Archief bloemencorso
Created by P.L. Last update 12-09-2021
nr.
Groep
“Titel”
aantal punten
1
Wielderink
Rock ‘n Ride
1005
2
the Rising Hope
Nessie
1001
3
Dynamite
Geschoten
896
4
Lintvelde
“(B)lijken
848
5
De Vikings
Toekan
830
6
Losse Flodders
Raddraaiers
738
7
Oet alle Windstreken
Veerkracht
692
8
Klunt
Last Year
541
9
De Toekomst
Bekvechten
521
10
De Slinge
Achter wolken...
385
Publieksprijs
nr.
Groep “Titel”
1
Oet alle Windstreken “Veerkracht”
725
725
710
710
737
0
3607
Uitslag Bloemencorso zondag 5 september 2021
2
Dynamite “Geschoten”
829
827
820
826
834
0
4136
3
De Toekomst “Bekvechten”
725
743
703
718
733
0
3622
4
Wielderink Rock ‘n Ride
777
758
779
789
797
0
3900
5
De Slinge “Achter wolken...”
696
734
686
686
669
0
3471
6
Losse Flodders “Raddraaiers”
695
710
704
684
671
0
3464
7
Klunt “Last Year”
771
772
723
742
788
0
3796
8
Lintvelde “(B)lijken”
810
831
812
824
816
0
4093
9
the Rising Hope “Nessie”
818
810
791
794
823
0
4036
10
De Vikings “Toekan”
774
742
762
767 0
788
0
3833
Uitwerking idee Vormgeving Kleurverdeling 1e algehele indruk Afwerking Evt. puntenaftrek Puntentotaal
8
1
7
4
9
10
6
2
3
5
Klassering
om 14.00 uur
Jaar
Overzicht Overzicht
nr.
Groep
“Titel”
aantal punten
1
Wielderink
Rock ‘n Ride
1005
2
the Rising Hope
Nessie
1001
3
Dynamite
Geschoten
896
4
Lintvelde
“(B)lijken
848
5
De Vikings
Toekan
830
6
Losse Flodders
Raddraaiers
738
7
Oet alle Windstreken
Veerkracht
692
8
Klunt
Last Year
541
9
De Toekomst
Bekvechten
521
10
De Slinge
Achter wolken...
385
Publieksprijs
nr.
Groep “Titel”
1
Oet alle Windstreken “Veerkracht”
3607
Uitslag Bloemencorso zondag 5 september 2021
2
Dynamite “Geschoten”
4136
3
De Toekomst “Bekvechten”
3622
4
Wielderink Rock ‘n Ride
3900
5
De Slinge “Achter wolken...”
3471
6
Losse Flodders “Raddraaiers”
3464
7
Klunt “Last Year”
3796
8
Lintvelde “(B)lijken”
4093
9
the Rising Hope “Nessie”
4036
10
De Vikings “Toekan”
3833
Puntentotaal
8
1
7
4
9
10
6
2
3
5
Klassering
om 14.00 uur
Created by P.L. Last update 12-09-2021
Archief bloemencorso
Jaar
Overzicht Overzicht
nr.
Groep
aantal punten
1
Wielderink
1005
2
the Rising Hope
1001
3
Dynamite
896
4
Lintvelde
848
5
De Vikings
830
6
Losse Flodders
738
7
Oet alle Windstreken
692
8
Klunt
541
9
De Toekomst
521
10
De Slinge
385
nr.
Groep “Titel”
1
Oet alle Windstreken “Veerkracht”
3607
Uitslag Bloemencorso zondag 5 september 2021
2
Dynamite “Geschoten”
4136
3
De Toekomst “Bekvechten”
3622
4
Wielderink Rock ‘n Ride
3900
5
De Slinge “Achter wolken...”
3471
6
Losse Flodders “Raddraaiers”
3464
7
Klunt “Last Year”
3796
8
Lintvelde “(B)lijken”
4093
9
the Rising Hope “Nessie”
4036
10
De Vikings “Toekan”
3833
Puntentotaal
8
1
7
4
9
10
6
2
3
5
Klassering
om 14.00 uur
Created by P.L Last update 12-09-2021
Publieksprijs
Archief bloemencorso
Overzicht Overzicht