Archief Bedrijven & Winkels
Created by P.L. Last update 18-04-2021
Te Woerd - Eurobouw  Inleiding Hendrik te Woerd (21-2-1922) kon op de lagere school goed leren, maar in die tijd was een gymnasium of zoiets voor een eenvoudige jongen niet weggelegd. Hij kwam op de Ambachtsschool in Winterswijk terecht om het timmervak te leren. Toen hij van de school af was kreeg hij een baantje waarvoor hij geen cent ontving. Bij zijn eerste baas zag hij een man een trap maken. Dat hadden ze op de school ook geleerd en hij merkte direct dat die man dat niet goed deed. Hendrik zei hem dat, maar hij werd voor snotaap uitgemaakt en gewoon aan de kant geschoven. De volgende dag vond de baas die trap in een hoek liggen en zei: 'Verrek, dat ding hebt ze ok mooi verprutst'. Toen kreeg Hendrik de kans om die trap goed in elkaar te zetten. Dat werd natuurlijk rond verteld en dat hoorde ook een andere aannemer, die hem werk aanbood. Hij verdiende toen ineens zeven gulden in de week. Hij heeft daar een jaar of zes gewerkt en besloot toen voor zichzelf te beginnen. De oorlogsjaren gooiden roet in het eten. Opgericht Bouw en Aannemersbedrijf H. te Woerd Na de oorlog is hij dan voor zichzelf een Timmerbedrijf begonnen, toen nog vanaf zijn ouderlijk huis op het adres K127, nu Grolseweg 5. Hij begon in de schuur van zijn vader met één machine die hij heeft gekocht met geleend geld. Vooral in de eerste naoorlogse jaren was er volop werk. In de oorlog werd aan onderhoud nauwelijks wat gedaan: er was bijna geen geld. Aan het vertimmeren van een huis of een boerderij viel helemaal niet te denken." Na de bevrijding werd dat allemaal anders. Hendrik te Woerd werd een druk baasje.
Bedrijven & Winkels
Hendrik voor de in aanbouw zijnde werkplaats aan Hoofdstraat 67.
1964-1979 Eurobouw In 1964 is het Aannemingsbedrijf samen gegaan met twee andere bedrijven namelijk die van W.G. Wenninkmeule en W. Fokkink. Zij hebben op 18 april 1964 de NV Eurobouw Het Oosten opgericht met als vestigingsplaats Borculo. Voor het opmaken van de akte (NV 2138) verschenen ze voor notaris HB Borghuis te Lichtenvoorde. Deze NV is op 30 augustus 1972 omgezet in BV Eurobouw Het Oosten, gevestigd te Beltrum, Mr. Nelissenstraat 69 (ingeschreven onder no. 24667 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- Oost Gelderland te Zutphen), waarvan Hendrikus Theodorus te Woerd directeur is, alleen bevoegd. Het gezin Te Woerd was in 1967 inmiddels verhuisd naar een nieuwe woning aan de Meester Nelissenstraat 69, waar ruimte aanwezig was voor het kantoor van de Eurobouw. Dit kantoor werd rond 1972 te klein voor het aantal mensen dat inmiddels op kantoor werkte. Eurobouw BV heeft toen de zuivelfabriek in Beltrum gekocht en daar haar kantoor gevestigd. Tevens heeft Eurobouw Hobbyservice Beltrum opgericht en daar gevestigd waarvan Joop te Vogt bedrijfsleider werd. Eurobouw BV maakte “in de fabriek” ook pallets voor het bedrijf Eternit uit Goor. In 1979 is Te Woerd gestopt met zijn werkzaamheden voor de BV Eurobouw het Oosten. De Akte regelende de uittreding van H.Th. te Woerd is op 6 juli 1979 getekend. Het bijzondere van Eurobouw Het Oosten was dat zij één van de eerste projectontwikkelaars was, alleen noemde je dat in die tijd nog niet zo. Eurobouw Het Oosten kocht voor eigen rekening en risico bouwgrond, bouwde daarop woningen en verkocht deze weer voor eigen rekening en risico. De woningen waren ook bijzonder: de architect was Gerard Schouten uit Lievelde van Atelier voor Architectuur Schouten en De Jonge. De meeste woningen waren twee- onder-een-dak woningen van eenzelfde type, plat dak met balkons voor en achter. Tot 1980 zijn er ca. 1300 van dit type gebouwd, vooral in Oost- Nederland. Daarnaast zijn er nog ca. 700 woningen van een ander type gebouwd. In Beltrum staan twee types aan de Hofstraat. Er is een brochure van deze modelwoning uitgebracht. In 2016 heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de woningen, die ook in Nagele zijn gebouwd, aangemerkt als Cultureel Erfgoed.
1979-1995 Aannemersbedrijf H. te Woerd Na de periode van Eurobouw is Hendrik weer onder zijn oude naam verder gegaan met verschillende activiteiten, zoals bouwadvies, de verkoop en installatie van keukens, van parketvloeren, enz. tot 1995. Hendrik te Woerd is overleden op 13 november 1995.
In 1951 heeft hij grond gekocht voor een eigen werkplaats aan de Hoofdstraat 67. In 1952 was deze werkplaats gereed. In juli 1953 was ook het woonhuis gereed, waar Hendrik met zijn vrouw op 25 juli 1953 zijn gaan wonen. Ze werkten vanuit hun woning, Annie te Woerd zorgde voor de telefoon en de kinderen. De woonkamer werd het “kantoor”..... Het bedrijf is van Timmerbedrijf overgegaan in een Aannemersbedrijf, waarvoor de vergunning in 1959 is verleend. Naast woningen had hij ook veel utiliteitsbouw: zoals voor de Leostichting in Borculo, de Rekkense Inrichtingen in Rekken, enz.
Info: Yvonne te Woerd
Created by P.L. Last update 18-04-2021
Archief Bedrijven & Winkels
Te Woerd - Eurobouw  Inleiding Hendrik te Woerd (21-2-1922) kon op de lagere school goed leren, maar in die tijd was een gymnasium of zoiets voor een eenvoudige jongen niet weggelegd. Hij kwam op de Ambachtsschool in Winterswijk terecht om het timmervak te leren. Toen hij van de school af was kreeg hij een baantje waarvoor hij geen cent ontving. Bij zijn eerste baas zag hij een man een trap maken. Dat hadden ze op de school ook geleerd en hij merkte direct dat die man dat niet goed deed. Hendrik zei hem dat, maar hij werd voor snotaap uitgemaakt en gewoon aan de kant geschoven. De volgende dag vond de baas die trap in een hoek liggen en zei: 'Verrek, dat ding hebt ze ok mooi verprutst'. Toen kreeg Hendrik de kans om die trap goed in elkaar te zetten. Dat werd natuurlijk rond verteld en dat hoorde ook een andere aannemer, die hem werk aanbood. Hij verdiende toen ineens zeven gulden in de week. Hij heeft daar een jaar of zes gewerkt en besloot toen voor zichzelf te beginnen. De oorlogsjaren gooiden roet in het eten. Opgericht Bouw en Aannemersbedrijf H. te Woerd Na de oorlog is hij dan voor zichzelf een Timmerbedrijf begonnen, toen nog vanaf zijn ouderlijk huis op het adres K127, nu Grolseweg 5. Hij begon in de schuur van zijn vader met één machine die hij heeft gekocht met geleend geld. Vooral in de eerste naoorlogse jaren was er volop werk. In de oorlog werd aan onderhoud nauwelijks wat gedaan: er was bijna geen geld. Aan het vertimmeren van een huis of een boerderij viel helemaal niet te denken." Na de bevrijding werd dat allemaal anders. Hendrik te Woerd werd een druk baasje.
Bedrijven & Winkels
In 1951 heeft hij grond gekocht voor een eigen werkplaats aan de Hoofdstraat 67. In 1952 was deze werkplaats gereed. In juli 1953 was ook het woonhuis gereed, waar Hendrik met zijn vrouw op 25 juli 1953 zijn gaan wonen. Ze werkten vanuit hun woning, Annie te Woerd zorgde voor de telefoon en de kinderen. De woonkamer werd het “kantoor”..... Het bedrijf is van Timmerbedrijf overgegaan in een Aannemersbedrijf, waarvoor de vergunning in 1959 is verleend. Naast woningen had hij ook veel utiliteitsbouw: zoals voor de Leostichting in Borculo, de Rekkense Inrichtingen in Rekken, enz.
Hendrik voor de in aanbouw zijnde werkplaats aan Hoofdstraat 67.
1964-1979 Eurobouw In 1964 is het Aannemingsbedrijf samen gegaan met twee andere bedrijven namelijk die van W.G. Wenninkmeule en W. Fokkink. Zij hebben op 18 april 1964 de NV Eurobouw Het Oosten opgericht met als vestigingsplaats Borculo. Voor het opmaken van de akte (NV 2138) verschenen ze voor notaris HB Borghuis te Lichtenvoorde. Deze NV is op 30 augustus 1972 omgezet in BV Eurobouw Het Oosten, gevestigd te Beltrum, Mr. Nelissenstraat 69 (ingeschreven onder no. 24667 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Oost Gelderland te Zutphen), waarvan Hendrikus Theodorus te Woerd directeur is, alleen bevoegd. Het gezin Te Woerd was in 1967 inmiddels verhuisd naar een nieuwe woning aan de Meester Nelissenstraat 69, waar ruimte aanwezig was voor het kantoor van de Eurobouw. Dit kantoor werd rond 1972 te klein voor het aantal mensen dat inmiddels op kantoor werkte. Eurobouw BV heeft toen de zuivelfabriek in Beltrum gekocht en daar haar kantoor gevestigd. Tevens heeft Eurobouw Hobbyservice Beltrum opgericht en daar gevestigd waarvan Joop te Vogt bedrijfsleider werd. Eurobouw BV maakte “in de fabriek” ook pallets voor het bedrijf Eternit uit Goor. In 1979 is Te Woerd gestopt met zijn werkzaamheden voor de BV Eurobouw het Oosten. De Akte regelende de uittreding van H.Th. te Woerd is op 6 juli 1979 getekend. Het bijzondere van Eurobouw Het Oosten was dat zij één van de eerste projectontwikkelaars was, alleen noemde je dat in die tijd nog niet zo. Eurobouw Het Oosten kocht voor eigen rekening en risico bouwgrond, bouwde daarop woningen en verkocht deze weer voor eigen rekening en risico. De woningen waren ook bijzonder: de architect was Gerard Schouten uit Lievelde van Atelier voor Architectuur Schouten en De Jonge. De meeste woningen waren twee- onder-een-dak woningen van eenzelfde type, plat dak met balkons voor en achter. Tot 1980 zijn er ca. 1300 van dit type gebouwd, vooral in Oost- Nederland. Daarnaast zijn er nog ca. 700 woningen van een ander type gebouwd. In Beltrum staan twee types aan de Hofstraat. Er is een brochure van deze m o d e l w o n i n g uitgebracht. In 2016 heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de woningen, die ook in Nagele zijn gebouwd, aangemerkt als Cultureel Erfgoed.
1979-1995 Aannemersbedrijf H. te Woerd Na de periode van Eurobouw is Hendrik weer onder zijn oude naam verder gegaan met verschillende activiteiten, zoals bouwadvies, de verkoop en installatie van keukens, van parketvloeren, enz. tot 1995. Hendrik te Woerd is overleden op 13 november 1995.
Info: Yvonne te Woerd
Archief Bedrijven
Created by P.L Last update 18-04-2021
Te Woerd - Eurobouw  Inleiding Hendrik te Woerd (21-2-1922) kon op de lagere school goed leren, maar in die tijd was een gymnasium of zoiets voor een eenvoudige jongen niet weggelegd. Hij kwam op de Ambachtsschool in Winterswijk terecht om het timmervak te leren. Toen hij van de school af was kreeg hij een baantje waarvoor hij geen cent ontving. Bij zijn eerste baas zag hij een man een trap maken. Dat hadden ze op de school ook geleerd en hij merkte direct dat die man dat niet goed deed. Hendrik zei hem dat, maar hij werd voor snotaap uitgemaakt en gewoon aan de kant geschoven. De volgende dag vond de baas die trap in een hoek liggen en zei: 'Verrek, dat ding hebt ze ok mooi verprutst'. Toen kreeg Hendrik de kans om die trap goed in elkaar te zetten. Dat werd natuurlijk rond verteld en dat hoorde ook een andere aannemer, die hem werk aanbood. Hij verdiende toen ineens zeven gulden in de week. Hij heeft daar een jaar of zes gewerkt en besloot toen voor zichzelf te beginnen. De oorlogsjaren gooiden roet in het eten. Opgericht Bouw en Aannemersbedrijf H. te Woerd Na de oorlog is hij dan voor zichzelf een Timmerbedrijf begonnen, toen nog vanaf zijn ouderlijk huis op het adres K127, nu Grolseweg 5. Hij begon in de schuur van zijn vader met één machine die hij heeft gekocht met geleend geld. Vooral in de eerste naoorlogse jaren was er volop werk. In de oorlog werd aan onderhoud nauwelijks wat gedaan: er was bijna geen geld. Aan het vertimmeren van een huis of een boerderij viel helemaal niet te denken." Na de bevrijding werd dat allemaal anders. Hendrik te Woerd werd een druk baasje.
In 1951 heeft hij grond g e k o c h t voor een eigen werkplaats aan de Hoofdstraat 67. In 1952 was deze werkplaats gereed. In juli 1953 was ook het woonhuis gereed, waar Hendrik met zijn vrouw op 25 juli 1953 zijn gaan wonen. Ze werkten vanuit hun woning, Annie te Woerd zorgde voor de telefoon en de kinderen. De woonkamer werd het “kantoor”..... Het bedrijf is van Timmerbedrijf overgegaan in een Aannemersbedrijf, waarvoor de vergunning in 1959 is verleend. Naast woningen had hij ook veel utiliteitsbouw: zoals voor de Leostichting in Borculo, de Rekkense Inrichtingen in Rekken, enz.
Hendrik voor de in aanbouw zijnde werkplaats aan Hoofdstraat 67.
1964-1979 Eurobouw In 1964 is het Aannemingsbedrijf samen gegaan met twee andere bedrijven namelijk die van W.G. Wenninkmeule en W. Fokkink. Zij hebben op 18 april 1964 de NV Eurobouw Het Oosten opgericht met als vestigingsplaats Borculo. Voor het opmaken van de akte (NV 2138) verschenen ze voor notaris HB Borghuis te Lichtenvoorde. Deze NV is op 30 augustus 1972 omgezet in BV Eurobouw Het Oosten, gevestigd te Beltrum, Mr. Nelissenstraat 69 (ingeschreven onder no. 24667 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Oost Gelderland te Zutphen), waarvan Hendrikus Theodorus te Woerd directeur is, alleen bevoegd. Het gezin Te Woerd was in 1967 inmiddels verhuisd naar een nieuwe woning aan de Meester Nelissenstraat 69, waar ruimte aanwezig was voor het kantoor van de Eurobouw. Dit kantoor werd rond 1972 te klein voor het aantal mensen dat inmiddels op kantoor werkte. Eurobouw BV heeft toen de zuivelfabriek in Beltrum gekocht en daar haar kantoor gevestigd. Tevens heeft Eurobouw Hobbyservice Beltrum opgericht en daar gevestigd waarvan Joop te Vogt bedrijfsleider werd. Eurobouw BV maakte “in de fabriek” ook pallets voor het bedrijf Eternit uit Goor. In 1979 is Te Woerd gestopt met zijn werkzaamheden voor de BV Eurobouw het Oosten. De Akte regelende de uittreding van H.Th. te Woerd is op 6 juli 1979 getekend. Het bijzondere van Eurobouw Het Oosten was dat zij één van de eerste projectontwikkelaars was, alleen noemde je dat in die tijd nog niet zo. Eurobouw Het Oosten kocht voor eigen rekening en risico bouwgrond, bouwde daarop woningen en verkocht deze weer voor eigen rekening en risico. De woningen waren ook bijzonder: de architect was Gerard Schouten uit Lievelde van Atelier voor Architectuur Schouten en De Jonge. De meeste woningen waren twee-onder-een-dak woningen van eenzelfde type, plat dak met balkons voor en achter. Tot 1980 zijn er ca. 1300 van dit type gebouwd, vooral in Oost-Nederland. Daarnaast zijn er nog ca. 700 woningen van een ander type gebouwd. In Beltrum staan twee types aan de Hofstraat. Er is een brochure van deze modelwoning uitgebracht. In 2016 heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de woningen, die ook in Nagele zijn gebouwd, aangemerkt als Cultureel Erfgoed.
1979-1995 Aannemersbedrijf H. te Woerd Na de periode van Eurobouw is Hendrik weer onder zijn oude naam verder gegaan met verschillende activiteiten, zoals bouwadvies, de verkoop en installatie van keukens, van parketvloeren, enz. tot 1995. Hendrik te Woerd is overleden op 13 november 1995.
Info: Yvonne te Woerd