Gambia als oprichter, voorzitter en coördinator missies naar Gambia (2011-heden) – Bij Festunique als bestuurslid (2013-heden).
2021-04-26 Carla Klein Breteler-Bleumink Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Anton Groot Kormelink (78 jaar) is sinds 1974 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten: Bij Hobbyclub Het Palet/Stichting Jongerenwerk Beltrum als medeoprichter en begeleider (1974-2008) Bij Wagenbouwgroep Dynamite in Beltrum als ontwerper, bouwer, constructeur en lid bollenlandgroep (1975-heden) Bij Tennisclub Beltrum als lid van de baancommissie en als klusser (1984-heden).
2021-04-26 Anton Groot Kormelink Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Tonny Starte (74) uit Groenlo is al meer dan vijftig jaar als vrijwilliger actief in zowel Berkelland als Oost Gelre. Onder meer was hij vanaf 1970 tot 2002 bestuurlijk betrokken bij Volksvereniging Voor-Beltrum, de vereniging achter de jaarlijkse Voor-Beltrumse Kermis die dit jaar voor de 75ste keer werd gehouden. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de uitreiking door burgemeester Joost van Oostrum het lintje juist op dit festijn plaatsvond. Na zijn periode als penningmeester ging hij verder als mede-initiatiefnemer en organisator van de buurtspelen die de maandag tot een van de drukste dagen van de kermis maakten. Hij was ook betrokken bij de oprichting van de Stichting Halfweg in 2002, de beheerder van het voormalige Café Halfweg, een drietal sportterreinen, evenemententerrein en het Millennium Kunstwerk, en van 2005-2017 bestuurslid van de Belangenvereniging voor Beltrum/Avest. Daarnaast zette hij zich ook in de gemeente Oost Gelre in, waar hij sinds 2006 actief is voor de Vincentius vereniging Groenlo. Het ontlokte Van Oostrum de uitspraak dat hij 'een groot hart had voor mensen in nood.' Daarnaast beheerde hij de financiën vande buurtvereniging Rubensstraat in Groenlo. Als gevolg van zijn werkzaamheden voor beide gemeenten, reikte Van Oostrum de Koninklijke Onderscheiding mede namens de gemeente Oost Gelre uit.
2021-08-02 Tonny Starte Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Marco Heutinck is reeds 36 jaar actief voor de Beltrumse samenleving. Hij begon als vrijwilliger bij Wagenbouwgroep De Slinge en Klunt (1985 tot 2010), waar hij vaak in werd gezet voor uitdagende en specifieke klusjes, maar Marco is nog op veel meer fronten actief in het Beltrumse. Zo is hij ook vrijwilliger bij voetbalvereniging VIOS, waar hij de post secretaris bekleedde van 1994-2012 en aansluitend bestuurslid bleef tot en met 2019. Binnen VIOS doet hij nog veel meer. Zo zit hij onder meer ook nog in de pr-commissie, is hij initiator van voetbal voor 50-plussers bij VIOS. Daarnaast is hij sinds 2007 onbezoldigd fotograaf voor diverse organisaties, waarbij hij de kunst verstaat toch vooral ook de niet zo opvallende vrijwilligers en stille krachten in beeld te brengen”, somt Van Oostrum op. Verder was hij secretaris-penningmeester (2013- 2019)/secretaris (sinds 2019) van de Stichting Accommodatie VIOS Voetbal en is hij nu ook op het politieke vlak actief en is hij sinds 2020 penningmeester van CDA Berkelland.
2021-12-11 Marco Heutinck Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In het stadhuis van Groenlo heeft burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre aan Eddie te Woerd uit Lichtenvoorde, mede voor zijn verdiensten voor Beltrum, een koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De 66-jarige in Beltrum geboren Eddie te Woerd is van 1980 -1988 voorzitter en vicevoorzitter geweest van de vereniging Losse Flodders. Deze