Archief
Created by P.L. Last update 30-11-2022
Algemene voorwaarden De website wordt gemaakt op basis van de beschikbare informatie hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op andere sites (zoals o.a. Wikipedia). De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en / of onjuistheden bevat. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en / of informatie die via deze website is verkregen. Op sommige pagina’s worden interactiemogelijkheden aangeboden d.m.v. een reactieformulier. Wij bekijken de berichten die gestuurd worden nimmer vooraf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de berichten die via deze reactieformulieren worden geplaatst. De redactie behoudt het recht om berichten aan te passen en / of te verwijderen. Copyright Wij hebben van sommige rechthebbende met betrekking tot beeldmateriaal de toestemming gekregen om dit materiaal alleen op deze website te mogen gebruiken. Het gebruik van (delen) van het beeldmateriaal, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de redactie en / of rechtstreeks bij de rechthebbende persoon welke bij het beeldmateriaal staat vermeld. Beeldgebruik Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden . Cookies Wij maken geen gebruik van cookies. Privacy Bedrijven, scholen en verenigingen moeten vanaf 25-05-2018 aan de nieuwe privacywet (AVG) voldoen. Scholen en verenigingen moeten vanaf dat moment van elk lid afzonderlijk toestemming hebben om de naam en foto te mogen gebruiken voor eigen publicaties. Uit oogpunt van vrije nieuwsgaring mogen media wel namen en gegevens in de krant of op hun website plaatsen, zonder schriftelijke toestemming. Voor het plaatsen van foto’s en namen op deze website hoeven we uit oogpunt van vrije nieuwsgaring dus geen toestemming te vragen. Personen die liever niet met zijn / haar naam vermeld wil worden en / of herkenbaar op de foto’s willen staan, kunnen zich tot ons wenden . Wij zullen dan aan dat verzoek gehoor geven. De bij de reactieformulieren ingevulde Emailadres zal niet op de website worden getoond. Deze Emailadressen, en de verkregen Emailadressen via de Email van ‘archief Beltrum’, zijn alleen bij de redactie bekend. De Emailadressen zullen alleen gebruikt worden voor eventuele vragen over de geplaatste reactie en / of voor andere vragen met betrekking tot deze website.
Algemene voorwaarden De website wordt gemaakt op basis van de beschikbare informatie hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op andere sites (zoals o.a. Wikipedia). De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en / of onjuistheden bevat. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en / of informatie die via deze website is verkregen. Op sommige pagina’s worden interactiemogelijkheden aangeboden d.m.v. een reactieformulier. Wij bekijken de berichten die gestuurd worden nimmer vooraf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de berichten die via deze reactieformulieren worden geplaatst. De redactie behoudt het recht om berichten aan te passen en / of te verwijderen. Copyright Wij hebben van sommige rechthebbende met betrekking tot beeldmateriaal de toestemming gekregen om dit materiaal alleen op deze website te mogen gebruiken. Het gebruik van (delen) van het beeldmateriaal, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de redactie en / of rechtstreeks bij de rechthebbende persoon welke bij het beeldmateriaal staat vermeld. Beeldgebruik Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden . Cookies Wij maken geen gebruik van cookies. Privacy Bedrijven, scholen en verenigingen moeten vanaf 25-05-2018 aan de nieuwe privacywet (AVG) voldoen. Scholen en verenigingen moeten vanaf dat moment van elk lid afzonderlijk toestemming hebben om de naam en foto te mogen gebruiken voor eigen publicaties. Uit oogpunt van vrije nieuwsgaring mogen media wel namen en gegevens in de krant of op hun website plaatsen, zonder schriftelijke toestemming. Voor het plaatsen van foto’s en namen op deze website hoeven we uit oogpunt van vrije nieuwsgaring dus geen toestemming te vragen. Personen die liever niet met zijn / haar naam vermeld wil worden en / of herkenbaar op de foto’s willen staan, kunnen zich tot ons wenden . Wij zullen dan aan dat verzoek gehoor geven. De bij de reactieformulieren ingevulde Emailadres zal niet op de website worden getoond. Deze Emailadressen, en de verkregen Emailadressen via de Email van ‘archief Beltrum’, zijn alleen bij de redactie bekend. De Emailadressen zullen alleen gebruikt worden voor eventuele vragen over de geplaatste reactie en / of voor andere vragen met betrekking tot deze website.
Created by P.L. Last update 30-11-2022
Archief
Algemene voorwaarden De website wordt gemaakt op basis van de beschikbare informatie hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op andere sites (zoals o.a. Wikipedia). De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en / of onjuistheden bevat. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en / of informatie die via deze website is verkregen. Op sommige pagina’s worden interactiemogelijkheden aangeboden d.m.v. een reactieformulier. Wij bekijken de berichten die gestuurd worden nimmer vooraf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de berichten die via deze reactieformulieren worden geplaatst. De redactie behoudt het recht om berichten aan te passen en / of te verwijderen. Copyright Wij hebben van sommige rechthebbende met betrekking tot beeldmateriaal de toestemming gekregen om dit materiaal alleen op deze website te mogen gebruiken. Het gebruik van (delen) van het beeldmateriaal, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de redactie en / of rechtstreeks bij de rechthebbende persoon welke bij het beeldmateriaal staat vermeld. Beeldgebruik Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden . Cookies Wij maken geen gebruik van cookies. Privacy Bedrijven, scholen en verenigingen moeten vanaf 25-05-2018 aan de nieuwe privacywet (AVG) voldoen. Scholen en verenigingen moeten vanaf dat moment van elk lid afzonderlijk toestemming hebben om de naam en foto te mogen gebruiken voor eigen publicaties. Uit oogpunt van vrije nieuwsgaring mogen media wel namen en gegevens in de krant of op hun website plaatsen, zonder schriftelijke toestemming. Voor het plaatsen van foto’s en namen op deze website hoeven we uit oogpunt van vrije nieuwsgaring dus geen toestemming te vragen. Personen die liever niet met zijn / haar naam vermeld wil worden en / of herkenbaar op de foto’s willen staan, kunnen zich tot ons wenden . Wij zullen dan aan dat verzoek gehoor geven. De bij de reactieformulieren ingevulde Emailadres zal niet op de website worden getoond. Deze Emailadressen, en de verkregen Emailadressen via de Email van ‘archief Beltrum’, zijn alleen bij de redactie bekend. De Emailadressen zullen alleen gebruikt worden voor eventuele vragen over de geplaatste reactie en / of voor andere vragen met betrekking tot deze website.
Created by P.L Last update 30-11-2022
Archief