Created by P.L. Last update 04-01-2020
27-02-1977 Kruipweddenschap Kruisbeeld - Spilman Tonnie Orriëns, Roel Beunk, Aloys Beunk
06-03-1977 Kruiwagenrace Ruurlo - Beltrum Willie ten Brinke & Eveline Bosman, Theo Huurneman & Maria ten Brinke, Jan Pasman & Wilma Visser
24-04-1977 Stepweddenschap Meddo - Beltrum Jos Orriëns, Fons Nijenhuis, Willie Slutter, Frans Huurneman
19-06-1977 Deelname aan Touwtrektournooi bij DVV door 2 Teams van Losse Flodders
09-10-1977 Skiloopweddenschap Spilman - Bleumink Jan Pasman/Anton Helmers/Theo Huurnemann/Willie ten Brinke Johan Geessink/Bennie Klein Gunnewiek/Frans Huurneman/Marty Helmers
21-08-1977 Wadlopen
30-05-1977 Zeskamp Waterbassin, Groene zeephelling, Waterfietsen, Paaltje draaien, Skilopen, Stepkruiwagenrace, Geblinddoekt watervervoeren, Knikkerhappen
De Losse Flodders
05-03-1978 Zaklopen Spilman - Bleumink Arie Brinke, Jan Maarse, Arnold Groot Zevert, Anton Helmers, Johan Geessink
01-05-1978 Veldloop
15-05-1978 Zeskamp (Terrein Fam. ten Have) Koelopen, Kruiwagenhindernis, Waterbassin, Groene zeephelling, knikkerhappen, Skilopen, Paaltje draaien
04-06-1979 Zeskamp (bij Bleumink) vervolg Waterbassin, Groene zeephelling, Waterfietsen, Geblinddoekt watervervoeren, Knikkerlopen, Paaltje draaien, Parasol hangen, Ringsteken
26-05-1980 Zeskamp (bij Bleumink) Groene zeephelling, Waterfietsen, Waterbassin, Paaltje draaien, Hindernisbaan, Popgooien, Banden gooien, Kruiwagenrace
03-08-1986 Kamelenrace
03-08-1986 Conditieslag
03-08-1986 Kampioenschap Oliesjeik v/d Achterhoek
Recreatieve (zaal)Voetbal
Losse Flodders was een vereniging die zich ten doel stelde: het verschaffen van ontspanning aan de leden en alles wat daarmee in verband staat in de ruimste zin des woords, aldus stond vermeld in de oprichtingsakte. De vereniging is opgericht in 1975 en telde op zijn hoogtepunt circa 120 leden. De vereniging is gestopt in 2002. De grootste activiteit was de recreatieve voetbalsport. De vereniging telde dan ook 2 heren-elftallen, die het gehele jaar door wedstrijden speelden. AANZET TOT OPRICHTEN LOSSE FLODDERS Het was in het jaar 1973, dat er recreatieve voetbalteams als paddestoelen uit de grond schoten. In Beltrum en Omgeving waren dat: SV de Kemper, DVV, AVC, DVO, de Noffels, DVN, FC Avest en FC Lindvelde. Er was dan ook geen café meer in Beltrum en omgeving, dat niet over een voetbalveld beschikte. De oorzaak van deze wildgroei was voornamelijk dat de jongeren van het platteland in hun jeugdjaren vaak bij moesten springen op de boerderij en zodoende geen lid konden worden van een voetbalvereniging, ter compensatie werd er vaak door deze jongens op zondag in een boerenweide gevoetbald. Op latere leeftijd daagden deze jongeren elkaar uit om tegen elkaar te voetballen  en zo ontstonden via vriendengroepen de diverse voetbalteams. Door de gezelligheid en de vrij relaxte sfeer, anders dan bij VIOS waar alles moest en niks kon, deden ook steeds meer leden van VIOS mee aan deze wedstrijden. Daar er een groot aanbod van teams was en ook in omliggende plaatsen met name Haaksbergen en Vreden en de Heelweg verschillende teams werden opgericht, werden er dan ook in mum van tijd veel toernooien georganiseerd. De besturen van FC Avest en FC Lindvelde wilden toch het contact met hun leden behouden. Zo werd erin het clubgebouw de Tokke Wekke een vergadering belegd en na het nuttigen van enkele glazen huppelolie ontsproot het idee een contactorgaan op te richten. Fons Slutter bedacht de naam Losse Flodders en men besloot in het vervolg onder deze naam verder te gaan. Er werd contact opgenomen met drukkerij ten Have en deze wilde wel zijn medewerking verlenen als het maar geen seksblaadje werd. Maar ja men had wel andere dingen aan zijn hoofd en het blaadje kon doorgaan. Dit had tot gevolg, dat de meeste spelers na ‘s morgens eerst hun verplichtingen bij VIOS te zijn nagekomen, zich in allerijl spoedden naar een wedstrijd voor de zogenaamde wilde bond. Dit was een doorn in het oog van het VIOS-bestuur. Deze  zon dan ook op maatregelen. Zo werd er op 1 juli 1975 tijdens de algemene ledenvergadering een besluit genomen, dat eenieder, die meedeed aan wedstrijden buiten VIOS-verband een schorsing kon verwachten van 3 maand. De schrik zat er goed in en de leden hielden zich voorlopig koest. Het, blaadje werd een succes en had in een mum van tijd zo’n 200 lezers in Beltrum en omgeving. Van het één kwam het ander. Daar er nog steeds niet “wild” gevoetbald mocht worden, werden er op de voetballoze zondagen van VIOS B voor de leden andere activiteiten georganiseerd. Zo was het eerste evenement op Tweede Paasdag een eiereetwedstrijd in Tokke Wekke. Dit evenement werd een enorm succes. Alle in Beltrum gelegde eieren werden door de ruim 90 aanwezigen naar binnen gewerkt. Door dit succes werd al weer uitgekeken naar de eerstvolgende voetballoze zondag: 2e pinksterdag. De koppen werden bij elkaar gestoken en zo ontstond het besluit een zeskamp te organiseren. Ook dit werd een succes, evenals het daaropvolgende tuinfeest bij Tokke Wekke met medewerking van Satisfaction, de kruipweddenschap, de kruiwagenrace van Ruurlo naar Beltrum en de steprace van Meddo naar Beltrum en de eerste dropping met als eindpunt Beneman. Ook werd er in die tijd meegedaan aan vele wilde touwtrektoernooien (dit mocht, want het was geen voetbal), zodat er een heuse touwtrekafdeling binnen de Losse Flodders ontstond. Door het toenemende succes van de activiteiten begon men er langzamerhand ook weer over te denken te gaan voetballen. Eerst in het geniep, maar het VIOS- bestuur rook onraad en stroopte dan ook ‘s zondags de velden af en hield een ware razzia. Het kon dan ook gebeuren, dat VIOS-bestuursleden ‘s maandags beter op de hoogte waren van de uitslagen van de wilde teams, dan van hun eigen elftallen. Er werden dan ook spelers gesnapt. De dupe werden in het begin vooral de mindere goden op voetbalgebied, maar allengs kregen ook de betere spelers een keurige brief van het VIOS-bestuur in de bus, waarin verteld werd dat ze drie maanden geschorst waren. Daar er van de geschorste spelers gemakkelijk een elftal gevormd kon worden, werd er door deze spelers al gauw iedere week gevoetbalden het lidmaatschap bij VIOS opgezegd. Daar het aanbod van wedstrijden groot was, besloten ook anderen hun gok te wagen en hadden de Losse Flodders al gauw 2 elftallen, die iedere week in actie kwamen. Ook werd er in 1977 een dames-elftal opgericht. Door de hoeveelheid wedstrijden werd er gezocht naar een eigen speelveld, dit werd gevonden bij Cafe Bleumink aan de Deventer Kunstweg, dat een weide beschikbaar stelde, daar deze weide niet rechthoekig was, werd er door bemiddeling van de Losse Flodders een grondruil bewerkstelligd tussen de familie Groot Wassink en de familie Bleumink. Na de meeste werkzaamheden zelf verricht te hebben, werd dit speelveld op 27 augustus 1978 geopend. Losse Flodders heeft echter niet veel plezier beleefd aan dit speelveld en besloot in november 1980 te verkassen naar Cafe Mentink aan Groenloseweg te Ruurlo, alwaar tot het einde juni 2002 werd gespeeld. SPORTIEVE PRESTATIES. De Losse Flodders hebben in de loop der jaren hun prijzenkast behoorlijk gevuld. De 2 touwtrekteams behaalden in de beginjaren succes op succes. Zo werd naast diverse kampioenschappen van Eibergen en toernooiwinsten, de open Noordelijke titel binnen gehaald, terwijl  er ook een 2e plaats werd behaald bij de open Nederlandse kampioenschappen in 1978 in Voorst. Evenals het wilde voetbal floreerde de wilde touwtreksport. Er werd een ware 2e bond opgericht. De FVT, die op dit moment nog bestaat en waar de Losse Flodders de aanzet toe hebben gegeven. Ook de voetballers stonden in de loop der jaren hun mannetje. Ook zij wonnen diverse toernooien. Zelfs het Zilveren Bal Toernooi (de Champions League van het wilde voetbal) werd reeds 5 keer gewonnen. Verder werd 2 maal het Twents Gevelteken Toernooi gewonnen.. Tweemaal het kermistoernooi te Voor Beltrum. Terwijl ooit een tweede plaats werd behaald tijdens een zeer sterk bezet toernooi in het Waldstadion in het Duitse Vreden. SPORTHAL Ook bij de oprichting van de sporthal waren de Losse Flodders zeer nauw betrokken. Toen de sporthal er eenmaal stond, moest deze ook gevuld worden en hebben de Losse Flodders een recreatieve zaalvoetbalcompetitie genaamd Paklack opgericht een competitie die op dit moment nog steeds draait en waaraan in totaal 16 teams deelnemen. Ook werd er in 1982 een basketbal - afdeling in het leven geroepen. Ondanks een glorieuze start van deze afdeling met onder andere een overwinning op de Picker Reds, was deze afdeling geen lang leven beschoren en werd ze in 1984 weer opgeheven. EVENEMENTEN: Naast voetballen, touwtrekken en basketballen hebben de Losse Flodders naam gemaakt als organisatoren van sporttoernooien en ludieke evenementen. Zo werden in het verleden diverse evenementen georganiseerd. Er werd tot 1985 jaarlijks een tafeltennistoernooi, een volleybaltoernooi, een veldloop, een zeskamp en een dropping gehouden. Ook organiseerden de Losse Flodders 6 jaar lang (van 1980 t/m 1985) samen met de Osers de wielerronde van Beltrum. In 1985 werd er een andere weg ingeslagen. Er werd afscheid genomen van diverse sporttoernooien. Alleen de zeskamp en de dropping werden aangehouden. In plaats van de sporttoernooien werd er gekozen voor ieder 2 jaar een ludiek evenement te organiseren. Zo organiseerde Losse Flodders 2 keer een boerendag compleet met trekkertrek, een revue-avond (met Pierre Knoops), een kamelenrace, een waterspektakel, een piratenrace, een schooiersbal en in 1995 de oostelijke kampioenschappen Fierljeppen. Verder is de survival run geïnspireerd door de slipjacht, waaraan de Losse Flodders in de beginjaren ook al hun medewerking verleenden in Beltrum geboren. Dat de evenementen ludiek waren ondervinden de Losse Flodders nog heden ten dage. Verenigingen uit diverse omliggende plaatsen vragen vaak om inlichtingen, hoe de Losse Flodders het waterspektakel, de kamelenrace of het schooiersbal etc.  georganiseerd hebben. LOSSE FLODDERS EINDE. In de loop van de jaren werd het aantal “wilde” voetbalteams steeds minder, zodat er te vaak tegen de zelfde teams moest worden gespeeld. Dit en omdat de krachtsverhoudingen soms ver uit elkaar lagen heeft de vereniging doen besluiten te stoppen en met een eigen elftal onder de vlag van VIOS B verder te gaan. Info en foto’s Jan Pasman
04-06-1979 Zeskamp (bij Bleumink) Waterbassin, Groene zeephelling, Waterfietsen, Geblinddoekt watervervoeren, Knikkerlopen, Paaltje draaien, Parasol hangen, Ringsteken
30-05-1977 Zeskamp vervolg Waterbassin, Groene zeephelling, Waterfietsen, Paaltje draaien, Skilopen, Stepkruiwagenrace, Geblinddoekt watervervoeren, Knikkerhappen
Archief Verenigingen
Created by P.L. Last update 04-01-2020
27-02-1977 Kruipweddenschap Kruisbeeld - Spilman Tonnie Orriëns, Roel Beunk, Aloys Beunk
06-03-1977 Kruiwagenrace Ruurlo - Beltrum Willie ten Brinke & Eveline Bosman, Theo Huurneman & Maria ten Brinke, Jan Pasman & Wilma Visser
24-04-1977 Stepweddenschap Meddo - Beltrum Jos Orriëns, Fons Nijenhuis, Willie Slutter, Frans Huurneman
19-06-1977 Deelname aan Touwtrektournooi bij DVV door 2 Teams van Losse Flodders
09-10-1977 Skiloopweddenschap Spilman - Bleumink Jan Pasman/Anton Helmers/Theo Huurnemann/Willie ten Brinke Johan Geessink/Bennie Klein Gunnewiek/Frans Huurneman/Marty Helmers
21-08-1977 Wadlopen
30-05-1977 Zeskamp Waterbassin, Groene zeephelling, Waterfietsen, Paaltje draaien, Skilopen, Stepkruiwagenrace, Geblinddoekt watervervoeren, Knikkerhappen
De Losse Flodders deel 1
05-03-1978 Zaklopen Spilman - Bleumink Arie Brinke, Jan Maarse, Arnold Groot Zevert, Anton Helmers, Johan Geessink
Recreatieve (zaal)Voetbal
Losse Flodders was een vereniging die zich ten doel stelde: het verschaffen van ontspanning aan de leden en alles wat daarmee in verband staat in de ruimste zin des woords, aldus stond vermeld in de oprichtingsakte. De vereniging is opgericht in 1975 en telde op zijn hoogtepunt circa 120 leden. De vereniging is gestopt in 2002. De grootste activiteit was de recreatieve voetbalsport. De vereniging telde dan ook 2 heren-elftallen, die het gehele jaar door wedstrijden speelden. AANZET TOT OPRICHTEN LOSSE FLODDERS Het was in het jaar 1973, dat er recreatieve voetbalteams als paddestoelen uit de grond schoten. In Beltrum en Omgeving waren dat: SV de Kemper, DVV, AVC, DVO, de Noffels, DVN, FC Avest en FC Lindvelde. Er was dan ook geen café meer in Beltrum en omgeving, dat niet over een voetbalveld beschikte. De oorzaak van deze wildgroei was voornamelijk dat de jongeren van het platteland in hun jeugdjaren vaak bij moesten springen op de boerderij en zodoende geen lid konden worden van een voetbalvereniging, ter compensatie werd er vaak door deze jongens op zondag in een boerenweide gevoetbald. Op latere leeftijd daagden deze jongeren elkaar uit om tegen elkaar te voetballen  en zo ontstonden via vriendengroepen de diverse voetbalteams. Door de gezelligheid en de vrij relaxte sfeer, anders dan bij VIOS waar alles moest en niks kon, deden ook steeds meer leden van VIOS mee aan deze wedstrijden. Daar er een groot aanbod van teams was en ook in omliggende plaatsen met name Haaksbergen en Vreden en de Heelweg verschillende teams werden opgericht, werden er dan ook in mum van tijd veel toernooien georganiseerd. De besturen van FC Avest en FC Lindvelde wilden toch het contact met hun leden behouden. Zo werd erin het clubgebouw de Tokke Wekke een vergadering belegd en na het nuttigen van enkele glazen huppelolie ontsproot het idee een contactorgaan op te richten. Fons Slutter bedacht de naam Losse Flodders en men besloot in het vervolg onder deze naam verder te gaan. Er werd contact opgenomen met drukkerij ten Have en deze wilde wel zijn medewerking verlenen als het maar geen seksblaadje werd. Maar ja men had wel andere dingen aan zijn hoofd en het blaadje kon doorgaan. Dit had tot gevolg, dat de meeste spelers na ‘s morgens eerst hun verplichtingen bij VIOS te zijn nagekomen, zich in allerijl spoedden naar een wedstrijd voor de zogenaamde wilde bond. Dit was een doorn in het oog van het VIOS-bestuur. Deze  zon dan ook op maatregelen. Zo werd er op 1 juli 1975 tijdens de algemene ledenvergadering een besluit genomen, dat eenieder, die meedeed aan wedstrijden buiten VIOS-verband een schorsing kon verwachten van 3 maand. De schrik zat er goed in en de leden hielden zich voorlopig koest. Het, blaadje werd een succes en had in een mum van tijd zo’n 200 lezers in Beltrum en omgeving. Van het één kwam het ander. Daar er nog steeds niet “wild” gevoetbald mocht worden, werden er op de voetballoze zondagen van VIOS B voor de leden andere activiteiten georganiseerd. Zo was het eerste evenement op Tweede Paasdag een eiereetwedstrijd in Tokke Wekke. Dit evenement werd een enorm succes. Alle in Beltrum gelegde eieren werden door de ruim 90 aanwezigen naar binnen gewerkt. Door dit succes werd al weer uitgekeken naar de eerstvolgende voetballoze zondag: 2e pinksterdag. De koppen werden bij elkaar gestoken en zo ontstond het besluit een zeskamp te organiseren. Ook dit werd een succes, evenals het daaropvolgende tuinfeest bij Tokke Wekke met medewerking van Satisfaction, de kruipweddenschap, de kruiwagenrace van Ruurlo naar Beltrum en de steprace van Meddo naar Beltrum en de eerste dropping met als eindpunt Beneman. Ook werd er in die tijd meegedaan aan vele wilde touwtrektoernooien (dit mocht, want het was geen voetbal), zodat er een heuse touwtrekafdeling binnen de Losse Flodders ontstond. Door het toenemende succes van de activiteiten begon men er langzamerhand ook weer over te denken te gaan voetballen. Eerst in het geniep, maar het VIOS- bestuur rook onraad en stroopte dan ook ‘s zondags de velden af en hield een ware razzia. Het kon dan ook gebeuren, dat VIOS-bestuursleden ‘s maandags beter op de hoogte waren van de uitslagen van de wilde teams, dan van hun eigen elftallen. Er werden dan ook spelers gesnapt. De dupe werden in het begin vooral de mindere goden op voetbalgebied, maar allengs kregen ook de betere spelers een keurige brief van het VIOS-bestuur in de bus, waarin verteld werd dat ze drie maanden geschorst waren. Daar er van de geschorste spelers gemakkelijk een elftal gevormd kon worden, werd er door deze spelers al gauw iedere week gevoetbalden het lidmaatschap bij VIOS opgezegd. Daar het aanbod van wedstrijden groot was, besloten ook anderen hun gok te wagen en hadden de Losse Flodders al gauw 2 elftallen, die iedere week in actie kwamen. Ook werd er in 1977 een dames-elftal opgericht. Door de hoeveelheid wedstrijden werd er gezocht naar een eigen speelveld, dit werd gevonden bij Cafe Bleumink aan de Deventer Kunstweg, dat een weide beschikbaar stelde, daar deze weide niet rechthoekig was, werd er door bemiddeling van de Losse Flodders een grondruil bewerkstelligd tussen de familie Groot Wassink en de familie Bleumink. Na de meeste werkzaamheden zelf verricht te hebben, werd dit speelveld op 27 augustus 1978 geopend.
30-05-1977 Zeskamp vervolg Waterbassin, Groene zeephelling, Waterfietsen, Paaltje draaien, Skilopen, Stepkruiwagenrace, Geblinddoekt watervervoeren, Knikkerhappen
Archief Verenigingen
Archief Verenigingen
Created by P.L Last update 04-01-2020
27-02-1977 Kruipweddenschap Kruisbeeld - Spilman Tonnie Orriëns, Roel Beunk, Aloys Beunk
06-03-1977 Kruiwagenrace Ruurlo - Beltrum Willie ten Brinke & Eveline Bosman, Theo Huurneman & Maria ten Brinke, Jan Pasman & Wilma Visser
24-04-1977 Stepweddenschap Meddo - Beltrum Jos Orriëns, Fons Nijenhuis, Willie Slutter, Frans Huurneman
19-06-1977 Deelname aan Touwtrektournooi bij DVV door 2 Teams van Losse Flodders
09-10-1977 Skiloopweddenschap Spilman - Bleumink Jan Pasman/Anton Helmers/Theo Huurnemann/Willie ten Brinke Johan Geessink/Bennie Klein Gunnewiek/Frans Huurneman/Marty Helmers
21-08-1977 Wadlopen
30-05-1977 Zeskamp Waterbassin, Groene zeephelling, Waterfietsen, Paaltje draaien, Skilopen, Stepkruiwagenrace, Geblinddoekt watervervoeren, Knikkerhappen
De Losse Flodders deel 1
05-03-1978 Zaklopen Spilman - Bleumink Arie Brinke, Jan Maarse, Arnold Groot Zevert, Anton Helmers, Johan Geessink
Recreatieve (zaal)Voetbal
Losse Flodders was een vereniging die zich ten doel stelde: het verschaffen van ontspanning aan de leden en alles wat daarmee in verband staat in de ruimste zin des woords, aldus stond vermeld in de oprichtingsakte. De vereniging is opgericht in 1975 en telde op zijn hoogtepunt circa 120 leden. De vereniging is gestopt in 2002. De grootste activiteit was de recreatieve voetbalsport. De vereniging telde dan ook 2 heren-elftallen, die het gehele jaar door wedstrijden speelden. AANZET TOT OPRICHTEN LOSSE FLODDERS Het was in het jaar 1973, dat er recreatieve voetbalteams als paddestoelen uit de grond schoten. In Beltrum en Omgeving waren dat: SV de Kemper, DVV, AVC, DVO, de Noffels, DVN, FC Avest en FC Lindvelde. Er was dan ook geen café meer in Beltrum en omgeving, dat niet over een voetbalveld beschikte. De oorzaak van deze wildgroei was voornamelijk dat de jongeren van het platteland in hun jeugdjaren vaak bij moesten springen op de boerderij en zodoende geen lid konden worden van een voetbalvereniging, ter compensatie werd er vaak door deze jongens op zondag in een boerenweide gevoetbald. Op latere leeftijd daagden deze jongeren elkaar uit om tegen elkaar te voetballen  en zo ontstonden via vriendengroepen de diverse voetbalteams. Door de gezelligheid en de vrij relaxte sfeer, anders dan bij VIOS waar alles moest en niks kon, deden ook steeds meer leden van VIOS mee aan deze wedstrijden. Daar er een groot aanbod van teams was en ook in omliggende plaatsen met name Haaksbergen en Vreden en de Heelweg verschillende teams werden opgericht, werden er dan ook in mum van tijd veel toernooien georganiseerd. De besturen van FC Avest en FC Lindvelde wilden toch het contact met hun leden behouden. Zo werd erin het clubgebouw de Tokke Wekke een vergadering belegd en na het nuttigen van enkele glazen huppelolie ontsproot het idee een contactorgaan op te richten. Fons Slutter bedacht de naam Losse Flodders en men besloot in het vervolg onder deze naam verder te gaan. Er werd contact opgenomen met drukkerij ten Have en deze wilde wel zijn medewerking verlenen als het maar geen seksblaadje werd. Maar ja men had wel andere dingen aan zijn hoofd en het blaadje kon doorgaan. Dit had tot gevolg, dat de meeste spelers na ‘s morgens eerst hun verplichtingen bij VIOS te zijn nagekomen, zich in allerijl spoedden naar een wedstrijd voor de zogenaamde wilde bond. Dit was een doorn in het oog van het VIOS-bestuur. Deze  zon dan ook op maatregelen. Zo werd er op 1 juli 1975 tijdens de algemene ledenvergadering een besluit genomen, dat eenieder, die meedeed aan wedstrijden buiten VIOS-verband een schorsing kon verwachten van 3 maand. De schrik zat er goed in en de leden hielden zich voorlopig koest. Het, blaadje werd een succes en had in een mum van tijd zo’n 200 lezers in Beltrum en omgeving. Van het één kwam het ander. Daar er nog steeds niet “wild” gevoetbald mocht worden, werden er op de voetballoze zondagen van VIOS B voor de leden andere activiteiten georganiseerd. Zo was het eerste evenement op Tweede Paasdag een eiereetwedstrijd in Tokke Wekke. Dit evenement werd een enorm succes. Alle in Beltrum gelegde eieren werden door de ruim 90 aanwezigen naar binnen gewerkt. Door dit succes werd al weer uitgekeken naar de eerstvolgende voetballoze zondag: 2e pinksterdag. De koppen werden bij elkaar gestoken en zo ontstond het besluit een zeskamp te organiseren. Ook dit werd een succes, evenals het daaropvolgende tuinfeest bij Tokke Wekke met medewerking van Satisfaction, de kruipweddenschap, de kruiwagenrace van Ruurlo naar Beltrum en de steprace van Meddo naar Beltrum en de eerste dropping met als eindpunt Beneman. Ook werd er in die tijd meegedaan aan vele wilde touwtrektoernooien (dit mocht, want het was geen voetbal), zodat er een heuse touwtrekafdeling binnen de Losse Flodders ontstond. Door het toenemende succes van de activiteiten begon men er langzamerhand ook weer over te denken te gaan voetballen. Eerst in het geniep, maar het VIOS- bestuur rook onraad en stroopte dan ook ‘s zondags de velden af en hield een ware razzia. Het kon dan ook gebeuren, dat VIOS-bestuursleden ‘s maandags beter op de hoogte waren van de uitslagen van de wilde teams, dan van hun eigen elftallen. Er werden dan ook spelers gesnapt. De dupe werden in het begin vooral de mindere goden op voetbalgebied, maar allengs kregen ook de betere spelers een keurige brief van het VIOS-bestuur in de bus, waarin verteld werd dat ze drie maanden geschorst waren. Daar er van de geschorste spelers gemakkelijk een elftal gevormd kon worden, werd er door deze spelers al gauw iedere week gevoetbalden het lidmaatschap bij VIOS opgezegd. Daar het aanbod van wedstrijden groot was, besloten ook anderen hun gok te wagen en hadden de Losse Flodders al gauw 2 elftallen, die iedere week in actie kwamen. Ook werd er in 1977 een dames-elftal opgericht. Door de hoeveelheid wedstrijden werd er gezocht naar een eigen speelveld, dit werd gevonden bij Cafe Bleumink aan de Deventer Kunstweg, dat een weide beschikbaar stelde, daar deze weide niet rechthoekig was, werd er door bemiddeling van de Losse Flodders een grondruil bewerkstelligd tussen de familie Groot Wassink en de familie Bleumink. Na de meeste werkzaamheden zelf verricht te hebben, werd dit speelveld op 27 augustus 1978 geopend.
30-05-1977 Zeskamp vervolg Waterbassin, Groene zeephelling, Waterfietsen, Paaltje draaien, Skilopen, Stepkruiwagenrace, Geblinddoekt watervervoeren, Knikkerhappen