Archief burgemeesters
Created by P.L. Last update 27-01-2023
Burgemeesters
geboren op: 21-02-1883 te: Maastricht was: Burgemeester van Wamel (1927-1934)
Gielliam Johannes Josephus Wouters
Burgemeester van Eibergen - van 13-10-1934 tot 16-04-1936
werd hierna: Gouverneur van Curaçao, van 13 juli 1936 tot 16 juli 1942 overleden op: 03-03-1973 te: Mill
geboren op: 03-07-1788 te: Groenlo was: Onderofficier van het corps adelborsten te Amsterdam en koopman.
Joannes Bernardus Antonius Batenburg
Burgemeester van Beltrum - van 1811 tot 21-12-1817
was hierna: Gemeenteraadslid van Groenlo (1821-1825) overleden op: 16-08-1827 te: Groenlo
Batenburg werd in Groenlo geboren als zoon van de latere vrederechter Joannes Henricus Batenburg en Maria Helena Catharina van Basten. In 1811 werd hij benoemd tot maire van de gemeente Beltrum. Na de Franse tijd werd deze functie 'burgemeester' genoemd. Batenburg kwam in 1817 in conflict met het provinciaal bestuur van Gelderland. Hij zou tegen de wil van het provinciaal bestuur opdracht gegeven hebben om een gemeentewapen voor Beltrum te ontwerpen. Toen Batenburg dit wapen ook in gebruik nam was de maat voor het provincie bestuur vol. Batenburg werd op 21 december 1817 ontslagen als burgemeester van Beltrum. Hij werd in 1818 opgevolgd door mr. Krijn Hoogeveen, voormalig baljuw van Loenen. In dat zelfde jaar werd ook Hoogeveen ontslagen en besloot het provinciebestuur de gemeente Beltrum op te heffen. Bij Koninklijk Besluit d.d. 17 februari 1819 werd Beltrum onderdeel van de gemeente Eibergen. Batenburg trouwde op 31 december in Beltrum met Maria Anna Gesina Kock.
geboren op: te: was: ?.
Krijn Hoogeveen
Burgemeester van Beltrum - van 1818 tot 1818
was hierna: ? overleden op: te:
De gemeente Beltrum Toen in 1795 uit de voormalige voogdij Beltrum een gemeente ontstond, was dat een geheel nieuwe bestuursvorm die vanaf het begin te kampen heeft gehad met een smal financieel draagvlak. Het was in Beltrum niet zo gegaan als in de buurgemeenten Groenlo en Eibergen, waar het nieuwe bestuur kon voortbouwen op de nalatenschap van zijn voorganger, zoals grond- en huizenbezit. Het Beltrumse gemeentebestuur kreeg wel de lasten van de marken toegewezen, zoals de zorg voor het onderwijs in Beltrum en Zwolle en het onderhoud van sommige markenwegen, maar niet de markengronden. De enige inkomsten bestonden uit belastingen op grondbezit, personeel en meubilair. Tekorten werden gedekt door deze hoofdelijk om te slaan. Beltrum was een wat merkwaardige gemeente. Zijn zelfstandigheid heeft de plaats te danken gehad aan de diverse reglementen van na 1795, die vasthielden aan het oude onderscheid tussen stad en platteland, zodat het niet bij Groenlo werd gevoegd. Vooralsnog bleef Beltrum zelfstandig, hoewel kerkelijk en maatschappelijk op Groenlo georiënteerd. De gemeente, die in 1811 1724 inwoners telde, is ook geen volledige gemeente geweest. In ieder geval was Beltrum sinds 1811 al een onderdeel van het kanton Eibergen, zodat de inwoners zich voor kleine rechtszaken bij de vrederechter te Eibergen moesten vervoegen. Ook werd de directe belasting vanuit Eibergen geïnd. Tenslotte heeft Beltrum geen eigen kerk of kapel gehad, om welke zoiets als een bebouwde kom kon ontstaan. Oorzaak hiervan was de pastoor van Groenlo die een poging van de Beltrummers om een eigen kerkgebouw te stichten dwarsboomde. Pas in het midden van de 19e eeuw kreeg Beltrum zijn kerk, die al spoedig tot parochiekerk werd verheven. Toen in 1815 en 1816 in de Provinciale Staten van Gelderland werd gediscussieerd over een reglement voor de plattelandsgemeenten, werd door de Staten reeds het voorstel gedaan om Beltrum bij Eibergen te voegen, maar hieraan werd geen gevolg gegeven. Het was het eerste signaal, dat er van hogerhand werd getwijfeld aan de levensvatbaarheid van de gemeente Beltrum. Eind 1817 kwam de zaak in een stroomversnelling, toen op 21 december burgemeester Batenburg ontslagen werd. Het bericht sloeg in als een bom, niet in de laatste plaats voor de man zelf. Als we Steenbergen mogen geloven, dan had de burgemeester de administratie van de gemeente Beltrum naar behoren en naar tevredenheid van de provincie gevoerd. De gemeenterekeningen zouden sinds 1813 geen tekorten meer hebben vertoond. (De tekst is overgenomen uit: "Acht eeuwen heerlijk Eibergen", Eibergen, 1988) Wat daarvan ook waar moge zijn, helemaal lekker zat het niet tussen Batenburg aan de ene en hoofdschout E.L. van Heeckeren en de gouverneur van Gelderland aan de andere kant. Uit een bericht van Gedeputeerde Staten van 25 februari 1818 aan Mr. Krijn Hoogeveen, de opvolger van burgemeester Batenburg, blijkt, dat laatstgenoemde een gemeentewapen voor Beltrum had laten vervaardigen en dat zelfs al in gebruik genomen had, zeer tegen de zin van Gedeputeerden, omdat het niet voldeed aan de voorschriften. Batenburg had er blijkbaar dingen aan toegevoegd die niet geoorloofd waren. De Hoge Raad van Adel had een wapen ontworpen, dat bestond uit een schild van azuur, beladen met een bel van goud, "zonder eenige bijvoegselen". Burgemeester Hoogeveen moest een nieuw zegel laten maken met het omschrift "Plaatselijk bestuur van Beltrum" en daarvan drie afdrukken sturen naar de provincie. Volgens Steenbergen is de gemeenteraad van Beltrum als reactie op het ontslag van Batenburg en bloc afgetreden. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Hun aftreden hing samen met de inwerkingtreding van het nieuwe bestuursreglement van februari 1817. De gemeenteraad, bestaande uit J.H. Nieuwenhuis, J.H. Hanselman, J.H. Hofman, H. Voshaar, J.H. Reyerink, H. Mensink en vice-burgemeester G.J. Bouwhuis, kwam op 9 januari 1818 voor de laatste maal bijeen om plaats te maken voor de vier dagen tevoren door Gedeputeerde Staten benoemde assessoren G.J.Boenink en J.H. Reyerink en gemeenteraden J.H. Hofman en J.D. Wissink. Daarmee was de rust niet teruggekeerd, want de nieuwe burgemeester was, naar spoedig bleek, niet van onbesproken gedrag geweest. Het was vooral Batenburg, die de gemoederen heeft opgestookt. Hij kon de teleurstelling van zijn ontslag niet verwerken. Daarmee werd de kwestie Beltrum voor de provincie urgent, omdat de gemeente onbestuurbaar dreigde te worden. Nadat Hoogeveen op 21 september 1818 zijn ontslag had ingediend, werd er geen nieuwe schout benoemd. Acties van Beltrummers om Batenburg terug te krijgen haalden niets uit en bij Koninklijk Besluit van 17 februari 1819 werd Beltrum bij de gemeente Eibergen gevoegd. Bron: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
geboren op: 25-06-1785 te: Laren NH was: ?
Pieter Reinhard Johan Wild van Heeckeren
Burgemeester van Eibergen - van 1813 tot 05-01-1835
geboren op: 08-07-1807 te: was: Gepensioneerd officier van de Schutterij na de Belgische opstand
Christiaan Hendrik Koentz
Burgemeester van Eibergen - van 26-05-1835 tot 22-07-1879
geboren op: 12-04-1825 te: Eibergen was: Raadslid en wethouder van Eibergen
Willem Hermanus Smits
Burgemeester van Eibergen - van 20-08-1879 tot 01-06-1903
geboren op: 31-10-1861 te: Eiberrgen was: zoon van W.H. Smits
Gerrit Hermanus Smits
Burgemeester van Eibergen - van 18-07-1903 tot 1-12-1915
geboren op: 30-09-1879 te: Utrecht was: Schoolopziener in Hoogeveen
Johannes Marinus Valeton
Burgemeester van Eibergen - van 16-02-1916 tot 01-01-1921
geboren op: 23-05-1864 te: Amsterdam was: Regeringscommissaris (1914-1921)
Johannes Petrus Antonius Wilhelm
Burgemeester van Eibergen - van 14-03-1921 tot 01-10-1934
geboren op: 19-10-1895 te: Geldrop was: Gemeentesecretaris van Noordwijk
Adrianus Godefridus (Adriaan) Delen
Burgemeester van Eibergen - van 01-08-1936 tot 01-12-1946
geboren op: 18-04-1899 te: Leiden was: Ambtenaar in Nijmegen
Leonardus Hermanus Hubertus Rudolf (Leo) van Wensen
Burgemeester van Eibergen - van 01-03-1947 tot 01-05-1964
geboren op: 10-09-1926 te: Vierakker was: Gemeentesecretaris van Zoetermeer
Franciscus Johannes (Frans) Hermsen
Burgemeester van Eibergen - van 16-05-1964 tot 01-07-1971
geboren op: 14-04-1927 te: Ulft was: Burgemeester van Schoonebeek (1966-1972)
Frans Johan Maria Cappetti
Burgemeester van Eibergen - van 01-02-1972 tot 01-06-1988
geboren op: 01-03-1941 te: Heino was: Burgemeester van Heusden (1977-1988)
Johannes Joseph Maria Wladimir (Han) ter Laak
Burgemeester van Eibergen - van 16-06-1988 tot 01-06-1995
geboren op: 10-09-1928 te: Harlingen was: Waarnemend burgemeester van Veendam (1993-1994).
Gijsbert Johan (John) te Loo
Burgemeester van Eibergen - van 01-06-1995 tot 16-01-1996
geboren op: 10-05-1946 te: Steenwijk was: Burgemeester in de gemeente Westerbork (1989-1996)
Aaltje Emmens-Knol
Burgemeester van Eibergen - van 16-03-1996 tot 16-06-2002
geboren op: 1945 te: was: Waarnemend burgemeester van de Overijsselse gemeente Borne (1998-2000)
Frederik J. (Ed) Tjaberings
Waarnemend burgemeester van Eibergen - van zomer 2002 tot 01-01-2005
geboren op: 08-06-1944 te: Daalerveen was: Burgemeester van Wisch (1998-2005)
Aaltina Zwaantina Evenhuis-Meppelink
Waarnemend burgemeester van Berkelland - van 01-01-2005 tot 01-09-2005
geboren op: 22-07-1949 te: was: Waarnemend burgemeester van Maarn (2004-2005)
H.L.M. (Hein) Bloemen
Burgemeester van Berkelland - van 01-09-2005 tot 01-07-2014
geboren op: 04-12-1969 te: Utrecht was: Burgemeester van Rhenen (2007-2014)
J.H.A. (Joost) van Oostrum
Burgemeester van Berkelland - van 04-07-2014 tot heden
was hierna: Overleden overleden op: 05-01-1835 te: Eibergen
was hierna: ? overleden op: 22-07-1879 te: Eibergen
was hierna: ? overleden op: 24-05-1904 te: Eibergen
was hierna: ? overleden op: 24-03-1924 te: Eibergen
was hierna: Schoolopziener in Brabant overleden op: 08-03-1963 te: Naarden
was hierna: Nam op 70-jarige leeftijd ontslag overleden op: 02-12-1948 te: Voorburg
was hierna: Burgemeester van Gendringen (1946-1957) overleden op: 12-10-1967 te: Velp
was hierna: Waarnemend burgemeester van Stad Delden (1965-1969) overleden op: 28-01-1984 te: Velp
was hierna: Burgemeester van Nieuwegein (1971-1978) overleden op: 23-05-2003 te: Bemmel
was hierna: met pensioen overleden op: 25-01-1993 te: Doetinchem
was hierna: ?
was hierna: Waarnemend burgemeester van Reidereland (1997) overleden op: 31-03-2017 te: Leeuwarden
was hierna: Burgemeester van de gemeente Castricum (2002-2011) overleden op: 10-06-2019 te: Amsterdam
was hierna: ?
was hierna: Waarnemend burgemeester van Vlist (2005-2015)
was hierna: Waarnemend burgemeester van Renkum (2016-2017)
Vanaf de zomer van 2002 was Tjaberings waarnemend burgemeester van de gemeente Eibergen tot die gemeente op 1 januari 2005 opging in de nieuwe gemeente Berkelland.
In zijn periode werd onder meer de aanzet gegeven voor cultuurcentrum 't Spieker, museum De Scheper, het centrumplan werd verder ontwikkeld, een tijdelijk asielzoekerscentrum op De Maat, een nieuwe begrotingsopzet en het logo met "Gemeente Eibergen, een hart voor samenwerken" kwamen tot stand. Begin 1995 kwam hij in opspraak omdat hij onder meer de gemeenteraad opzettelijk informatie zou hebben onthouden, de notulen van commissievergaderingen zou hebben veranderd en beleid waar hij het niet mee eens was hebben tegengewerkt. Nadat de gemeenteraad het vertrouwen in hem had opgezegd werd een afvloeiingsregeling afgesproken met de gemeenteraad waarna Ter Laak instemde met ontslag.
F.D. Brands
Waarnemend burgemeester van Eibergen - van 28-09-1944 tot 15-02-1945
Hij is benoemd door de Commissaris der provincie Gelderland (Hondius). Brands was voordien directeur-generaal van het departement van Waterstaat. Met ingang van 9 november 1944 is hem als zodanig ontslag verleend wegens reorganisatie van het departement. Op 15 februari 1945 deelt de Commissaris der provincie mede dat de ontslagen waarnemend burgemeester Brands salaris kan worden uitbetaald tot ultimo maart 1945. Waarom Brands per 15 februari 1945 als waarnemend burgemeester is ontslagen, is niet bekend.
J.M. Bouma
Waarnemend burgemeester van Groenlo en Eibergen - van 15-02-1945 tot 01-04-1945 (bevrijding Eibergen)
Deze NSB-burgemeester krijgt pas, bij besluit van minister van Binnenlandse Zaken met ingang van 22 oktober 1945 officieel ontslag als waarnemend burgemeester van Groenlo en Eibergen. Alle rechten op dadelijk of uitgesteld pensioen en alle andere rechten waarop hij eventueel aanspraak kon maken, kwamen te vervallen.
In de laatste oorlogswinter hebben twee waarnemers het tijdelijk overgenomen. Het was na de slag bij Arnhem toen het bestuur grotendeels ontregeld was. De twee waarnemers waren;
Ondanks het feit dat Eibergen een zogenaamde noodlijdende gemeente was, gebonden aan scherpe regels, is er toch nog het nodige tot stand gekomen zoals: een nieuw zwembad bij de Mallumse Molen, de stichting van een landbouw- huishoudschool, de verbetering van tal van zandwegen en de op¬name in vaste dienst van arbeiders, die jarenlang in losse dienst waren. Ook kwam er een nieuw uitbreidingsplan tot stand. De bezetting door de Duitsers van 1940-1945 was voor gemeentebestuurders en bevolking een nare tijd. Eind september 1944 is hij ondergedoken. Bij brief van 11 oktober 1944 van de General-Kommissar für Verwaltung und Justiz werd hij ontslagen als burgemeester van Eibergen.
Door de minister van Binnenlandse Zaken, meegedeeld door de Commissaris der Koningin bij brief van 20 maart 1946, werd Adriaan Delen in zijn ambt hersteld.
Hij was meester in de rechten en in de Franse tijd "Keizerlijk" notaris en griffier te Eibergen. Nog in de tijd van de Franse overheersing werd van Heeckeren tot Maire benoemd. Na de nederlaag van Napoleon bij Leipzich werd hij burgemeester van Eibergen.
Onder het burgemeesterschap van Koentz is een begin gemaakt met het verharden van zandwegen. Op Den Hagen werd in 1869 een nieuwe school in gebruik genomen. In het hongerjaar 1848 werd besloten tot werkverschaffing een keerdijk aan te leggen om het water uit het Eibergse Veld te beletten Eibergen te overstromen, zoals dat bij dooi telkens voorkwam.
Hij beschouwde zijn nieuwe betrekking van burgemeester als een regentschap voor zijn zoon, die als volontair werkzaam was ter gemeentesecretarie, onder leiding van de gemeentesecretaris G.J. de Jong. Onder zijn bestuur kwamen een paar belangrijke zaken tot stand, als de oprichting van de Gelders-Overijsselse Lokaal¬spoorweg en de stichting van een Post- en Telegraafkantoor.
Door deze burgemeestersbenoeming werd tegemoet gekomen aan de algemeen uitgesproken wens, dat de zoon zijn vader als burgemeester zou opvolgen. Hij was een echte burgervader, die met het wel en wee van zijn gemeentenaren meeleefde. De oorlogsmisère tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 was voor hem aanleiding om in 1915 ontslag aan te vragen. Eén van de belangrijkste zaken die onder zijn bestuur tot stand kwamen, was de oprichting van de Electriciteitsmaatschappij "De Berkelstreek" (E.M.B.). Bij zijn afscheid schonk hij, als herinnering aan zijn vader en hem, een nieuw uurwerk in de toren. Bij zijn overlijden op 24 maart 1924 vermaakte hij aan de gemeente zijn prachtige woonhuis, te gebruiken als gemeentehuis, het tegenwoordige wandelpark De Maat en het bos het Kerkloo.
Onder zeer moeilijke omstandigheden aanvaardde hij zijn ambt als burgemeester, namelijk tijdens de mobilisatietijd 1914-1918. De mobilisatietijd met zijn voedseldistributie en extra grensbewaking doordat het grensde aan de met het in oorlog zijnde Duitsland.
Bij Koninklijk Besluit werd hij met ingang van 15 januari 1921 eervol ontslagen als Regeringscommissaris van het vluchtoord Uden. Op 14 maart 1921 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Eibergen. Tijdens zijn ambtsperiode kreeg de elektrificatie van de gehele gemeente zijn beslag. Bouw van de Menno ter Braakschool (hoek Ter Braakstraat-Huenderstraat. thans wooneenheden). Aanleg waterleiding, riolering etc. Volle aandacht niet alleen voor het lager onderwijs, maar ook voor het landbouwonderwijs door het geven van een gemeentelijke subsidie voor de oprichting van een lagere landbouwschool te Beltrum. Aanleg ringweg door 't Simmelink (Burgemeester Wilhelmweg). Bevordering van landbouw- en huishoudcursussen.
Heeft uiteraard als burgemeester in zijn korte ambtsperiode niet zoveel kunnen doen als hij zich had voorgenomen. Toch is er wel het een en ander tot stand gebracht, zoals de verbetering van een aantal staten, het tot stand komen van een wegenplan, het uitvoeren van het onderhoudswerk aan de gemeentetoren (NH-kerk), de oprichting van een apart crisisbureau en het instellen van een contactcommissie voor contact tussen werklozen en burgemeester.
Hij rekende het tot één van de meest urgente gevallen die om een oplossing vroegen: de woningnood. Op zijn initiatief kwam o.a. de bouw van woningen aan de Meester Leppinkstraat tot stand. Dit werd mogelijk door een obligatielening van de gemeente tegen een zeer laag rentepercentage. De nieuwe Berkelbrug werd gerealiseerd. Tevens kwamen het wandelpark De Maat met amfitheater tot stand. Deed veel voor de bevordering van het culturele leven zoals financiële hulp (subsidie) voor de muziekverenigingen, muziekcentrum.
Belangrijke zaken die onder zijn ambtsperiode tot stand kwamen waren onder meer met betrekking tot de woningbouw, de verwezenlijking van het stromenplan ten westen van de Lariksweg (Westenes), de bouw van een nieuw modern zwembad 't Vinkennest, de samenwerking tussen Neede en Eibergen (Intergemeentelijk structuurplan), de nieuwe sportterreinen De Bijenkamp, de totstandkoming van De Huve, bouw nieuw politiebureau en aantrekking nieuwe industrie.
Ook voor Cappetti stond de woningbouw op het eerste plan. Ten oosten van de Burgemeester Wilhelmweg zijn prachtige woonwijken ontstaan. Hierbij werd ook de woningbouw in de kerkdorpen Beltrum en Rekken niet vergeten. Daarnaast verrees een aantal nieuwe scholen, waaronder de muziekschool, in samenwerking met Neede. Borculo en Ruurlo. De nieuwe bibliotheek en de Pickerhal zijn niet meer uit Eibergen weg te denken. Ook het fraai gerestaureerde Muldershuis is met de watermolen een trekpleister voor recreanten. Het nieuwe gemeentelijke kantoorgebouw en het van binnen verfraaide gemeentehuis mogen gezien worden.
Te Loo werd als waarnemer benoemd, vooral om de verstoorde verhoudingen in het gemeentehuis te herstellen.
Was eerste vrouwelijke burgemeester van deze gemeente. Opende onder meer: cultuurcentrum 't Spieker, de brandweerkazerne en het politiebureau. Spande zich in voor het omvangrijke plattelandsvernieuwingsproject en de recreatie (onder andere Mallumse Molen, Eibergen in Verband). De gemeente won de gemeenteprijs van de Bank van Nederlandse Gemeenten voor de wijze waarop de financiële functie was ingericht en was pilot-gemeente als het gaat om de invoering van het "dualisme". De beslissing over de gemeentelijke herindeling in Provinciale Staten viel kort voor haar vertrek naar Castricum.
Bron: ‘Burgemeesters van Eibergen na de Franse overheersing Wikipedia’
Zegel van Beltrum
Archief burgemeesters
Created by P.L. Last update 27-01-2023
Burgemeesters
geboren op: 03-07-1788 te: Groenlo was: Onderofficier van het corps adelborsten te Amsterdam en koopman.
Joannes Bernardus Antonius Batenburg
Burgemeester van Beltrum - van 1811 tot 21-12-1817
was hierna: Gemeenteraadslid van Groenlo (1821-1825) overleden op: 16-08-1827 te: Groenlo
Batenburg werd in Groenlo geboren als zoon van de latere vrederechter Joannes Henricus Batenburg en Maria Helena Catharina van Basten. In 1811 werd hij benoemd tot maire van de gemeente Beltrum. Na de Franse tijd werd deze functie 'burgemeester' genoemd. Batenburg kwam in 1817 in conflict met het provinciaal bestuur van Gelderland. Hij zou tegen de wil van het provinciaal bestuur opdracht gegeven hebben om een gemeentewapen voor Beltrum te ontwerpen. Toen Batenburg dit wapen ook in gebruik nam was de maat voor het provincie bestuur vol. Batenburg werd op 21 december 1817 ontslagen als burgemeester van Beltrum. Hij werd in 1818 opgevolgd door mr. Krijn Hoogeveen, voormalig baljuw van Loenen. In dat zelfde jaar werd ook Hoogeveen ontslagen en besloot het provinciebestuur de gemeente Beltrum op te heffen. Bij Koninklijk Besluit d.d. 17 februari 1819 werd Beltrum onderdeel van de gemeente Eibergen. Batenburg trouwde op 31 december in Beltrum met Maria Anna Gesina Kock.
geboren op: te: was: ?.
Krijn Hoogeveen
Burgemeester van Beltrum - van 1818 tot 1818
geboren op: 01-03-1941 te: Heino was: Burgemeester van Heusden (1977-1988)
Johannes Joseph Maria Wladimir (Han) ter Laak
Burgemeester van Eibergen - van 16-06-1988 tot 01-06-1995
was hierna: ?
In zijn periode werd onder meer de aanzet gegeven voor cultuurcentrum 't Spieker, museum De Scheper, het centrumplan werd verder ontwikkeld, een tijdelijk asielzoekerscentrum op De Maat, een nieuwe begrotingsopzet en het logo met "Gemeente Eibergen, een hart voor samenwerken" kwamen tot stand. Begin 1995 kwam hij in opspraak omdat hij onder meer de gemeenteraad opzettelijk informatie zou hebben onthouden, de notulen van commissievergaderingen zou hebben veranderd en beleid waar hij het niet mee eens was hebben tegengewerkt. Nadat de gemeenteraad het vertrouwen in hem had opgezegd werd een afvloeiingsregeling afgesproken met de gemeenteraad waarna Ter Laak instemde met ontslag.
geboren op: 10-09-1928 te: Harlingen was: Waarnemend burgemeester van Veendam (1993-1994).
Gijsbert Johan (John) te Loo
Burgemeester van Eibergen - van 01-06-1995 tot 16-01-1996
geboren op: 10-05-1946 te: Steenwijk was: Burgemeester in de gemeente Westerbork (1989-1996)
Aaltje Emmens-Knol
Burgemeester van Eibergen - van 16-03-1996 tot 16-06-2002
was hierna: Burgemeester van de gemeente Castricum (2002-2011) overleden op: 10-06-2019 te: Amsterdam
was hierna: ? overleden op: te:
geboren op: 21-02-1883 te: Maastricht was: Burgemeester van Wamel (1927-1934)
Gielliam Johannes Josephus Wouters
Burgemeester van Eibergen - van 13-10-1934 tot 16-04-1936
werd hierna: Gouverneur van Curaçao, van 13 juli 1936 tot 16 juli 1942 overleden op: 03-03-1973 te: Mill
De gemeente Beltrum Toen in 1795 uit de voormalige voogdij Beltrum een gemeente ontstond, was dat een geheel nieuwe bestuursvorm die vanaf het begin te kampen heeft gehad met een smal financieel draagvlak. Het was in Beltrum niet zo gegaan als in de buurgemeenten Groenlo en Eibergen, waar het nieuwe bestuur kon voortbouwen op de nalatenschap van zijn voorganger, zoals grond- en huizenbezit. Het Beltrumse gemeentebestuur kreeg wel de lasten van de marken toegewezen, zoals de zorg voor het onderwijs in Beltrum en Zwolle en het onderhoud van sommige markenwegen, maar niet de markengronden. De enige inkomsten bestonden uit belastingen op grondbezit, personeel en meubilair. Tekorten werden gedekt door deze hoofdelijk om te slaan. Beltrum was een wat merkwaardige gemeente. Zijn zelfstandigheid heeft de plaats te danken gehad aan de diverse reglementen van na 1795, die vasthielden aan het oude onderscheid tussen stad en platteland, zodat het niet bij Groenlo werd gevoegd. Vooralsnog bleef Beltrum zelfstandig, hoewel kerkelijk en maatschappelijk op Groenlo georiënteerd. De gemeente, die in 1811 1724 inwoners telde, is ook geen volledige gemeente geweest. In ieder geval was Beltrum sinds 1811 al een onderdeel van het kanton Eibergen, zodat de inwoners zich voor kleine rechtszaken bij de vrederechter te Eibergen moesten vervoegen. Ook werd de directe belasting vanuit Eibergen geïnd. Tenslotte heeft Beltrum geen eigen kerk of kapel gehad, om welke zoiets als een bebouwde kom kon ontstaan. Oorzaak hiervan was de pastoor van Groenlo die een poging van de Beltrummers om een eigen kerkgebouw te stichten dwarsboomde. Pas in het midden van de 19e eeuw kreeg Beltrum zijn kerk, die al spoedig tot parochiekerk werd verheven. Toen in 1815 en 1816 in de Provinciale Staten van Gelderland werd gediscussieerd over een reglement voor de plattelandsgemeenten, werd door de Staten reeds het voorstel gedaan om Beltrum bij Eibergen te voegen, maar hieraan werd geen gevolg gegeven. Het was het eerste signaal, dat er van hogerhand werd getwijfeld aan de levensvatbaarheid van de gemeente Beltrum. Eind 1817 kwam de zaak in een stroomversnelling, toen op 21 december burgemeester Batenburg ontslagen werd. Het bericht sloeg in als een bom, niet in de laatste plaats voor de man zelf. Als we Steenbergen mogen geloven, dan had de burgemeester de administratie van de gemeente Beltrum naar behoren en naar tevredenheid van de provincie gevoerd. De gemeenterekeningen zouden sinds 1813 geen tekorten meer hebben vertoond. (De tekst is overgenomen uit: "Acht eeuwen heerlijk Eibergen", Eibergen, 1988) Wat daarvan ook waar moge zijn, helemaal lekker zat het niet tussen Batenburg aan de ene en hoofdschout E.L. van Heeckeren en de gouverneur van Gelderland aan de andere kant. Uit een bericht van Gedeputeerde Staten van 25 februari 1818 aan Mr. Krijn Hoogeveen, de opvolger van burgemeester Batenburg, blijkt, dat laatstgenoemde een gemeentewapen voor Beltrum had laten vervaardigen en dat zelfs al in gebruik genomen had, zeer tegen de zin van Gedeputeerden, omdat het niet voldeed aan de voorschriften. Batenburg had er blijkbaar dingen aan toegevoegd die niet geoorloofd waren. De Hoge Raad van Adel had een wapen ontworpen, dat bestond uit een schild van azuur, beladen met een bel van goud, "zonder eenige bijvoegselen". Burgemeester Hoogeveen moest een nieuw zegel laten maken met het omschrift "Plaatselijk bestuur van Beltrum" en daarvan drie afdrukken sturen naar de provincie. Volgens Steenbergen is de gemeenteraad van Beltrum als reactie op het ontslag van Batenburg en bloc afgetreden. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Hun aftreden hing samen met de inwerkingtreding van het nieuwe bestuursreglement van februari 1817. De gemeenteraad, bestaande uit J.H. Nieuwenhuis, J.H. Hanselman, J.H. Hofman, H. Voshaar, J.H. Reyerink, H. Mensink en vice-burgemeester G.J. Bouwhuis, kwam op 9 januari 1818 voor de laatste maal bijeen om plaats te maken voor de vier dagen tevoren door Gedeputeerde Staten benoemde assessoren G.J.Boenink en J.H. Reyerink en gemeenteraden J.H. Hofman en J.D. Wissink. Daarmee was de rust niet teruggekeerd, want de nieuwe burgemeester was, naar spoedig bleek, niet van onbesproken gedrag geweest. Het was vooral Batenburg, die de gemoederen heeft opgestookt. Hij kon de teleurstelling van zijn ontslag niet verwerken. Daarmee werd de kwestie Beltrum voor de provincie urgent, omdat de gemeente onbestuurbaar dreigde te worden. Nadat Hoogeveen op 21 september 1818 zijn ontslag had ingediend, werd er geen nieuwe schout benoemd. Acties van Beltrummers om Batenburg terug te krijgen haalden niets uit en bij Koninklijk Besluit van 17 februari 1819 werd Beltrum bij de gemeente Eibergen gevoegd. Bron: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
geboren op: 25-06-1785 te: Laren NH was: ?
Pieter Reinhard Johan Wild van Heeckeren
Burgemeester van Eibergen - van 1813 tot 05-01-1835
geboren op: 08-07-1807 te: was: Gepensioneerd officier van de Schutterij na de Belgische opstand
Christiaan Hendrik Koentz
Burgemeester van Eibergen - van 26-05-1835 tot 22-07-1879
geboren op: 12-04-1825 te: Eibergen was: Raadslid en wethouder van Eibergen
Willem Hermanus Smits
Burgemeester van Eibergen - van 20-08-1879 tot 01-06-1903
geboren op: 31-10-1861 te: Eiberrgen was: zoon van W.H. Smits
Gerrit Hermanus Smits
Burgemeester van Eibergen - van 18-07-1903 tot 1-12-1915
geboren op: 30-09-1879 te: Utrecht was: Schoolopziener in Hoogeveen
Johannes Marinus Valeton
Burgemeester van Eibergen - van 16-02-1916 tot 01-01-1921
geboren op: 23-05-1864 te: Amsterdam was: Regeringscommissaris (1914-1921)
Johannes Petrus Antonius Wilhelm
Burgemeester van Eibergen - van 14-03-1921 tot 01-10-1934
geboren op: 19-10-1895 te: Geldrop was: Gemeentesecretaris van Noordwijk
Adrianus Godefridus (Adriaan) Delen
Burgemeester van Eibergen - van 01-08-1936 tot 01-12-1946
geboren op: 18-04-1899 te: Leiden was: Ambtenaar in Nijmegen
Leonardus Hermanus Hubertus Rudolf (Leo) van Wensen
Burgemeester van Eibergen - van 01-03-1947 tot 01-05-1964
geboren op: 10-09-1926 te: Vierakker was: Gemeentesecretaris van Zoetermeer
Franciscus Johannes (Frans) Hermsen
Burgemeester van Eibergen - van 16-05-1964 tot 01-07-1971
geboren op: 14-04-1927 te: Ulft was: Burgemeester van Schoonebeek (1966-1972)
Frans Johan Maria Cappetti
Burgemeester van Eibergen - van 01-02-1972 tot 01-06-1988
was hierna: Overleden overleden op: 05-01-1835 te: Eibergen
was hierna: ? overleden op: 22-07-1879 te: Eibergen
was hierna: ? overleden op: 24-05-1904 te: Eibergen
was hierna: ? overleden op: 24-03-1924 te: Eibergen
was hierna: Schoolopziener in Brabant overleden op: 08-03-1963 te: Naarden
was hierna: Nam op 70-jarige leeftijd ontslag overleden op: 02-12-1948 te: Voorburg
was hierna: Burgemeester van Gendringen (1946-1957) overleden op: 12-10-1967 te: Velp
was hierna: Waarnemend burgemeester van Stad Delden (1965-1969) overleden op: 28-01-1984 te: Velp
was hierna: Burgemeester van Nieuwegein (1971-1978) overleden op: 23-05-2003 te: Bemmel
was hierna: Waarnemend burgemeester van Reidereland (1997) overleden op: 31-03-2017 te: Leeuwarden
geboren op: 1945 te: was: Waarnemend burgemeester van de Overijsselse gemeente Borne (1998-2000)
Frederik J. (Ed) Tjaberings
Waarnemend burgemeester van Eibergen - van zomer 2002 tot 01-01-2005
geboren op: 08-06-1944 te: Daalerveen was: Burgemeester van Wisch (1998-2005)
Aaltina Zwaantina Evenhuis-Meppelink
Waarnemend burgemeester van Berkelland - van 01-01-2005 tot 01-09-2005
geboren op: 22-07-1949 te: was: Waarnemend burgemeester van Maarn (2004-2005)
H.L.M. (Hein) Bloemen
Burgemeester van Berkelland - van 01-09-2005 tot 01-07-2014
geboren op: 04-12-1969 te: Utrecht was: Burgemeester van Rhenen (2007-2014)
J.H.A. (Joost) van Oostrum
Burgemeester van Berkelland - van 04-07-2014 tot heden
was hierna: ?
was hierna: Waarnemend burgemeester van Vlist (2005-2015)
was hierna: Waarnemend burgemeester van Renkum (2016-2017)
Vanaf de zomer van 2002 was Tjaberings waarnemend burgemeester van de gemeente Eibergen tot die gemeente op 1 januari 2005 opging in de nieuwe gemeente Berkelland.
was hierna: met pensioen overleden op: 25-01-1993 te: Doetinchem
F.D. Brands
Waarnemend burgemeester van Eibergen - van 28-09-1944 tot 15-02-1945
Hij is benoemd door de Commissaris der provincie Gelderland (Hondius). Brands was voordien directeur- generaal van het departement van Waterstaat. Met ingang van 9 november 1944 is hem als zodanig ontslag verleend wegens reorganisatie van het departement. Op 15 februari 1945 deelt de Commissaris der provincie mede dat de ontslagen waarnemend burgemeester Brands salaris kan worden uitbetaald tot ultimo maart 1945. Waarom Brands per 15 februari 1945 als waarnemend burgemeester is ontslagen, is niet bekend.
J.M. Bouma
Waarnemend burgemeester van Groenlo en Eibergen - van 15-02-1945 tot 01-04-1945 (bevrijding Eibergen)
Deze NSB-burgemeester krijgt pas, bij besluit van minister van Binnenlandse Zaken met ingang van 22 oktober 1945 officieel ontslag als waarnemend burgemeester van Groenlo en Eibergen. Alle rechten op dadelijk of uitgesteld pensioen en alle andere rechten waarop hij eventueel aanspraak kon maken, kwamen te vervallen.
In de laatste oorlogswinter hebben twee waarnemers het tijdelijk overgenomen. Het was na de slag bij Arnhem toen het bestuur grotendeels ontregeld was. De twee waarnemers waren;
Ondanks het feit dat Eibergen een zogenaamde noodlijdende gemeente was, gebonden aan scherpe regels, is er toch nog het nodige tot stand gekomen zoals: een nieuw zwembad bij de Mallumse Molen, de stichting van een landbouw- huishoudschool, de verbetering van tal van zandwegen en de op¬name in vaste dienst van arbeiders, die jarenlang in losse dienst waren. Ook kwam er een nieuw uitbreidingsplan tot stand. De bezetting door de Duitsers van 1940-1945 was voor gemeentebestuurders en bevolking een nare tijd. Eind september 1944 is hij ondergedoken. Bij brief van 11 oktober 1944 van de General-Kommissar für Verwaltung und Justiz werd hij ontslagen als burgemeester van Eibergen.
Door de minister van Binnenlandse Zaken, meegedeeld door de Commissaris der Koningin bij brief van 20 maart 1946, werd Adriaan Delen in zijn ambt hersteld.
Hij was meester in de rechten en in de Franse tijd "Keizerlijk" notaris en griffier te Eibergen. Nog in de tijd van de Franse overheersing werd van Heeckeren tot Maire benoemd. Na de nederlaag van Napoleon bij Leipzich werd hij burgemeester van Eibergen.
Onder het burgemeesterschap van Koentz is een begin gemaakt met het verharden van zandwegen. Op Den Hagen werd in 1869 een nieuwe school in gebruik genomen. In het hongerjaar 1848 werd besloten tot werkverschaffing een keerdijk aan te leggen om het water uit het Eibergse Veld te beletten Eibergen te overstromen, zoals dat bij dooi telkens voorkwam.
Hij beschouwde zijn nieuwe betrekking van burgemeester als een regentschap voor zijn zoon, die als volontair werkzaam was ter gemeentesecretarie, onder leiding van de gemeentesecretaris G.J. de Jong. Onder zijn bestuur kwamen een paar belangrijke zaken tot stand, als de oprichting van de Gelders- Overijsselse Lokaal¬spoorweg en de stichting van een Post- en Telegraafkantoor.
Door deze burgemeestersbenoeming werd tegemoet gekomen aan de algemeen uitgesproken wens, dat de zoon zijn vader als burgemeester zou opvolgen. Hij was een echte burgervader, die met het wel en wee van zijn gemeentenaren meeleefde. De oorlogsmisère tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914- 1918 was voor hem aanleiding om in 1915 ontslag aan te vragen. Eén van de belangrijkste zaken die onder zijn bestuur tot stand kwamen, was de oprichting van de Electriciteitsmaatschappij "De Berkelstreek" (E.M.B.). Bij zijn afscheid schonk hij, als herinnering aan zijn vader en hem, een nieuw uurwerk in de toren. Bij zijn overlijden op 24 maart 1924 vermaakte hij aan de gemeente zijn prachtige woonhuis, te gebruiken als gemeentehuis, het tegenwoordige wandelpark De Maat en het bos het Kerkloo.
Onder zeer moeilijke omstandigheden aanvaardde hij zijn ambt als burgemeester, namelijk tijdens de mobilisatietijd 1914-1918. De mobilisatietijd met zijn voedseldistributie en extra grensbewaking doordat het grensde aan de met het in oorlog zijnde Duitsland.
Bij Koninklijk Besluit werd hij met ingang van 15 januari 1921 eervol ontslagen als Regeringscommissaris van het vluchtoord Uden. Op 14 maart 1921 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Eibergen. Tijdens zijn ambtsperiode kreeg de elektrificatie van de gehele gemeente zijn beslag. Bouw van de Menno ter Braakschool (hoek Ter Braakstraat-Huenderstraat. thans wooneenheden). Aanleg waterleiding, riolering etc. Volle aandacht niet alleen voor het lager onderwijs, maar ook voor het landbouwonderwijs door het geven van een gemeentelijke subsidie voor de oprichting van een lagere landbouwschool te Beltrum. Aanleg ringweg door 't Simmelink (Burgemeester Wilhelmweg). Bevordering van landbouw- en huishoudcursussen.
Heeft uiteraard als burgemeester in zijn korte ambtsperiode niet zoveel kunnen doen als hij zich had voorgenomen. Toch is er wel het een en ander tot stand gebracht, zoals de verbetering van een aantal staten, het tot stand komen van een wegenplan, het uitvoeren van het onderhoudswerk aan de gemeentetoren (NH-kerk), de oprichting van een apart crisisbureau en het instellen van een contactcommissie voor contact tussen werklozen en burgemeester.
Hij rekende het tot één van de meest urgente gevallen die om een oplossing vroegen: de woningnood. Op zijn initiatief kwam o.a. de bouw van woningen aan de Meester Leppinkstraat tot stand. Dit werd mogelijk door een obligatielening van de gemeente tegen een zeer laag rentepercentage. De nieuwe Berkelbrug werd gerealiseerd. Tevens kwamen het wandelpark De Maat met amfitheater tot stand. Deed veel voor de bevordering van het culturele leven zoals financiële hulp (subsidie) voor de muziekverenigingen, muziekcentrum.
Belangrijke zaken die onder zijn ambtsperiode tot stand kwamen waren onder meer met betrekking tot de woningbouw, de verwezenlijking van het stromenplan ten westen van de Lariksweg (Westenes), de bouw van een nieuw modern zwembad 't Vinkennest, de samenwerking tussen Neede en Eibergen (Intergemeentelijk structuurplan), de nieuwe sportterreinen De Bijenkamp, de totstandkoming van De Huve, bouw nieuw politiebureau en aantrekking nieuwe industrie.
Ook voor Cappetti stond de woningbouw op het eerste plan. Ten oosten van de Burgemeester Wilhelmweg zijn prachtige woonwijken ontstaan. Hierbij werd ook de woningbouw in de kerkdorpen Beltrum en Rekken niet vergeten. Daarnaast verrees een aantal nieuwe scholen, waaronder de muziekschool, in samenwerking met Neede. Borculo en Ruurlo. De nieuwe bibliotheek en de Pickerhal zijn niet meer uit Eibergen weg te denken. Ook het fraai gerestaureerde Muldershuis is met de watermolen een trekpleister voor recreanten. Het nieuwe gemeentelijke kantoorgebouw en het van binnen verfraaide gemeentehuis mogen gezien worden.
Te Loo werd als waarnemer benoemd, vooral om de verstoorde verhoudingen in het gemeentehuis te herstellen.
Was eerste vrouwelijke burgemeester van deze gemeente. Opende onder meer: cultuurcentrum 't Spieker, de brandweerkazerne en het politiebureau. Spande zich in voor het omvangrijke plattelandsvernieuwingsproject en de recreatie (onder andere Mallumse Molen, Eibergen in Verband). De gemeente won de gemeenteprijs van de Bank van Nederlandse Gemeenten voor de wijze waarop de financiële functie was ingericht en was pilot-gemeente als het gaat om de invoering van het "dualisme". De beslissing over de gemeentelijke herindeling in Provinciale Staten viel kort voor haar vertrek naar Castricum.
Bron: ‘Burgemeesters van Eibergen na de Franse overheersing Wikipedia’
Zegel van Beltrum
Created by P.L Last update 27-01-2023
Archief burgemeesters Burgemeesters Joannes Bernardus Antonius Batenburg
Batenburg werd in Groenlo geboren als zoon van de latere vrederechter Joannes Henricus Batenburg en Maria Helena Catharina van Basten. In 1811 werd hij benoemd tot maire van de gemeente Beltrum. Na de Franse tijd werd deze functie 'burgemeester' genoemd. Batenburg kwam in 1817 in conflict met het provinciaal bestuur van Gelderland. Hij zou tegen de wil van het provinciaal bestuur opdracht gegeven hebben om een gemeentewapen voor Beltrum te ontwerpen. Toen Batenburg dit wapen ook in gebruik nam was de maat voor het provincie bestuur vol. Batenburg werd op 21 december 1817 ontslagen als burgemeester van Beltrum. Hij werd in 1818 opgevolgd door mr. Krijn Hoogeveen, voormalig baljuw van Loenen. In dat zelfde jaar werd ook Hoogeveen ontslagen en besloot het provinciebestuur de gemeente Beltrum op te heffen. Bij Koninklijk Besluit d.d. 17 februari 1819 werd Beltrum onderdeel van de gemeente Eibergen. Batenburg trouwde op 31 december in Beltrum met Maria Anna Gesina Kock.
Krijn Hoogeveen Johannes Joseph Maria Wladimir (Han) ter Laak
In zijn periode werd onder meer de aanzet gegeven voor cultuurcentrum 't Spieker, museum De Scheper, het centrumplan werd verder ontwikkeld, een tijdelijk asielzoekerscentrum op De Maat, een nieuwe begrotingsopzet en het logo met "Gemeente Eibergen, een hart voor samenwerken" kwamen tot stand. Begin 1995 kwam hij in opspraak omdat hij onder meer de gemeenteraad opzettelijk informatie zou hebben onthouden, de notulen van commissievergaderingen zou hebben veranderd en beleid waar hij het niet mee eens was hebben tegengewerkt. Nadat de gemeenteraad het vertrouwen in hem had opgezegd werd een afvloeiingsregeling afgesproken met de gemeenteraad waarna Ter Laak instemde met ontslag.
Gijsbert Johan (John) te Loo Aaltje Emmens-Knol Gielliam Johannes Josephus Wouters
De gemeente Beltrum Toen in 1795 uit de voormalige voogdij Beltrum een gemeente ontstond, was dat een geheel nieuwe bestuursvorm die vanaf het begin te kampen heeft gehad met een smal financieel draagvlak. Het was in Beltrum niet zo gegaan als in de buurgemeenten Groenlo en Eibergen, waar het nieuwe bestuur kon voortbouwen op de nalatenschap van zijn voorganger, zoals grond- en huizenbezit. Het Beltrumse gemeentebestuur kreeg wel de lasten van de marken toegewezen, zoals de zorg voor het onderwijs in Beltrum en Zwolle en het onderhoud van sommige markenwegen, maar niet de markengronden. De enige inkomsten bestonden uit belastingen op grondbezit, personeel en meubilair. Tekorten werden gedekt door deze hoofdelijk om te slaan. Beltrum was een wat merkwaardige gemeente. Zijn zelfstandigheid heeft de plaats te danken gehad aan de diverse reglementen van na 1795, die vasthielden aan het oude onderscheid tussen stad en platteland, zodat het niet bij Groenlo werd gevoegd. Vooralsnog bleef Beltrum zelfstandig, hoewel kerkelijk en maatschappelijk op Groenlo georiënteerd. De gemeente, die in 1811 1724 inwoners telde, is ook geen volledige gemeente geweest. In ieder geval was Beltrum sinds 1811 al een onderdeel van het kanton Eibergen, zodat de inwoners zich voor kleine rechtszaken bij de vrederechter te Eibergen moesten vervoegen. Ook werd de directe belasting vanuit Eibergen geïnd. Tenslotte heeft Beltrum geen eigen kerk of kapel gehad, om welke zoiets als een bebouwde kom kon ontstaan. Oorzaak hiervan was de pastoor van Groenlo die een poging van de Beltrummers om een eigen kerkgebouw te stichten dwarsboomde. Pas in het midden van de 19e eeuw kreeg Beltrum zijn kerk, die al spoedig tot parochiekerk werd verheven. Toen in 1815 en 1816 in de Provinciale Staten van Gelderland werd gediscussieerd over een reglement voor de plattelandsgemeenten, werd door de Staten reeds het voorstel gedaan om Beltrum bij Eibergen te voegen, maar hieraan werd geen gevolg gegeven. Het was het eerste signaal, dat er van hogerhand werd getwijfeld aan de levensvatbaarheid van de gemeente Beltrum. Eind 1817 kwam de zaak in een stroomversnelling, toen op 21 december burgemeester Batenburg ontslagen werd. Het bericht sloeg in als een bom, niet in de laatste plaats voor de man zelf. Als we Steenbergen mogen geloven, dan had de burgemeester de administratie van de gemeente Beltrum naar behoren en naar tevredenheid van de provincie gevoerd. De gemeenterekeningen zouden sinds 1813 geen tekorten meer hebben vertoond. (De tekst is overgenomen uit: "Acht eeuwen heerlijk Eibergen", Eibergen, 1988) Wat daarvan ook waar moge zijn, helemaal lekker zat het niet tussen Batenburg aan de ene en hoofdschout E.L. van Heeckeren en de gouverneur van Gelderland aan de andere kant. Uit een bericht van Gedeputeerde Staten van 25 februari 1818 aan Mr. Krijn Hoogeveen, de opvolger van burgemeester Batenburg, blijkt, dat laatstgenoemde een gemeentewapen voor Beltrum had laten vervaardigen en dat zelfs al in gebruik genomen had, zeer tegen de zin van Gedeputeerden, omdat het niet voldeed aan de voorschriften. Batenburg had er blijkbaar dingen aan toegevoegd die niet geoorloofd waren. De Hoge Raad van Adel had een wapen ontworpen, dat bestond uit een schild van azuur, beladen met een bel van goud, "zonder eenige bijvoegselen". Burgemeester Hoogeveen moest een nieuw zegel laten maken met het omschrift "Plaatselijk bestuur van Beltrum" en daarvan drie afdrukken sturen naar de provincie. Volgens Steenbergen is de gemeenteraad van Beltrum als reactie op het ontslag van Batenburg en bloc afgetreden. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Hun aftreden hing samen met de inwerkingtreding van het nieuwe bestuursreglement van februari 1817. De gemeenteraad, bestaande uit J.H. Nieuwenhuis, J.H. Hanselman, J.H. Hofman, H. Voshaar, J.H. Reyerink, H. Mensink en vice-burgemeester G.J. Bouwhuis, kwam op 9 januari 1818 voor de laatste maal bijeen om plaats te maken voor de vier dagen tevoren door Gedeputeerde Staten benoemde assessoren G.J.Boenink en J.H. Reyerink en gemeenteraden J.H. Hofman en J.D. Wissink. Daarmee was de rust niet teruggekeerd, want de nieuwe burgemeester was, naar spoedig bleek, niet van onbesproken gedrag geweest. Het was vooral Batenburg, die de gemoederen heeft opgestookt. Hij kon de teleurstelling van zijn ontslag niet verwerken. Daarmee werd de kwestie Beltrum voor de provincie urgent, omdat de gemeente onbestuurbaar dreigde te worden. Nadat Hoogeveen op 21 september 1818 zijn ontslag had ingediend, werd er geen nieuwe schout benoemd. Acties van Beltrummers om Batenburg terug te krijgen haalden niets uit en bij Koninklijk Besluit van 17 februari 1819 werd Beltrum bij de gemeente Eibergen gevoegd. Bron: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Pieter Reinhard Johan Wild van Heeckeren Christiaan Hendrik Koentz Willem Hermanus Smits
Burgemeester van Eibergen - van 20-08-1879 tot 01- 06-1903
Gerrit Hermanus Smits Johannes Marinus Valeton Johannes Petrus Antonius Wilhelm Adrianus Godefridus (Adriaan) Delen Leonardus Hermanus Hubertus Rudolf (Leo) van Wensen Franciscus Johannes (Frans) Hermsen Frans Johan Maria Cappetti Frederik J. (Ed) Tjaberings Aaltina Zwaantina Evenhuis-Meppelink H.L.M. (Hein) Bloemen J.H.A. (Joost) van Oostrum
Vanaf de zomer van 2002 was Tjaberings waarnemend burgemeester van de gemeente Eibergen tot die gemeente op 1 januari 2005 opging in de nieuwe gemeente Berkelland.
Burgemeester van Eibergen van 16-03-1996 tot 16-06-2002
Waarnemend burgemeester van Eibergen van zomer 2002 tot 01-01-2005
Waarnemend burgemeester van Berkelland van 01-01-2005 tot 01-09-2005
Burgemeester van Berkelland van 01-09-2005 tot 01-07-2014
Burgemeester van Berkelland van 04-07-2014 tot heden
Burgemeester van Eibergen van 01-06-1995 tot 16-01-1996
Burgemeester van Eibergen van 16-06-1988 tot 01-06-1995
Burgemeester van Eibergen van 01-02-1972 tot 01-06-1988
Burgemeester van Eibergen van 16-05-1964 tot 01-07-1971
Burgemeester van Eibergen van 01-03-1947 tot 01-05-1964
Burgemeester van Eibergen van 01-08-1936 tot 01-12-1946
Burgemeester van Eibergen van 13-10-1934 tot 16-04-1936
Burgemeester van Eibergen van 14-03-1921 tot 01-10-1934
Burgemeester van Eibergen van 16-02-1916 tot 01-01-1921
Burgemeester van Eibergen van 18-07-1903 tot 01-12-1915
Burgemeester van Eibergen van 26-05-1835 tot 22-07-1879
Burgemeester van Eibergen van 1813 tot 05-01-1835
Burgemeester van Beltrum van 1818 tot 1818
Burgemeester van Beltrum van 1811 tot 21-12-1817
geboren op: 1945 te: was: Waarnemend burgemeester van de Overijsselse gemeente Borne (1998-2000)
was hierna: ?
was hierna: Waarnemend burgemeester van Vlist (2005-2015)
geboren op: 08-06-1944 te: Daalerveen was: Burgemeester van Wisch (1998-2005)
was hierna: Waarnemend burgemeester van Renkum (2016-2017)
geboren op: 22-07-1949 te: was: Waarnemend burgemeester van Maarn (2004-2005)
:
geboren op: 04-12-1969 te: Utrecht was: Burgemeester van Rhenen (2007-2014)
was hierna: Waarnemend burgemeester van Reidereland (1997) overleden op: 31-03-2017 te: Leeuwarden
geboren op: 10-09-1928 te: Harlingen was: Waarnemend burgemeester van Veendam (1993/-1994).
was hierna: met pensioen overleden op: 25-01-1993 te: Doetinchem
geboren op: 14-04-1927 te: Ulft was: Burgemeester van Schoonebeek (1966-1972)
was hierna: Burgemeester van Nieuwegein (1971-1978) overleden op: 23-05-2003 te: Bemmel
geboren op: 10-09-1926 te: Vierakker was: Gemeentesecretaris van Zoetermeer
was hierna: Waarnemend burgemeester van Stad Delden (1965-1969) overleden op: 28-01-1984 te: Velp
geboren op: 18-04-1899 te: Leiden was: Ambtenaar in Nijmegen
was hierna: Burgemeester van Gendringen (1946-1957) overleden op: 12-10-1967 te: Velp
geboren op: 19-10-1895 te: Geldrop was: Gemeentesecretaris van Noordwijk
werd hierna: Gouverneur van Curaçao, van 13 juli 1936 tot 16 juli 1942 overleden op: 03-03-1973 te: Mill
geboren op: 21-02-1883 te: Maastricht was: Burgemeester van Wamel (1927-1934)
was hierna: Nam op 70-jarige leeftijd ontslag overleden op: 02-12-1948 te: Voorburg
geboren op: 23-05-1864 te: Amsterdam was: Regeringscommissaris (1914-1921)
was hierna: Schoolopziener in Brabant overleden op: 08-03-1963 te: Naarden
geboren op: 30-09-1879 te: Utrecht was: Schoolopziener in Hoogeveen
was hierna: ? overleden op: 24-03-1924 te: Eibergen
geboren op: 31-10-1861 te: Eiberrgen was: zoon van W.H. Smits
was hierna: ? overleden op: 24-05-1904 te: Eibergen
geboren op: 12-04-1825 te: Eibergen was: Raadslid en wethouder van Eibergen.
was hierna: ? overleden op: 22-07-1879 te: Eibergen
geboren op: 08-07-1807 te: was: Gepensioneerd officier van de Schutterij na de Belgische opstand
was hierna: overleden overleden op: 05-01-1835 te: Eibergen
geboren op: 25-06-1785 te: Laren NH was: ?
was hierna:		?  overleden	 op:		?  			te:		?
geboren op: ? te: ? was: ?
was hierna: Gemeenteraadslid van Groenlo (1821-1825) overleden op: 16-08-1827 te: Groenlo
geboren op: 03-07-1788 te: Groenlo was: Onderofficier van het corps adelborsten te Amsterdam en koopman.
geboren op: 10-05-1946 te: Steenwijk was: Burgemeester in de gemeente Westerbork (1989-1996)
was hierna: Burgemeester van de gemeente Castricum (2002-2011) overleden op: 10-06-2019 te: Amsterdam
was hierna: ?
geboren op: 01-03-1941 te: Heino was: Burgemeester van Heusden (1977-1988)
F.D. Brands
Hij is benoemd door de Commissaris der provincie Gelderland (Hondius). Brands was voordien directeur-generaal van het departement van Waterstaat. Met ingang van 9 november 1944 is hem als zodanig ontslag verleend wegens reorganisatie van het departement. Op 15 februari 1945 deelt de Commissaris der provincie mede dat de ontslagen waarnemend burgemeester Brands salaris kan worden uitbetaald tot ultimo maart 1945. Waarom Brands per 15 februari 1945 als waarnemend burgemeester is ontslagen, is niet bekend.
J.M. Bouma
Deze NSB-burgemeester krijgt pas, bij besluit van minister van Binnenlandse Zaken met ingang van 22 oktober 1945 officieel ontslag als waarnemend burgemeester van Groenlo en Eibergen. Alle rechten op dadelijk of uitgesteld pensioen en alle andere rechten waarop hij eventueel aanspraak kon maken, kwamen te vervallen.
In de laatste oorlogswinter hebben twee waarnemers het tijdelijk overgenomen. Het was na de slag bij Arnhem toen het bestuur grotendeels ontregeld was. De twee waarnemers waren;
Ondanks het feit dat Eibergen een zogenaamde noodlijdende gemeente was, gebonden aan scherpe regels, is er toch nog het nodige tot stand gekomen zoals: een nieuw zwembad bij de Mallumse Molen, de stichting van een landbouw- huishoudschool, de verbetering van tal van zandwegen en de op¬name in vaste dienst van arbeiders, die jarenlang in losse dienst waren. Ook kwam er een nieuw uitbreidingsplan tot stand. De bezetting door de Duitsers van 1940-1945 was voor gemeentebestuurders en bevolking een nare tijd. Eind september 1944 is hij ondergedoken. Bij brief van 11 oktober 1944 van de General-Kommissar für Verwaltung und Justiz werd hij ontslagen als burgemeester van Eibergen.
Door de minister van Binnenlandse Zaken, meegedeeld door de Commissaris der Koningin bij brief van 20 maart 1946, werd Adriaan Delen in zijn ambt hersteld.
Hij was meester in de rechten en in de Franse tijd "Keizerlijk" notaris en griffier te Eibergen. Nog in de tijd van de Franse overheersing werd van Heeckeren tot Maire benoemd. Na de nederlaag van Napoleon bij Leipzich werd hij burgemeester van Eibergen.
Onder het burgemeesterschap van Koentz is een begin gemaakt met het verharden van zandwegen. Op Den Hagen werd in 1869 een nieuwe school in gebruik genomen. In het hongerjaar 1848 werd besloten tot werkverschaffing een keerdijk aan te leggen om het water uit het Eibergse Veld te beletten Eibergen te overstromen, zoals dat bij dooi telkens voorkwam.
Hij beschouwde zijn nieuwe betrekking van burgemeester als een regentschap voor zijn zoon, die als volontair werkzaam was ter gemeentesecretarie, onder leiding van de gemeentesecretaris G.J. de Jong. Onder zijn bestuur kwamen een paar belangrijke zaken tot stand, als de oprichting van de Gelders-Overijsselse Lokaal¬spoorweg en de stichting van een Post- en Telegraafkantoor.
Door deze burgemeestersbenoeming werd tegemoet gekomen aan de algemeen uitgesproken wens, dat de zoon zijn vader als burgemeester zou opvolgen. Hij was een echte burgervader, die met het wel en wee van zijn gemeentenaren meeleefde. De oorlogsmisère tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 was voor hem aanleiding om in 1915 ontslag aan te vragen. Eén van de belangrijkste zaken die onder zijn bestuur tot stand kwamen, was de oprichting van de Electriciteitsmaatschappij "De Berkelstreek" (E.M.B.). Bij zijn afscheid schonk hij, als herinnering aan zijn vader en hem, een nieuw uurwerk in de toren. Bij zijn overlijden op 24 maart 1924 vermaakte hij aan de gemeente zijn prachtige woonhuis, te gebruiken als gemeentehuis, het tegenwoordige wandelpark De Maat en het bos het Kerkloo.
Onder zeer moeilijke omstandigheden aanvaardde hij zijn ambt als burgemeester, namelijk tijdens de mobilisatietijd 1914-1918. De mobilisatietijd met zijn voedseldistributie en extra grensbewaking doordat het grensde aan de met het in oorlog zijnde Duitsland.
Bij Koninklijk Besluit werd hij met ingang van 15 januari 1921 eervol ontslagen als Regeringscommissaris van het vluchtoord Uden. Op 14 maart 1921 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Eibergen. Tijdens zijn ambtsperiode kreeg de elektrificatie van de gehele gemeente zijn beslag. Bouw van de Menno ter Braakschool (hoek Ter Braakstraat-Huenderstraat. thans wooneenheden). Aanleg waterleiding, riolering etc. Volle aandacht niet alleen voor het lager onderwijs, maar ook voor het landbouwonderwijs door het geven van een gemeentelijke subsidie voor de oprichting van een lagere landbouwschool te Beltrum. Aanleg ringweg door 't Simmelink (Burgemeester Wilhelmweg). Bevordering van landbouw- en huishoudcursussen.
Heeft uiteraard als burgemeester in zijn korte ambtsperiode niet zoveel kunnen doen als hij zich had voorgenomen. Toch is er wel het een en ander tot stand gebracht, zoals de verbetering van een aantal staten, het tot stand komen van een wegenplan, het uitvoeren van het onderhoudswerk aan de gemeentetoren (NH-kerk), de oprichting van een apart crisisbureau en het instellen van een contactcommissie voor contact tussen werklozen en burgemeester.
Hij rekende het tot één van de meest urgente gevallen die om een oplossing vroegen: de woningnood. Op zijn initiatief kwam o.a. de bouw van woningen aan de Meester Leppinkstraat tot stand. Dit werd mogelijk door een obligatielening van de gemeente tegen een zeer laag rentepercentage. De nieuwe Berkelbrug werd gerealiseerd. Tevens kwamen het wandelpark De Maat met amfitheater tot stand. Deed veel voor de bevordering van het culturele leven zoals financiële hulp (subsidie) voor de muziekverenigingen, muziekcentrum.
Belangrijke zaken die onder zijn ambtsperiode tot stand kwamen waren onder meer met betrekking tot de woningbouw, de verwezenlijking van het stromenplan ten westen van de Lariksweg (Westenes), de bouw van een nieuw modern zwembad 't Vinkennest, de samenwerking tussen Neede en Eibergen (Intergemeentelijk structuurplan), de nieuwe sportterreinen De Bijenkamp, de totstandkoming van De Huve, bouw nieuw politiebureau en aantrekking nieuwe industrie.
Ook voor Cappetti stond de woningbouw op het eerste plan. Ten oosten van de Burgemeester Wilhelmweg zijn prachtige woonwijken ontstaan. Hierbij werd ook de woningbouw in de kerkdorpen Beltrum en Rekken niet vergeten. Daarnaast verrees een aantal nieuwe scholen, waaronder de muziekschool, in samenwerking met Neede. Borculo en Ruurlo. De nieuwe bibliotheek en de Pickerhal zijn niet meer uit Eibergen weg te denken. Ook het fraai gerestaureerde Muldershuis is met de watermolen een trekpleister voor recreanten. Het nieuwe gemeentelijke kantoorgebouw en het van binnen verfraaide gemeentehuis mogen gezien worden.
Te Loo werd als waarnemer benoemd, vooral om de verstoorde verhoudingen in het gemeentehuis te herstellen.
Was eerste vrouwelijke burgemeester van deze gemeente. Opende onder meer: cultuurcentrum 't Spieker, de brandweerkazerne en het politiebureau. Spande zich in voor het omvangrijke plattelandsvernieuwingsproject en de recreatie (onder andere Mallumse Molen, Eibergen in Verband). De gemeente won de gemeenteprijs van de Bank van Nederlandse Gemeenten voor de wijze waarop de financiële functie was ingericht en was pilot-gemeente als het gaat om de invoering van het "dualisme". De beslissing over de gemeentelijke herindeling in Provinciale Staten viel kort voor haar vertrek naar Castricum.
Bron: ‘Burgemeesters van Eibergen na de Franse overheersing Wikipedia’
Waarnemend burgemeester van Eibergen van 28-09-1944 tot 15-02-1945
Waarnemend burgemeester van Groenlo en Eibergen van 15-02-1945 tot 01-04-1945 (bevrijding Eibergen)
Zegel van Beltrum