1967: "Sterren stralen" (3 e )
1966: "Zwanenridder" (5 e )
1965: "Wens der groten" (3 e )
1964: "20 jaar, Hun offer onze vrijheid" (2 e )
1963: "Zomerpracht" (2 e )
1962: "Water wekt energie"(4 e )
1961: "Hoornhorst, Vergane glorie" (? e )
Overzicht Pierik
1970: "De Jaargetijden" (2 e )
1969: "Kinderdroom" (3 e )
1968: "Bloem der bloemen" (1 e )
1968: "De nozem" (? e )
Info Info
Created by P.L Last update 18-09-2020
Archief bloemencorso